Fond pomohl


Fond poskytl  příspěvek  na nákup nové lednice. Obdarovaná je matka samoživitelka, na rodičovské dovolené a pobírá dávky SSP. S 2-letým synem nejprve bydlela v azylovém domě, poté jí byl přidělen sociální byt. Otec chlapečka je v dlouhodobém výkonu trestu. Matka nemá na nový spotřebič a lednici potřebuje s ohledem na nutnost nákupů pro chlapečka. Obdarovaná spolupracuje se Sociálně akviziční službou pro rodiny s dětmi Charity Starý Knín, jejíž sociální pracovnice poskytnutí finančního daru podpořila.

Fond poskytl: 9 600,- Kč


Fond poskytl  příspěvek  na pořízení úložných skříněk pro děti. Obdarovaná má do péče svěřené tři nezletilé děti, sama je dlouhodobě vážně nemocná. Byl jí přidělen sociální byt, který nebyl zařízený, postupně jej vybavila nejnutnějším nábytkem, ale ještě  byly potřeba úložné prostory pro obleky a věci dětí.  Příspěvek se poskytuje na doporučení terénní sociální pracovnice.

Fond poskytl: 7 500,- Kč


Fond poskytl  příspěvek  na nájem a zálohy za energie na 1 měsíc. Obdarovaná má do péče svěřeného vnuka, který se stejně jako ona potýká se zdravotními problémy. Babička chlapce i jeho dědeček (onkologický pacient) jsou odkázáni na sociální dávky a příspěvek na bydlení, který jim byl z neoprávněného ukončení nájmu zamítnut. Nezaplacením nájmu by si tak zavřeli cestu k vymožení prodloužení nájmu. Příspěvek se poskytuje na doporučení terénní sociální pracovnice.

Fond poskytl: 13 364,- Kč


Fond poskytl  příspěvek na částečnou úhradu el. pohonu invalidního vozíku. Adam má od narození dg.rozštěp páteře a pohybuje se pomocí invalidního vozíku. Aby se mohl v kopcovitém terénu dostat do školy, pěstounka pro něj objednala el. pohon. Adam od čtyř let vyrůstá s dalšími dětmi, které měly různá postižení, v pěstounské rodině. Proto je pro pěstounskou rodinu velice složité sehnat potřebné finanční prostředky na doplacení el. pohonu. Nás fond se snaží Adamovi průběžně pomáhat. Adam má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 61 440,- Kč

 


Fond  poskytl  příspěvek  na úhradu terapie ve Škole papání. Tomášek je tříletý chlapeček, který se narodil předčasně, jeho jednovaječné dvojče, bratříček, krátce po porodu zemřel. Tomášek bojoval v inkubátoru 3 měsíce, následky si bohužel nese nadále, je na úrovni dvouletého dítěte. Nebýt hipoterapie ani by ještě neseděl ani nelezl. V současné době je jeho velkým problém požít jídlo resp.nekouše, kousky jídla se dusí, vše musí mít mixované. Škola papání je tak jeho jedinou nadějí, aby se Tomášek naučil kousat a tolerovat větší kousky jídla a aby se naučil si jídlo do pusinky sám dávat a zvykl si najíst se a napít sám.    Příspěvek se poskytuje na doporučení terénního  pracovníka Rané péče Diakonie

Fond poskytl: 12 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu obědů ve školní jídelně a na nákup obědů o víkendech. Tomáš je studentem 3.ročníku Praktické školy-obor zahradník. Sám se o sebe stará a pomáhají mu občané vesnice Všeruby, poskytly mu za minimální úhradu bydlení ve starším domě, topivo dostal také darem od majitele domu, soused ho vozí brzy ráno do školy, když sám jede do práce, aby Tomáš ušetřil za jízdné. Jeho příjmem jsou pouze sociální dávky. Sociální úřad řeší jeho opatrovnictví z důvodu jeho lehkého mentálního postižení, vývojové dysfázie. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti sociální pracovnice MÚ Kdyně.

Fond poskytl: 7 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na částečnou úhradu speciálně upraveného automobilu pro těžce postiženého Jana, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou z důvodu předčasného narození. Honzík potřebuje 24-hodinovou péči. Vzhledem k jeho věku a tím i váze je již velmi náročné se s ním kamkoliv  dopravit (k lékaři, na rehabilitace, do denního stacionáře), proto bude pro jeho matku, která se o něj stará, velkou úlevou, pokud budou mít k dispozici automobil s plošinou. Na automobil dostane příspěvek od úřadu práce a od jiných nadací a nadačních fondů. Jan má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 20 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu poplatků za vystavení pohřbu, který byl vypraven na náklady Městské části Praha 10 a bez jehož zaplacení nebude sourozencům vydána urna s ostatky jejich matky. Oba sourozenci jsou osoby s mentálním postižením, mají přiznanou invaliditu a o chod domácnosti se starala jejich matka. Po její smrti probíhá řízení ve věci svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Oba sourozenci jsou lpí na tom, aby jim urna matky byla vydaná a mohli urnu uložit. Jejich finanční příjmy jsou pouze invalidní důchody, příspěvek na péči, na mobilitu. Oba mají průkaz ZTP. Žádost za ně podala sociální pracovnice.

Fond poskytl: 8 452,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu nákladů na ranní cestu do speciální školky mimo místo bydliště. U chlapce byla diagnostikována porucha autistického – porucha dětského mentálního vývoje. V této školce se daří Arturovi dělat určité pokroky vzhledem k jeho postižení. Matka ho každý den vozí této školky vzdálené 20 km, tento typ speciální školky není blíže bydlišti. Musejí 2x přestupovat, při zpoždění některého spoje jim návazný ujede a nedostanou se tak do školky do 8 hod. a to i přesto, že aby vše stihli vstávají již v 5 hod. ráno. Artur pak bývá unavený a přínos této terapie se tím stírá. Navíc je vzhledem k jeho diagnoze cestování veřejnou dopravou více než náročné – Artur neadekvátně reaguje na změny, nekontroluje své emoce a mívá často záchvaty vzteku. Matka má sama zdravotní potíže. Příspěvek se poskytuje na žádost poradkyně rané péče Centrum LIRA.

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu obědů ve školní jídelně pro  dvě sestry. Matka má vážné zdravotní problémy, žije s děvčaty sama, svou situaci řešení ve spolupráci s organizací Ječmínek, o.p.s. Obědy budou hrazeny pro období 09-12/2023. Příspěvek se poskytuje na doporučení terénní pracovnice Ječmínek o.p.s.

Fond poskytl: 4 524,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek   na  úhradu obědů ve školní jídelně na období 11/2023-06/2024. Matka je samoživitelka, rodina má finanční prostředky pouze z dávek hmotné nouze, příspěvku na bydlení a přídavku na dítě, druhá dcera je umístěna v dětském domově, odmítala chodit do školy. Matka svou situaci řešení ve spolupráci s organizací Ječmínek, o.p.s. Obědy budou hrazeny pro období 09-12/2023. Příspěvek se poskytuje na doporučení terénní pracovnice Ječmínek o.p.s.

Fond poskytl: 6 308,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na  úhradu obědů ve školní jídelně pro děti Jan je v 8. třídě, Lucinka chodí do školky. Matka je samoživitelka, příjmem rodiny jsou pouze sociální dávky, matka nemůže sehnat práci, svou situaci řešení ve spolupráci s organizací Ječmínek, o.p.s. Obědy budou hrazeny pro období  11/2023-06/2024. Příspěvek se poskytuje na doporučení terénní pracovnice Ječmínek o.p.s.

Fond poskytl: 13 778,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek   na úhradu obědů pro období 11/2023-06/2024. Daniel je třináctiletý chlapec žijící s matkou. Matka je nemocná a nemůže si zvýšit příjem vlastním přičiněním, její poskytovaná potravinová pomoc a řádně spolupracuje s o.p.s. Ječmínek.   Příspěvek se poskytuje na doporučení terénního sociálního pracovníka Ječmínek, o.p.s. Fond poskytl finanční příspěvek i v minulém školním roce.

Fond poskytl: 6 308,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu dětské zdravotní tříkolky (Medesa CARE). Pětiletý chlapeček je po transplataci srdíčka, krvácení do mozku a ischemii, byl 419 hodin na umělé plicní ventilaci. Má též diagnosu Barth syndrom. Pro jeho další vývoj a především proto, aby transplantované srdíčko dobře „pracovalo“ , je třeba jeho pravidelná rehabilitace a pohyb. Proto je vhodné pořízení zdravotní tříkolky. Mareček měl ještě sestřičku, která před několika měsíci v šesti letech zemřela na nádor na mozku. Tato tragédie zasáhla do života rodiny, která již tak měla se starostí o Marečka nesmírně těžkou životní situaci. Matka se o Marečka celodenně stará, vozí na rehabilitace, hipoterapie, k lékařům na kontroly. Příjem rodiny zajišťuje otec. Vzhledem k finanční náročnosti péče o Marečka, již na pořízení zdravotní tříkolky rodině nezbývají finanční prostředky.

Fond poskytl: 20 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu speciální ergoterapie. Tomášek je 2,5letý chlapeček, který se narodil předčasně z dvojčat, jeho dvojče krátce po porodu zemřelo. Tomášek přežil a v inkubátoru byl 3 měsíce. Ve svém věku ještě nechodí, jí jen mixovanou stravu. Celkově je vývojově na úrovni necelých 12 měsíců. Ergoterapie, na kterou zdravotní pojišťovna nepřispívá, poskytuje jí pouze FNM, kde nepřijímají nové pacienty, by pro Tomáška měla přinést zásadní posun v jemné i hrubé motorice (úchop např. lžíce nebo potravin). Na dlouhodobou terapii nemá rodina dostatečné finanční prostředky. Matka je na mateřské dovolené. Příspěvek se poskytuje na doporučení  speciálního pedagoga – poradkyně Rané péče.

Fond poskytl: 8 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu kurz autoškoly pro  babičku čtyřleté  holčičky, která je v  její  pěstounské péči a o ní celodenně pečuje. Vaneska má řadu ohrožujících zdravotních problémů a je vývojově na úrovni 6 měsíčního dítěte. Vzhledem k progradujícímu zdravotnímu stavu je v péči paliativního týmu VFN – progóza zdrav. Je nepředvídatelná. Časté jsou náhlé hospitalizace a kontroly u odborných lékařů. Babička zatím nemá auta a všude holčičku vozí MHD, což je vzhledem nutnosti podpory dýchání neúnosné. Jediná specializovaná podpora je dechová rehabilitace k udržení základních životních funkcí, v budoucnu jí čeká kyslíkový přístroj. Z důvodu poruchy příjmu potravy jí bude zaveden pro výživu PEG. Babička zažádá o státní příspěvek na pořízení auta.  Příspěvek se poskytuje na doporučení poradkyně  rané péče.  

Fond poskytl:  31 990,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu obědů pro období 02/2023-06/2023. Daniel je dvanáctiletý chlapec žijící s matkou. Matka je nemocná a nemůže si zvýšit příjem vlastním přičiněním, její poskytovaná potravinová pomoc a řádně spolupracuje s o.p.s. Ječmínek.   Příspěvek se poskytuje na doporučení terénního sociálního pracovníka Ječmínek, o.p.s.

Fond poskytl: 4 104,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek ve výši na úhradu obědů ve škole. Jan, čtrnáctiletiletý chlapec, žije s matkou a dalšími dvěma sourozenci. Rodina žije na dávkách hmotné nouze a potravinové pomoci a dalších sociálních příspěvcích. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice Ječmínek, o.p.s. ve Žďáru nad Sázavou. Chlapci jsme pomáhali i v uplynulém roce.

Fond poskytl: 4 320,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů ve škole a školce. Sebastian je devítiletý chlapec, který  žije s matkou a malou sestrou, která nastoupila do mateřské školy.  Rodina se ocitla v tíživé finanční situaci, přičemž otec Sebastiana na chlapce neplatí výživné – rodině je vyplácené náhradní výživné. Rodině je poskytována potravinová a materiální pomoc. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice Ječmínek , o.p.s. ve Žďáru nad Sázavou. Rodině jsme pomáhali i v uplynulém roce.

Fond poskytl: 7 632,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na  úhradu obědů ve školní jídelně pro dvě sestry - 8letou a 9letou. Matka má vážné zdravotní problémy, žije s děvčaty sama, svou situaci řešení ve spolupráci s organizací Ječmínek, o.p.s. Obědy budou hrazeny pro období 01-06/2023. Příspěvek se poskytuje na doporučení terénní pracovnice Ječmínek o.p.s. 

Fond poskytl: 6 500,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu základních životních potřeb. Valentin  je 2-letý chlapeček, který se narodil s vrozenou srdeční vadou. Prodělal řadu závažných operací a zákroků, musí dojíždět z Olomouce do Prahy do speciálního dětského kardiocentra v Motole, kde postupuje léčbu. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě 4-letý sourozenec. Příjmy matky jsou pouze rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, alimenty. Náklady na cestu do nemocnice Motol, zvýšené náklady na energie a potraviny dostávají rodinu do neřešitelné situace.. Příspěvek se poskytuje na doporučení  sociální pracovnice Charity Olomouc – Středisko pro rodiny a děti.

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na částečnou úhradu sluchadel. Petr je pětiletý chlapeček, který má diagnozu středně těžká nedoslýchavost, kterou je nezbytné korigovat sluchadly. Nejlevnější varianta je z velké části hrazena ze zdravotního pojištění, ale přesto je nezbytný doplatek, na který rodina nemá finanční prostředky. Petřík žije s rodiči a dalšími třemi sourozenci. Matka je na rodičovské dovolené, otec je bez zaměstnání. Rodina žije na dávkách hmotné nouze, rodičovském příspěvku a pobírá dávky státní sociální podpory. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice Městského úřadu Vyškov.

Fond poskytl:  7 900,- Kč


 

Fond poskytl peněžní příspěvek  na částečnou úhradu pořízení el. invalidního vozíku. Paní po úraze (pádu) si poranila pravé koleno, které jí po dlouhodobých a vážných komplikacích odebrali, s tím, že koleno už nikdy neohne, ale bude se moci omezené pohybovat. Po tomto zákroku však prodělala několik vážných zlomenin s nutností následných operací, po sérii zlomenin (výměna kolenního kloubu v levé noze, kyčelního kloubu se stehenní kostí, operovanou  zlomeniny zápěstí (nemůže se tedy pohybovat ani za pomoci francouzských holí) zůstala odkázaná na invalidní vozík. K těmto problémům se přidala cukrovka a psychické problémy. El. vozík jí umožní dostat se ven a ne být celý den zavřená doma. Paní má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 30 000,- Kč


Fond poskytl   peněžní příspěvek  na  úhradu rehabilitace quadruplegie po poúrazové míšní lézi. Po prodělaném vážném úrazu je klientka odkázána na invalidní vozík.  Žije sama, protože po úrazu byly děti svěřeny do péče otce. Finanční prostředky žadatelky – invalidní důchod a příspěvek na péči nedostačují na pokrytí nákladů na tuto rehabilitaci.

Fond poskytl: 11 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu nedoplatku za služby spojené s nájmem bytu v pečovatelském domě. Pan Miloslav žije v domě s pečovatelskou službou, soudem má určeného opatrovníka – tím byla ustanovena Městská část Praha 3. Sociální pracovníci se nás se žádostí o  pomoc panu Miloslavovi obrátili, protože on nemá možnost nedoplatek ze svých prostředků uhradit.  

Fond poskytl: 5 698,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů pro období roku 2023. Pan Volfgang žije po smrti matky sám v rodinném domku, elektřina byla odpojena ještě za života matky. On trpí psychickým onemocněním a není schopen se sám postarat o zajištění běžného života. Opatrovník mu zajišťuje dříví na topení v zimních měsících, dováží potravinou pomoc z charity a pomáhá dle aktuální situace. Opatrovník požádal náš nadační fond o úhradu obědů v místní restauraci Škarmanka, aby měl opatrovanec zajištěno teplé jídlo. Opatrovník zaplatí obědy napřímo v restauraci. Příspěvek se poskytuje na žádost sociální pracovnice – veřejného opatrovníka Městského úřadu Kdyně.

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl 11-leté Nelince  peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně. Nela je 11-letá dívka, jejíž rodina se ocitla ve finanční a sociální tísni, řádně  spolupracuje z OSPOD, je jim poskytována potravinová a materiální pomoc. Nela má dlouhodobé psychické problémy (trpí nočním pomočováním a má odpor k osobní hygieně). Vše se řeší i se školou a s terénním pracovníkem sociální práce azylového domu Ječmínek. Příspěvek se poskytuje na doporučení  vedoucí terénní sociální práce Ječmínek o.p.s.

Fond poskytl: 4 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na  pokrytí základních životních nákladů. Alžběta (27 let) bojuje s rakovinou slinivky  v pokročilém stádiu. Její příjmy se vlivem nemoci, kdy v určitých obdobích nemoci není schopna pracovat, se výrazně snížily při současném nárůstu cen. 

Fond poskytl: 10 000,-


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně pro dvě holčičky Melissku (10 let) Nikolku ( 8 let). Rodina se nachází ve finanční i sociální tísni, je jí poskytována potravinová a materiální pomoc. Matka je na rodičovské dovolené, nemůže zvýšit příjem rodiny vlastním přičiněním, je samoživitelka. 

Fond poskytl: 10 000,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu el. polohovacího křesla. Žadatelka je upoutána na invalidní vozík, z důvodu zhoršení jejího zdravotního stavu, atrofie svalů, dochází k slábnutí svalů a síla v kloubech a vazech se ztrácí, čímž dochází k nemožnosti přesunu z křesla na invalidní vozík a zpět. K této diagnóze je přidružena i řada dalších zdravot. problémů (polyneuropatie, cukrovka, revmatoidní artritida, lupus). Paní žije v domácnosti se svojí 80-letou maminkou. Pobírá invalidní důchod III.stupně.

Fond poskytl: 15 000,-


Fond poskytl peněžní příspěvek na  úhradu obědů ve školní jídelně pro obě děvčata. Matka má vážné zdravotní problémy, žije s děvčaty sama, svou situaci řešení ve spolupráci s organizací Ječmínek, o.p.s. Obědy budou hrazeny do konce roku 2022. 

Fond poskytl: 4 600,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu nákladů spojených s pohřbem. Dvouletý ukrajinský chlapeček utonul při vycházce s rodiči kolem brněnské přehrady. Rodina má status uprchlíka před válečným konfliktem s dočasným ubytováním na území ČR. Vzhledem k tomu, že rodina zemřelého chlapečka nemá finanční prostředky na provedení pohřbu, obrátilo se na náš fond Centrum provázení Dětské nemocnice FN Brno s žádostí o pomoc, které jsme v takové to tragické situaci vyhověli. 

Fond poskytl: 13 835,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek  na částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku se skládacím rámem. Pan Hudeček utrpěl v roce 1984 frakturu hrudních obratlů Th6-7 s následným poraněním míchy a paraplegií.

Nadační poskytl: 5 000,-


Fond poskytl Společnosti pro mukopolysacharidosu peněžní příspěvek na pořízení dětského invalidního vozíku, který bude půjčován jejich malým pacientům. 

Fond poskytl: 3 000,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu pořízení ojetého automobilu. Matka má autoimunitní onemocnění ledvin, bohužel porodila velmi předčasně chlapečka s porodní váhou 380 g, chlapeček stále bojuje o život, ale každou zdravotní krizi zatím zvládnul, už má přes 1 kg. Matka je od 11.11.2021 stále s chlapečkem hospitalizována. Tatínek za nimi do nemocnice každý den dojíždí z Hodonína do Brna, a proto potřebuje auto, to stávající se jim pokazilo a již nejde opravit. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení vedoucí Centra doprovázení Dětské nemocnice Fakultní nemocnice Brno.

Fond poskytl: 15 000,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou  úhradu na pořízení nového mechanického invalidního vozíku s přídavným pohonem, starý vozík se rozbil.  Obdarovaný utrpěl úraz páteře , při kterém ochrnul od hlavy dolů a stal se z něj kvadruplegik, nyní se pohybuje na mechanickém vozíku. Ve střídavé péči má 4 děti ve věku 16, 13, 8 a 5 let). Tělesné postižení mu dovoluje pracovat a jediným příjmem je tak invalidní důchod, ze kterého je nezbytné hradit nájem bytu, jídlo a potřeby dětí po dobu, kdy jsou s otcem. Nový vozík mu tak umožní  lepší fungování s dětmi jak doma, tak ve venkovním prostředí. Obdarovaný je držitelem ZTP/P. 

Fond poskytl: 15 000,-


Fond poskytl peněžní příspěvek na  úhradu obědů dovážených Charitou Starý Knín. Obdarovaná trpí zdravotními problémy a není schopná si sama uvařit. Paní žije se svým handicapovaným synem.  Příspěvek se poskytuje na základě doporučení soc. pracovnice Charita Starý Knín. 

Fond poskytl: 6 000,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu elektrické odsávačky Aspira. 17-letá dívka je od mala postižena závažným neurodegenerativním postižením, těžkou formou vzácné genetické mutace ADECY5 defacto je svým extrémně těžkým projevem jediná na světě, má centrální spastickou kvaduparézu, generalizovanou dystonii, těžkou psychomotorickou retardaci. Péče o ní má paliativní charakter tzn. stejnou péči jako o 3 měsíčního kojence. Míša samozřejmě nesmrká, do současné doby to bylo řešeno ruční odsávačkou pro miminka, nyní z důvodu šetrnější a snazší obsluhy matka potřebuje pořídit el. odsávačku. Matka je na péči o Míšu sama, v rodině žije ještě Míšina sestra. Míša má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 5 123,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu nedoplatku el. energie. Paní  je v invalidním důchodu, samoživitelka. Má dvě děti, jedno z nich je postiženo autismem. Příspěvek na péči o syna je v řízení. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení soc. pracovnice Charity Starý Knín.

Fond poskytl: 4 250,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu obědů pro období 12/2021-06/2022. Daniel je jedenáctiletý chlapec žíjící s matkou. Matka je nemocná a nemůže si zvýšit příjem vlastním přičiněním, její poskytovaná potravinová pomoc a řádně spolupracuje s o.p.s. Ječmínek.   Příspěvek se poskytuje na doporučení terénního socialního pracovníka Ječmínek, o.p.s.

Fond poskytl: 4 700,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu intenzivní kognitivně-motorické terapie v centru SEREMA Liberec s.r.o.   Matyáš je čtyřletý chlapeček s diagnózou DMO a genetickou vadou primárně recesivní mikrocefalie 2.typu. Matka zůstala doma z důvodu péče o syna a pobírá příspěvek na péči. Otec je pracující. Náklady na různé rehabilitace, pomůcky a léky si rodina hradí sama, na tento pobyt jí však již peníze nezbývají. Rodina spolupracuje se sociálním pracovníkem Rané péče v Třebíči. 

Fond poskytl: 12 000,-

 


Fond poskytl peněžní příspěvek  na částečnou úhradu speciální rostoucí židle a nastavitelného stolu. Pětiletá holčička je v péči neurologa, který jí doporučil sociální službu  rané péče. Je u ní patrné opoždění ve vývoji řeči, hrubé motorice, jemné motorice, grafomotoriky, sebeobslužných činností i v kognitivní oblasti – opoždění jde napříč celým jejím vývojem. Díky intenzivnímu cvičení od raného věku je chodící, ale chůze  je nejistá, dyskoordinovaná, s nedostatky v rovnováze, z tohoto důvodu jí byla doporučena vhodná polohovací židle, která bude zajišťovat pohodné a zdravé sezení při práci u psacího stolu. Z téhož důvodu potřebuje i rehabilitační polohovatelný stůl. Příjmy rodiny jsou omezené z důvodu částečné invalidity otce holčičky, maminka pečuje o Evičku, z tohoto důvodu nemohla nastoupit zpět do zaměstnání, v rodině je ještě nezletilý sourozenec. Na pořízení přispěly i jiné nadační fondy a nadace. Příspěvek se poskytuje na doporučení poradkyně rané péče Centrum LIRA.

Fond poskytl: 8 568,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu obědů ve školce. Sebastian, osmiletý chlapec,  žije s matkou a malou sestrou a přítelem matky. Rodina se vlivem koronavirových opatření ocitla v tíživé finanční situaci, přičemž otec Sebastiana na chlapce neplatí výživné. Příspěvek se poskytuje na doporučení  sociální pracovnice Ječmínek , o.p.s. ve Žďáru nad Sázavou.

Fond poskytl: 4 500,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek  úhradu základních životních potřeb. Půl roční holčička s diagnózou spastická kvadruplegická mozková obrna se po náhlém zhoršení zdravotního stavu ocitla ve stavu v terminálním stádiu s nulovou prognózou na uzdravení. Na přání rodiny byla umístěna  z nemocnice do domácího prostředí s  domácí paliativní péčí Strom života. V rodině jsou ještě dvě nezletilé děti. Matka holčičky se po zjištění zhroutila, otec zůstal doma, aby po zbytek dní, které holčičce zbývají o ní mohl pečovat, avšak s ohledem na okolnosti především dojíždění do nemocnice do Brna, jim nezůstaly prostředky  na pokrytí nezbytných potřeb např. jídlo, hygien. Pomůcky apod. Příspěvek se poskytuje na doporučení vedoucí Centra doprovázení FN Brno.

Fond poskytl: 5 000,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů ve škole. Jan, třináctiletiletý chlapec,  žije s matkou a dalšími dvěma sourozenci. Rodina žije na dávkách hmotné nouze a potravinové pomoci a dalších sociálních příspěvcích. Příspěvek se poskytuje na doporučení  sociální pracovnice Ječmínek , o.p.s. ve Žďáru nad Sázavou. 

Fond poskytl: 6 800,- 


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů pro období 12/2021-06/2022. Jan je studentem posledního ročníku gymnázia, žije s matkou, která je žadatelkou o invalidní důchod, v současné době je vedená na úřadu práce, otec, který s rodinou nežije, je ve starobním důchodu a jsou na něj uvaleny exekuce, na výživném matce dluží, částka, kterou strhává OSSZ exekučně je pouhých 230,-. Chlapec potřebuje alespoň v poledne plnohodnotné teplé jídlo. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice Charity Starý Knín.

Fond poskytl: 4 200,-


Fond poskytl peněžní příspěvek  na částečnou úhradu zvedáku. Kateřina se narodila z dvojčat, je jí 36 let a má diagnózu DMO – spastická  kvadruparéza, mentální retardace. Je upoutána na lůžko a pokud jí asistence posadí na vozík, tráví celý den na invalidním vozíku. Je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně (v noci se musí polohovat). Pravou rukou  je schopná ovládat elektrický vozík. Žije s matkou, která je sama v invalidním důchodu, má výrůstky na obratlích v důsledku péče o dceru. Otec Kateřiny zemřel, když jí byl rok. Fond již Kateřině pomáhal i v minulých letech.  Obdarovaná  je  držitelem průkazu  ZTP/P.   

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na úhradu diagnostiky, následnou léčbu a pořízení speciálních korekčních brýlí,   ošetření ani léčba u ortometristy není hrazena zdravotní pojišťovnou.  Eliška, šesti letá holčička,  žije sama s matkou, trpí poruchou autistického spektra a neošetřenou zrakovou vadou (hypermetropie, strabismus, - narušená binokularita, Elišce chybí odhad hloubky, má potíže s koordinací těla v prostoru a i s koordinací oko-ruka). Matka je samoživitelka v složité finanční a sociální situaci. Příspěvek se poskytuje na doporučení poradkyně rané péče Centrum LIRA.

Fond poskytl: 6 380,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí – topení.  Paní  žije se svým synem, který má invalidní důchod, ona sama je ve  starobním důchodu. Svými příjmy se pohybují na hranici existenčního minima a nemají prostředky na otop.  Dar se poskytuje na doporučení duchovního.

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu stmelovacího pobytu  dvou bratrů ze sociálně znevýhodněného prostředí s jejich novou třídou. Pobyt by chlapcům mohl pomoci lépe se začlenit  mezi spolužáky. Příspěvek se poskytuje na doporučení ředitelky ZŠ, kterou chlapci navštěvují.

Fond poskytl: 3 400,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  úhradu fixního aparátu v dolní čelisti. Rodiče dívky jsou rozvedení, v rodině společně žije matka ještě s 3 dalšími dětmi, které mají zdravotní problémy – ADHD, epilepsi, jsou sledování na neurologii. Rodina se ocitla v tíživé finanční situaci a nemohla by rovnátka Klárce uhradit. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice OSPOD.

Fond poskytl: 11 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na  pobyt doprovodu v lázních AquaKlim. Obdarovaná šestiletá Páťa náhle onemocněla Ischemickou Vaskulitidou v 03/2021, náhle upadla na zem a nevnímala, byla převezena na odd. ARO. Páťa je po tomto kolapsu inkontinentní, je ochrnutá na půl těla, nemluví a potřebuje celodenní péči. Otec nezvládl onemocnění holčičky a rodinu po pár týdnech opustil. Matka má v péči ještě další nezl.sourozence, po odchodu otce nemají ani kde bydlet, prozatím jsou u tety a čekají na přidělení azylového bytu. Příspěvek se poskytuje na doporučení Vedoucí Centra provázení Dětská nemocnice FN Brno.

Fond poskytl: 10 000,- Kč

 


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu speciální terapie ergoterapie v PlaySI. Chlapec se od 1 roku potýká s řadou vývojových potíží. Díky  terapiím a cíleným rehabilitacím dochází ke zlepšení zdrav. stavu chlapce. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Rané péče diakonie.

Fond poskytl: 10 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu  invalidního vozíku. Obdarovaný je postižen DMO (dětská mozková obrna)  s postižením dolních končetin. Bydlí v bezbarierovém domě a je zaměstnán. Pro přepravu vlastním vozem, aby mohl invalidní vozík ručně nakládat a vykládat, což je fyzicky velice náročné, potřebuje odlehčený vozík, z jeho ceny však zdravotní pojišťovna hradí jen část. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.   

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu zdravotní pomůcky – sluchadla Audéo M30-RT. Obdarovaná od dětství potřebuje naslouchadla z důvodu diagnozy hluchoty. Částka na pořízení sluchadel do obou uší je nad její finanční možnosti. Jedno sluchadlo bude hrazeno z půjčky rodiny.

Fond poskytl: 14 900,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na  úhradu platby pobytu ve Středisku výchovné péče v Květné u Poličky.  Chlapec zcela nezvládl způsob vyučování on-line, má velké problémy ve škole a s útěky z domu. V rodině je 5 dětí, nad dětmi je soudní dohled, z těchto důvodů po domluvě s OSPOD a SVP bylo přijato řešení umístit chlapce na pobyt do střediska výchovné péče. Rodina s tímto výdajem nepočítala, otec je ve starobním důchodu, matka je na rodičovské dovolené s měsíční dcerkou. Příspěvek se poskytuje na doporučení Oblastní charity, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Fond poskytl: 6 240,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na  úhradu  brýlí se speciálním filtrem. Obdarovaná dvouletá Sofinka z důvodu opoždění ve vývoji nejasného původu a zrakové vady – hypoplazie zrakového nervu oboustranně a z dg epilepsie musí již od útlého věku nosit speciální brýle, jejichž pořízení je nákladné. Nákup těchto brýlí je pro rodinu velmi náročný, matka je na mateřské dovolené, v rodině je ještě jedn malé dítě.  Příspěvek se poskytuje na doporučení Poradkyně rané péče – Centrum LIRA.

Fond poskytl: 6 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  úhradu školkovného a stravného v mateřské školce. Malá Naomi žije s matkou v azylovém domě, matka se snaží sehnat si zaměstnání, aby se mohla postavit na vlastní nohy, ale musí se od dcerku celodenně starat, protože nemá peníze na úhradu školky a stravného. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice azylového domu Diakonie.

Fond poskytl: 3 680,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na  pořízení vybavení nezbytného pro práci dobrovolného záchranáře. Obdarovaný pracuje jako zdravotník, řidič sanitního vozu a záchranář. Aby se mohl věnovat dobrovolnické činnosti záchranáře, potřebuje nezbytnou výbavu a označení vozu. Na další přístrojové vybavení poskytla příspěvek nadace Dobrá skutek.

Fond poskytl: 13 467,- Kč


Fond poskytl  příspěvek na  úhradu  masážního přístroje. Obdarovaná je od narození stižena DMO (dětská mozková obrna)  s postižením dolních končetin. Je odkázána na invalidní vozík a berle. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze s ohledem na epidemiologickou situaci podstupovat potřebná cvičení a rehabilitace z důvodu obav z nákazy, bude masážní přístroj vhodný pro  uvolnění spasticity a tuhostí svalů a k uvolnění hybnosti. Klientka žije s matkou, která se o ní stará. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P.  

 Fond poskytl: 4 000,- Kč


Fond poskytl 6 nedělní holčičce dar  na zakoupení nezbytných Nostrilek a Strafadermu, holčička se narodila s vrozeným jednostranným celkovým rozštěpem  a byla operována. Pro následnou péči bylo třeba koupit Nostrilky. V rodině jsou ještě další 3 nezaopatřené děti. Rodina vlivem koronavirové situace mají nyní omezené finanční možnosti. Příspěvek se poskytuje na doporučení vedoucí Centra provázení FN Brno.

Fond poskytl: 4 984,- Kč


Fond poskytl     na částečnou úhradu elektrického invalidního vozíku.Petr se narodil s těžkým mentálním a tělesným postižením. Otec se o Petra stará sám, protože matka chlapce zemřela. V rodině jsou ještě dvě nezaopatřené studující děti. Otec Petra sám prodělal operaci srdeční chlopně, po rekonvalescenci se vrátil do zaměstnání již jen na poloviční pracovní úvazek, aby mohl pečovat o postiženého syna. Petr vzhledem ke svému postižení potřebuje velmi specifický el. vozík s nutnými úpravami, aby se přizpůsobil jeho potřebám. Petr je držitelem průkazu ZTP/P.   

Fond poskytl: 20 000,-


Fond poskytl obdarované peněžní příspěvek na úhradu zdravotní pomůcky – lymfodrenážního přístroje. Obdarovaná trpí chronickou ventilační poruchou CHOPN 4.stupně, má odumřelý plicní lalok, těžce léčitelné astma, zároveň jí sužuje lymfedém celého těla. V současné době, kdy musí dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu epidemiologické situace ve společnosti, je nezbytné, léčebné a podpůrné procedury podstupovat v domácím prostřední bez rizika nákazy covid-19.

Fond poskytl: 15 000,-


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek  na částečnou úhradu na zakoupení rostoucí židle a nastavitelného stolu pro 4,5 letého chlapečka, který má po předčasném porodu  hemiparézu (částečné ochrnutí poloviny těla), epilepsii a je psychomotoricky opožděný. Adámek je hypotonický, nestabilní v oblasti trupu, napadá na pravou polovinu těla, rychle se unaví. Práci na rostoucí židli a polohovacím pracovním stole si chlapeček vyzkoušel v speciálně-diagnostickém centru. V rodině jsou ještě dvě nezletilé sestry, matka se zůstala jako ošetřující Adámka, v rodině je pracovně činný pouze tatínek, ale takto speciální vybavení rodině již peníze nedostačují. Příspěvek se poskytuje i na doporučení pracovnice Centra LIRA v Liberci. 

Fond poskytl: 6 320,-


Fond poskytl obdarovaným osmiletým dvojčatům peněžní příspěvek na úhradu obědů. Matka je samoživitelka,  vychovává 4 nezletilé děti.  Děti mají různé zdravotní problémy včeně ADHD. Matka zůstala po dobu epidemiologických opatření na ošetřovném, čímž se jí výrazně snížily příjmy, zároveň měla zvýšené výdaje s nástupem dětí do školy včetně úhrady rovnovátek pro jednoho z nich.  Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úsek OSPOD Bystřice nad Perštejnem.

Fond poskytl: 4 000,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek na  úhradu dlužné částky za stravné a školní pomůcky. David je ze čtyř sourozenců, matka je na rodičovské dovolené, otec pracuje nepravidelně, rodina se tak ocitla ve finanční tísni. Příspěvek se poskytuje na doporuční sociální pracovnice OSPOD Bystřice nad Perštejnem.

Fond poskytl: 3 000,- 


Fond poskytl  částečnou úhradu nájmu obdarovanému, který má diagnostikovaný zhoubný nádor žaludku a ještě komplikace s cukrovkou, leží v nemocnici a bude příští týden operován, v péči má 13-letého syna, který je po dobu hospitalizace u přátel, pán pracoval jako agenturní zaměstnanec, řádně se o chlapce staral poté, co ho matka opustila, v současné chvíli nemá na úhradu nájemného a na nutné léky a specielní výživu, kterou potřebuje a je nákladná. Potřebuje mít jistotu, že o nájem  v bytě nepřijde a bude mít, kde s chlapcem bydlet.  Doporučení poskytnout pomoc je od Sdružení Centrum LIRA, které pomáhá rodinám v terénu
Fond poskytl: 20 000,-

Fond poskytl obdarované peněžní příspěvek je poskytnut těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní střední školy. Chlapec je  postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony.  Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta.  Fond Míšovi pomáhal i v předchozích letech. Míša má průkaz ZTP/P.

 

Fond poskytl:  6 000,- Kč


Fond poskytl obdarované peněžní příspěvek  na úhradu obědů ve školní jídelně. Matka je samoživitelka se dvěma  dětmi  na mateřské dovolené. Chlapec navštěvuje školu ve vedlejší vesnici a proto nemůže docházet na obědy domů a zůstává v družině a čeká na autobusové spojení domů. Matce nezbývají peníze na  úhrady obědů. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Fond poskytl:  5 200,- Kč


Fond poskytl obdarované   poskytl  peněžní příspěvek  na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí především na topení.  Paní  žije sama se svým postiženým synem.

Fond poskytl:  15 000,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek na pořízení nových brýlí a školních pomůcek. Matka je samoživitelka, otec na dceru přispívá nepravidelně.  Matce nezbývají peníze na úhradu nových brýlí a školních potřeba pro Terezku.  Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úsek OSPOD Bystřice nad Perštejnem.

Fond poskytl:  4 000,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školce. Sebastian žije s matkou a malou sestrou a přítelem matky. Rodina se vlivem koronavirových opatření ocitla v tíživé finanční situaci, přičemž otec Sebastiana na chlapce neplatí výživné.

Příspěvek se poskytuje na doporučení  sociální pracovnice OSPOD.

Fond poskytl:  4 000,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek  na úhradu  měsíčního nájemného. Babička má v péči vnuka, ani jeden z rodičů o chlapce nejeví zájem, neplatí výživné. Než bude chlapec svěřen babičce do pěstounské péče, nemají oba dostatek prostředků na úhradu nájmů apod. Fond již chlapci v plynulém roce pomáhal. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl:  9 900,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek  na úhradu obědů ve školní jídelně pro tři nezletilé sourozence.  Matka je na rodičovské dovolené s postiženým malým synem, manžel pracuje. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Fond poskytl:  6 800,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek   na úhradu obědů ve školní jídelně. Matka pracuje, otec na chlapce a jeho sourozence nepřispívá. Matce nezbývají peníze na celou částku úhrady obědů, takto bude mít chlapec zajištěno alespoň kvalitní jídlo během dne. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl:  5 000,- Kč


Fond poskytl obdarované peněžní příspěvek  na úhradu životních potřeb, především bezlepkové a bezlaktózové stravy, plenování apod. Linda je 13-letá dívka, která má diagnozu dětský autismus s psychomotorickou retardací, mentální retardací, receptivní vývojová dysfázie, dyspraxie v hrubé i jemné motorice včetně orální a grafomotorické, hypotonie tělová a trupová, inkontinence 3.stupně. Linda má ještě mladší sestru, která je též na bezlepkové a bezmléčné dietě.  Matka je samoživitelka, otec na děvčata platí výživné nepravidelně a v nepravidelné výši, nerespektuje nařízení soudu. Příjmy rodiny tak tvoří pouze sociální dávky. Matka byla na podzim napadané pronajímatelem bytu, ve kterém s děvčaty bydlí, v důsledku tohoto úrazu u ní přetrvávají zdravotní problémy.

Fond poskytl:  15 000,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek   na úhradu poplatku za ubytování na ubytovně MHMP. Obdarovaný byl bez příštřeší, posléze mu bylo zajištěno ubytování na ubytovně, shání si práci a spolupracuje s terénními sociálními pracovníky Maltézské pomoci o.p.s., na jejichž doporučení byl příspěvek poskytnut.

Fond poskytl:  2 700,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek  na doplatek invalidního vozíku a příslušenství. Patnáctiletý chlapec prodělal ischemii míšního konu. Je odkázán na invalidní vozík. Rodina nemá finanční prostředky na doplatek. Chlapec má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl:  20 000,- Kč


Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek na úhradu pracovního oblečení na učilišti. Chlapec je svěřen do péče babičky a jejich sociální situace je na tolik tíživá, že babička není schopna zaplatit chlapci povinné pracovní oblečení při jeho nástupu na učiliště, kam od září nastupuje do učebního oboru kuchař. Fond již chlapci v plynulém roce i letošním roce pomáhal. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl:  3 500,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů. Dívka žije sama s matkou, otec neplatí alimenty. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Oblastní charity.

Fond poskytl:  2 900,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu motorového vozidla. Pětiletý  chlapeček se narodil předčasně ve 30 TT, v důsledku toho došlo ke krvácení do mozku a následnému DMO, hydrocefalus, zavedený VP shunt, epilepsie, mentální retardace a další. V rodině je ještě malá sestra Rodina nemá finanční prostředky na úhradu celé částky doplatku vozu, na pořízení vozu přispívají další nadační fondy a byl jí poskytnut státní příspěvek. Chlapec má průkaz ZTP/P. 

Fond poskytl: 10 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na obdarovaným peněžní příspěvek na úhradu obědů tří sourozenců ve školní jídelně. Matka je samoživitelka, na rodičovské dovolené, otec na děti přispívá jen občas. Děti, které chodí do školky a jeden ze sourozenců již do školy, by tak neměly uhrazené obědy. Příspěvek se poskytuje na žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Fond poskytl: 10 000,- Kč

 


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu zubního chirurgického zákroku a na potřeby pro těžce nemocného 13-letého chlapce, u kterého byl zjištěn nádor na mozku. Po operaci podstupuje ozařování. Matka je samoživitelka, které končí ošetřovné z důvodu ukončení pracovního poměru na dobu určitou. Z příjmů nemá možnost uhradit nezbytný zákrok u stomatologa. Příspěvek se poskytuje na žádost sociální pracovnice Centrum provázení FN Brno.

Fond poskytl: 10 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu vanových dvířek pro bezbarierový vstup do vany. Obdarovaný po úraze zůstal ochrnutý a pro možnost sebeobsluhy při hygieně je nezbytné provést úpravy vany.

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně. Chlapec žije s matkou a jejich sociální situace je na tolik tíživá, že je chlapci znemožněno chodit na obědy. Ze zdravotních důvodů však 15-letý chlapec potřebuje alespoň jednou denně kvalitní stravu. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl: 4 500,- Kč


Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně. Škola, kterou děti navštěvují, není zapojena do programu hrazení obědů státem. Rodina se ocitla ve finační a sociální tísni. Oba sourozenci jsou vedeni na příslušném OSPOD, který s rodinou spolupracuje. Na jejich doporučení je příspěvek též poskytnut.

Fond poskytl: 6 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Paní  žije se svým synem, který má pro své zdravotní omezení problém sehnat  zaměstnání. Oba jsou finančně závislí na jejím starobním důchodu. 

Fond poskytl: 15 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na nákup mastí pro popáleného dvouletého chlapečka. Chlapeček utrpěl popálení horkou polévkou na značné části tělíčka, po zákrocích je třeba na doporučení kliniky popálenin a plastické chirurgie pokračovat v promazávání kůže mastí Scaresthetique, aby se kůže regenerovala. Matka je samoživitelka se třemi dětmi.  Příspěvek se poskytuje na doporučení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  Nákup zdravotního materiálu ve prospěch chlapce zajistí OCHZR.

Fond poskytl: 2 000,- Kč


 

Fond poskytl  peněžní příspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní střední školy. Chlapec je  postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony.  Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta.  Fond Míšovi pomáhal i v předchozích letech. Míša má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 6 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu   kroužku vaření jedenáctileté holčičce. Matka je samoživitelka se pěti dětmi. Finanční situace rodiny neumožňuje matce  hrazení zájmových kroužků pro holčičku. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl: 500,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené – elektrický skútr. Klientka prodělala ve 2 letech dětskou obrnu, od té doby má zasaženo celé tělo.   Má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl:  10 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu dětského tábora. Dívka žije sama s matkou, otec neplatí alimenty. Matka pracuje na zkrácený úvazek, z důvodu nutnosti stěhování by dívka z finančních důvodu nemohla o prázdninách prožít ani jeden týden ve dětském kolektivu. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Oblastní charity.

Fond poskytl:  3 200,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu dětského tábora. Dívka žije sama s matkou, které je dlouhodobě nemocná. Dívka by finančních důvodu nemohla o prázdninách prožít ani jeden týden ve dětském kolektivu. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Oblastní charity.

Fond poskytl: 1 800,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu  na ergoterapie. Chlapeček má  smíšenou vývojovou dysfázii a poruchu senzorické integrace. Ergoterapie chlapečkovi pomáhá zlepšit jeho porozumění řečí a aktivní používání slovní zásoby. Poskytnutí finančního příspěvku doporučila pracovnice Rané péče, v jejíž péči chlapeček je.

Fond poskytl: 5 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu dětského letního tábor v RZ Častoboř, který se specializuje na redukce specifických poruch učení a je pořádám Pedagogickou poradnou Prodys.

Fond poskytl:  6 400,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně  na školní rok 2019/2020 pro 11-letou Terezku a na uhrazení zájmového kroužku keramiky. Matka je samoživitelka, z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů je nezaměstnaná. Příspěvky na živobytí, na dítě, na bydlení a nepravidelně hrazené výživné od otce, neumožňuje rodině hrazení obědů pro holčičku ani zájmových aktivit.  Fond již Terezce v letošním roce pomáhal.  Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl: 6 000,- Kč + 1 200,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Paní Švehlová žije se svým synem, který má pro své zdravotní omezení problém sehnat  zaměstnání. Oba jsou finančně závislí na jejím starobním důchodu. 

Fond poskytl: 15 000,- Kč

 


Fond poskytl peněžní příspěvek úhradu dioptrických brýlí pro tři sourozence a úhradu kroužku angličtiny pro holčičku. Dětem v srpnu zemřela maminka, v rodině zůstaly čtyři děti, o které se stará babička, do vyřešení sirotčích důchodů finanční situace rodiny neumožňuje úhradu pořízení nových dioptrických brýlí, které děti potřebují.  Příspěvek se poskytuje na doporučení Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  

Fond poskytl:  6 000,- Kč + 1 260,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek 14-letému žáku na částečnou  úhradu nákladů na školní lyžařský zájezd. Cedric pochází z rodiny, které se do ČR přistěhovala z Konga. Nyní je vychováván pouze matkou. Chlapec je talentovaný sportovec, vzorně reprezentuje  svůj basketbalový oddíl, ve třídě je oblíbený, vždy je ochotný pomoci i nad rámec svých povinností. Z finančních důvodů by se nemohl lyžařského kurzu zúčastnit a byl by tak vyčleněn z třídního kolektivu. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti a doporučení jeho třídního učitele ze ZŠ u sv. Štěpána. Nadační fond chlapci pomáhal i v minulém roce.  

Fond poskytl:  3 900,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu nákladů na pořízení speciální zdravotní sedačky. František je 4-letý chlapeček s vážnými zdravotními postiženími. Má diagnostikovanou svalovou hypotonií, DMO, mentální retardaci s poruchou chování, centrální tonusovou poruchu s neocerebelárním i paleocebelarním symptomem, psychomotorická retardace. Vyžaduje celodenní péči jiné osoby – úplná závislost. Matka chlapečka opustila z důvodu jeho postižení, je vychováván otcem, který pobírá s důvodů svého zdravotního stavu invalidní důchod. Chlapeček má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl:  13 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu  invalidní vozíku.  Dívka je od narození imobilní a pečující maminka pro snadnější  manipulaci potřebuje tento zvedák. Obdarovaná má průkaz ZTP/P. 

Fond poskytl:  10 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na úhradu  školy v přírodě se speciální mateřskou školkou šestiletým dvojčatům. Obě dvojčata mají vývojové obtíže. V rodině je ještě 3,5 letý sourozenec, matka je samoživitelka. Příjmy rodiny neumožňují s ohledem na pracovní neschopnost matky z důvodu operace uhradit dvojčatům pobyt. Chlapec je držitelem průkazu TP. Příspěvek se poskytuje též na doporučení pracovnice Rané péče Diakonie.

Fond poskytl:  7 800,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu na pořízení mechanického invalidního vozíku, který není plně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Obdarovaný má průkaz ZTP/P.    

Fond poskytl:  7 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu speciálního letního prázdninového pobytu pro děti s výchovnými a vzdělávacími poruchami.  Děti žijí po rozvodu rodičů s matkou a mají poruchy učení a chování, společnost Prodys již úspěšně pracovala s jejich starším sourozencem a tento pobyt dětem doporučuje. Příjmy matky, která je dělnicí, nedostačují na celou úhradu pobytu.   

Fond poskytl:  5 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu   opravy  osobního auta, které rodina potřebuje, aby mohla chlapce dovážet do speciální školy a na lékařská vyšetření.  Vojtěchovi je  11 let a má diagnózu těžká porucha zraku praktická slepota s kombinací atypický autismus a  těžká retardace.. Chlapec navštěvuje speciální školu, která není v místě bydliště.  Matka je rozvedená, v rodině je ještě 17-letý  sourozenec. Její finanční situace je složitá. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně Rané péče. Chlapeček má průkaz ZTP/P.   

Fond poskytl:  10 000,- Kč


Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu na pořízení invalidního vozíku. Obdarovaný je těžce zdravotně postižený a invalidní vozík je pro něj nezbytnou součástí života, stávající vozík je již 18 let starý a proto je nutná výměna. Zdravotní pojišťovna na jeho pořízení nepřispívá celou částkou. Klient má průkaz ZTP/P.  

Fond poskytl:  10 000,- Kč

Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu na pořízení dekubitní matrace. Klientka žádá o tento příspěvek, ze zdravotních důvodů -  po úrazu zůstala ochrnutá a vytvářejí se jí rozsáhle dekubity. Tato matrace by měla její zdravotní komplikace zmírnit. Klientka má průkaz ZTP/P.   

Fond poskytl:  5 000,- Kč

Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu na hiporehabilitační pobyt dvouletého chlapečka, u kterého se projevují vývojové obtíže. Tento pobyt mu byl doporučen odborníky s ohledem na jeho zdravotní stav. Rodina nemá dostatek finančních prostředků k úhradě tohoto pobytu. Doporučení pro poskytnutí prostředků z našeho fondu je od poradkyně rané péče Diakonie Praha.  

Fond poskytl:  7 000,- Kč

Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu na pořízení schodišťové sedačky. Klientka má průkaz ZTP.

Fond poskytl:  15 000,- Kč

Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu pobytu chlapců /6 a 8 let/ na ozdravný pobyt. Jejich maminka bojuje s onkologickým onemocněním, postupuje chemoterapii  a pro chlapce je žádoucí, aby strávili o prázdninách alespoň nějaký čas v jiném prostředí. Mladší chlapec má dg. opožděný vývoj. Matka nemá prostředky na úhradu pobytu chlapců. Příspěvek se poskytuje na doporučení sociální pracovnice. 

Fond poskytl:  5 000,- Kč

Fond poskytl  peněžní příspěvek  na  částečnou úhradu na pořízení automobilu pro 4,5 letého chlapečka, který má diagnostikován autismus. Tento způsob dopravy na terapie a do speciální školky  je jediný možný vzhledem k jeho diagnose. V rodině je ještě nezletilá sestra. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení terénní pracovnice Rané péče Diakonie.

Fond poskytl: 15 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Paní Švehlová žije se svým synem, který má pro své zdravotní omezení problém sehnat  zaměstnání. Oba jsou finančně závislí na jejím starobním důchodu. 

Fond poskytl: 10 000,- Kč
 

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení osobního automobilu. Klientka žádá o tento příspěvek ze zdravotních důvodů své čtyřleté dcery, která trpí Downovým  syndromem a v současné době prodělává náročnou léčbu akutní lymfoblastické leukémie a musí se pravidelně dopravovat do Motola. V rodině jsou další dvě nezletilé děti. Holčička má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 15 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu obědů ve školní jídelně  na školní rok 2018/2019 pro 10-letou Terezku. Matka je samoživitelka, z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů je nezaměstnaná. Příspěvky na živobytí, na dítě, na bydlení a nepravidelně hrazené výživné od otce, neumožňuje rodině hrazení obědů pro holčičku. Příspěvek se poskytuje na doporučení  pracovnice úseku OSPOD.

Fond poskytl: 6 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na řečového procesoru a ostatních doplňků ke kochleárnímu implantátu.

Matka i sestra chlapce jsou také neslyšící. Díky implantátu  Jan zvládá druhý stupeň základní školy. Chlapec má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 3 105,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení invalidního vozíku. Obdarovaný je těžce zdravotně postižený po vážném úraz, při kterém došlo k ochrnutí všech čtyř končetin a invalidní vozík je pro něj nezbytnou součástí života. Zdravotní pojišťovna  přispěla na pořízení el. vozíku, z toho důvodu již nepřispívá na vozík mechanický. Klient má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 10 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na  Příspěvek je poskytnut těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní střední školy. Chlapec je  postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony.  Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta.  Fond Míšovi pomáhal i v předchozích letech. Míša má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 6 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení speciální voděodolné kolenní preotézy.  Klient se narodil s vrozenou vývojovou vadou 3 končetin. Zdravotní pojišťovny nehradí tento typ protéz a celkové náklady na její pořízení vysoce přesahují možnosti potřebných. Klient má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 15 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu nákladů obědů pro období 11/2018-06/2019. Matka je dlouhodobě nemocná, je samoživitelka, otec neplatí alimenty. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení sociální pracovnice Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Fond poskytl: 3 800,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení vnějšího řečového procesoru. V dětství jí byla diagnostikována oboustranná těžká hluchota, později jí byl voperován kochleární implantát. Implantát ve spojení s řečovým procesorem nošeným vně na uchu pomáhá dokonaleji slyšet. Je samoživitelka s pětiletou dcerou.  Klientka má průkaz ZTP.

Fond poskytl:  10 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na příspěvek na částečnou  úhradu nákladů na školní lyžařský zájezd. Cedric pochází z rodiny, které se do ČR přistěhovala z Konga. Nyní je vychováván pouze matkou. Chlapec je talentovaný sportovec, vzorně reprezentuje  svůj basketbalový oddíl, ve třídě je oblíbený, vždy je ochotný pomoci i nad rámec svých povinností. Z finančních důvodů by se nemohl lyžařského kurzu zúčastnit a byl by tak vyčleněn z třídního kolektivu. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti a doporučení jeho třídního učitele ze ZŠ u sv. Štěpána. Nadační fond chlapci pomáhal i v minulém roce.

Fond poskytl:  3 900,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu školy v přírodě se speciální mateřskou školkou. Obě dvojčata mají vývojové obtíže. V rodině je ještě 3,5 letý sourozenec s diagnozou porucha pozornosti s hyperaktivitou, matka je samoživitelka. Příjmy rodiny neumožňují s ohledem na pracovní neschopnost matky z důvodu operace uhradit dvojčatům pobyt. Chlapec je držitelem průkazu TP. Příspěvek se poskytuje též na doporučení pracovnice Rané péče Diakonie. Této rodině jsme pomáhali i v minulém roce.

Fond poskytl: 7 800,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení osobního vozidla. Čtyřletá dívka žije pouze s matkou a 4 sourozenci, má 17ti letého  bratra  s poruchou intelektu, který je v současné době v prvním ročníku učiliště s integrací, s dvojčat v první třídě.  Dívka  je v současné době vedená jako neslyšící  nemluvící - prozatím neurologická porucha mozku zatím bez dalších upřesnění příčin.  Matka  po narození dcery  zůstala s dětmi sama. Vůz potřebují k dojíždění k lékařům na vyšetření a terapie.

Fond poskytl: 15 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení postýlky, matrace a nezbytných potřeb pro zajištění životních potřeb dětí. Holčička (10 let)má dgn středně těžká mentální retardace, atypický autismus, má makrocefalii, je nositelkou trpasličího genu. Bojuje se svalovu hypotonií a obezitou. Chlapeček (5let) má též dgn. atipický autismus a lehkou mentální retardaci. Rodina se ocitla v tíživé finanční situaci, matka musí celodenně o obě děti pečovat, holčičku je nutní vozit do speciální školy. Holčička má průkaz ZTP.

Fond poskytl: 15 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na zakoupení hygienických, pracích a zdravotních potřeb pro autistického chlapce, který trpí těžkou mentální retardací, enurézou, enkoprézou, hepatopatie, hyperkinetickou poruchou, obsedantním chováním. Rodina nezvládá pořizovat základní hygienické potřeby pro chlapce, aby zvládli udržovat jeho hygienické potřeby. Rodině dříve pomáhala nadace  Dobrý anděl.

Fond poskytl: 10 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na zajištění specielní péče a specilního vzdělávání dvou sociálně znevýhodněných dětích v internátní MŠ  příspěvek se poskytuje na doporučení organizeace STŘEP Střediska pomoci dětem a rodinám Praha. Obě děti (4 a 7 let) mají závařné diagnozy, holčička je navíc po traumatu. 

Fond poskytl: 7 000,- Kč

Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení mechanického invalidního vozíku.  Po autonehodě došlo k úrazu, při kterém se poranila mícha  a následně došlo k ochrnutí dolních končetin. Zdravotní pojišťovna hradí jen malou část nákladů na pořízení tohoto vozíku. Obdarovaný má průkaz ZTP/P.

Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu osobního automobilu. Holčička se narodila s oboustrannou luxací kyčle, deformitami HK a DK a epilepsií. Je jí 3,5 roku a stále nechodí, nemluví, je zcela závislá na péči druhé osoby. S ohledem na její zdravotní stav je nezbytné s holčičkou dojíždět k lékařům do Prahy, do Hradce Králové na lékařská vyšetření a rehabilitace a do denního stacionáře. Obdarovaná má průkaz ZTP/P. Úřad práce poskytl příspěvek i jiné nadace.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu mechanického vozíku. Paní Michaela má vrozenou meningokélu s těžkou paraparézou DK. Je matkou živitelkou v rodině jsou dvě nezaopatřené děti. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovna jí přispěla na pořízení el.vozíku, na mechanický vozík již nepřispívá. Vozík potřebuje takový, aby byla schopna s ním sama manipulovat a naložit do auta. Elektrický vozík se do auta nedá složit. Obdarovaná má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl pěněžní příspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní střední školy. Chlapec je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Fond Míšovi pomáhal i v předchozích letech. Míša má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu mobilního telefonu. Michaela po porodu a zjištěném IC krvácení je postižena DMO. Je odkázána na asistenci druhé osoby, kterou jí zajišťuje maminka. Studium na VŠ musela z důvodu zhoršení zdravotního stavu ukončit. Snaží se pomocí darů a příspěvků o zlepšení svého zdravotního stavu za pomoci speciálních rehabilitací a alternativní léčby. Nový mobilní telefon potřebuje z důvodu špatného zraku, protože na starém přístroji s malým displeje nerozeznává znaky a písmena. Klientka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 3 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu nákladů na dopravu k lékařům a na rehabilitace. Justýnka i Kubík se narodili o 3 měsíce předčasně. Holčička proděla mozkomíšní krvácení a musel jí být zaveden VP shunt do mozku s vývodem do žaludku. Později ještě dostala pneumokokovou meningitidu, která její stav ještě zhoršila. Navštěvuje spec. ZŠ v Mladé Boleslavi. Chlapeček má problémy ortopedické a po nezbytné operaci podstupuje pravidelné intenzivní rehabilitace. K tomu má problémy s alergiemi. Matka pracuje s ohledem na náročnou péči obou dětí na částečný pracovní úvazek jako asistentka pedagoga. Náklady na dopravu jsou pro rodinu nezvladatelné. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení terénní pracovnice Rané péče Diakonie.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl Nicolasovi, 4letému chlapečkovi, trpícímu kombinovaným postižením – dětská mozková obrna /ochrnutí pravé poloviny těla/, Dandy walker syndrom /porucha intelektu, rovnováhy a koordinace/, hydrocefalus vodnatění mozku – drenáž mu odvádí přebytečný mozkomíšní mok do dutiny břišní a další přidružené diagnozy, příspěvek na zajištění základních potřeb chlapečka – oblečení, zdravotní boty, hygienické potřeby, doplňky stravy. Žije sám s matkou, která o něj celodenně pečuje. Mimořádné výdaje matka není z těchto prostředků schopna uhradit.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Stará paní žije se svým synem, který má pro své zdravotní omezení problém sehnat zaměstnání. Oba jsou finančně závislí na jejím starobním důchodu.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu výživových doplňků a nezbytných dietních opatření. Klientka má diagnostikovánu rakovinu slinivky s četnými metastázami do sleziny, jater a tříselného podkoží. Před tím již dgn.těžké astma, spondylolistéza páteře včetně psychických poruch. Příjem rodiny je tvořen příspěvkem na péči a soc. dávkami.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu operačního zákroku nehrazeného zdravotními pojišťovnami. Holčička má od narození diagnostikovanou DMO triparéz a v současné době, kdy rychle vyrostla, se jí zhoršily spasmy, které jí způsobují bolest. Adélka operaci podstoupila již v roce 2013 a přinesla pro ni pozitivní výsledky. V adoptivní rodině žije 11-letá Adélka s též osvojeným nezletilým sourozencem. Holčička má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek 8-letému žáku 2.třídy příspěvek na částečnou úhradu nákladů na školu v přírodě. Daniel žije s matkou, která je samoživitelka, pracující na směny. Z finančních důvodů by se jako jediný nemohl školy v přírodě zúčastnit a byl by tak vyčleněn z třídního kolektivu. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti a doporučení jeho třídní učitelky ze ZŠ u sv. Štěpána.
Fond poskytl: 2 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu pořízení invalidního vozíku. Finanční situace klienta, jehož příjmem je invalidní důchod a který žije sám, mu neumožňuje uhradit doplatek na pořízení nového invalidního vozíku. Invalidní vozík potřebuje po úrazu páteře, při kterém došlo ke zlomenině hrudní páteře Th6-7 a poškození míchy. Klient má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu biologické léčby. Olga je 40-letá matka dvou malých dcer (8 a 10 let), je samoživitelka. Biologickou léčbu jí zdravotní pojišťovna neschválila. Léčba probíhá na doporučení lékařů, protože onkologické onemocnění je již ve stadiu paliativní péče. Tato léčba je šancí na prodloužení života, aby Olga mohla být se svými dcerami co nejdéle.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu dlužného nájmu. Paní Jana se dostala do složité finanční situace v době, kdy se starala o svého druha v terminální fázi onkologického onemocnění. Veškeré finanční prostředky vynaložila na potřeby při domácí péči o nemocného, sama v té době nemohla pracovat. Po smrti druha sama onemocněla a načas se tak ocitla zcela bez příjmů. Nájemní smlouva na byt byla uzavřena na zemřelého druha, nyní je ochoten nájemce uskutečnit převod ale s podmínkou doplacení dlužného nájemného, pokud by nedošlo k převodu nájemní smlouvy, klientka se ocitne bez domova. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice oddělení sociální péče Úřadu městské části Praha 3.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu notebooku. Michaela po porodu a zjištěném IC krvácení je postižena DMO. Je odkázána na asistenci druhé osoby, kterou jí zajišťuje maminka. Studium na VŠ musela z důvodu zhoršení zdravotního stavu ukončit. Snaží se pomocí darů, a příspěvku o zlepšení svého zdravotního stavu za pomoci speciálních rehabilitací a alternativní léčby. Notebook potřebuje ke komunikaci s okolím a pro možnost shánět pro svou léčbu prostředky. Klientka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond peněžní příspěvek na úhradu specielní rehabilitace. Klientka se po autonehodě, při které byla zraněna jako spolujezdkyně) stala paraplegikem a je odkázána na invalidní vozík. Terapeut,u kterého podstupuje rehabilitaci nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale jeho terapie má pro klientku zásadní význam, především při úlevě od bolesti zad a problémů se spazmy. Její příjmy jí neumožňují sama si rehabilitaci hradit. Klientka má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na adaptační pobyt chlapce s jeho třídou. Jeho maminka je samoživitelka, vedená na ÚP, která má 5 malých dětí a nemůže si takový mimořádný výdaj dovolit. Chlapec by se svojí neúčastí vyčleňoval z třídního kolektivu. Příspěvek se poskytuje na doporučení jeho třídního učitele.
Fond poskytl: 1 200,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu elektrického skútru. Žadatelka má dg. roztroušená skleróza a s tím spojená omezená pohyblivost a pravostranné ochrnutí. Skútr jí umožní dostupnost lékařů, sociálních aktivit a omezí zdravotním komplikacím po poraněních v důsledku pádů způsobených nestabilitou. Obdarovaná má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu domácí rehabilitace zajišťovanou společností Monada s.ro. Pan Koča po autohavárii trpí spastickou kvadruparézou způsobenou poraněním centrálního motoneuronu. Je odkázaný na pomoc druhé osoby a není schopen za současného stavu po propuštění z nemocnice pokračovat v nezbytné rehabilitaci. Invalidní důchod ani příspěvek na péči nemá zatím vyřízen a je zcela bez příjmů v péči otce a sestry.
Fond poskytl: 4 500,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek za statečnost a odvahu, se kterou žena ochránila jako učitelka MŠ svého malého chráněnce před těžkým zraněním při střetu s terénním autem při vycházce s dětmi. Sama pak utrpěla vážné zranění, které si vyžádá její dlouhodobou pracovní neschopnost. Tento dar je ze strany nadačního fondu považován za nepatrnou kompenzaci ušlého příjmu v zaměstnání, ale především jako dík za neohrožený čin.
Fond poskytl: 20 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na ozdravný pobyt chlapce se školou. Matka by chlapci nemohla zúčastnit se pobytu s jeho třídou z důvodů nedostatku finančních prostředků, protože je samoživitelka a má v péči více nezletilých sourozenců. Příspěvek se poskytuje na doporučení třídního učitele chlapce.
Fond poskytl: 2 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na hypoterapii. Chlapec má vážnou vrozenou metabolickou poruchu Lesh-Nyhan syndrom. Jsou mu čtyři roky, neplazí se, nesedí, nechodí, vše jen s dopomocí. Rozumí, ale je omezen v řeči. Dar se poskytuje na doporučení pracovnice Ranné péče.
Fond poskytl: 4 000,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek peněžní příspěvek vyšetření na ortiopedii a příspěvek na kroužek ve Středisku volného času Kroužky pro děti Praha. Holčička chodí do 5.třídy. Má Dg. Myopatie, blíže nezařazená – myogenní vzorec EMG a mírná elevace CK, stp. Porlongací Achil.šlach. Je svěřena do péči babičky, která nemá dostatek prostředků na úhradu. Holčičce fond přispívá opakovaně. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti třídní učitelky.
Fond poskytl: 1 660,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek pro žáka 3.třídy,aby se mohl zúčastnit školy v přírodě. Chlapec žije s matkou a bratrem dvojčetem. Pro matku samoživitelku je obtížné zaplatit pobyt pro oba chlapce, je schopna uhradit pouze jeden pobyt, druhému chlapci tak na žádost třídní učitelky přispěje náš fond
Fond poskytl: 2 200,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek pro žáka 2.třídy,aby se mohl zúčastnit školy v přírodě. Chlapec žije s matkou a 5 nezaopatřenými sourozenci. Pro matku samoživitelku je obtížné zaplatit chlapci pobyt.
Fond poskytl: 2 400,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na pořízení ojetého osobní automobilu. Klient utrpěl při dopravní nehodě těžký úraz s poraněním páteře, je odkázán na invalidní vozík s diagnózou paraplegie. Osobní automobil potřebuje pro dopravu na rehabilitace, k lékařům, do práce apod. Jakub má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu kurzu jak zacházet se speciální zvětšovací lupou s hlasovým výstupem. Honzovi je 20 let, má těžší zrakové postižení a souběžně tělesné postižení – DMO. Je integrován na SŠ Obchodní Akademie v Kroměříži ve 4.ročníku, studuje s dobrými výsledky. Ke studiu potřebuje spec.lupu. Honza má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na bezlepkové potraviny. Chlapec má mimo další dg.celiakii, toto onemocnění vyžaduje přísnou bezlepkovou dietu. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě jeden nezletilý sourozenec. Matka se po narození chlapce musela řešit těžký zdravotní problém a v důsledku tohoto i rozvod. V současné situaci je pro matku velmi obtížné ustát nároky plynoucí s dodržování bezlepkové diety. Příspěvek bude poukázán ve 3 měsíčních splátkách a budou doloženy doklady o nákupu bezlepkových potravin.
Fond poskytl: 3 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na jednorázovou úhradu nájmu. Příspěvek se poskytl na žádost Odboru sociálních věcí. Klientka v důsledku dekompenzace psychiatrického onemocnění neuhradila nájem, v důsledku této skutečnosti by jí nebyl přiznán příspěvek na bydlení. Soud v současné době přezkoumává její svéprávnost.
Fond poskytl: 9 373,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na pořízení osobního automobilu. Roman má průkaz ZTP. Roman je 5-letý chlapeček s těžkým postižením – posthemoragický hydrocefalus s těžkou PM retardací, kvadrupostižením. Bydlí s matkou samoživitelkou v České Třebové a denně dojíždějí do speciální školičky do Ústí nad Orlicí. Auto je pro ně nezbytností (přesun do školičky,k lékařům apod.). Roman se pohybuje na invalidním vozíku.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pořízení dekubitního sedáku na invalidní vozík. Pan Stibůrek po úrazu krční páteře ochrnul – kvadruplegie. Pro mobilitu na vozíku potřebuje dekubitní sedák. Obdarovaný má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 300,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu hiporehabilitačního pobyt 15-měsíčnímu chlapečkovi. Chlapeček má downuv syndrom a protože má svalovou hypotonii je třeba stimulace k dobrém motorickému vývoji. Příspěvek se poskytuje na doporučení poradkyně Ranné péče.
Fond poskytl: 4 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu vertikální plošiny. Po úraze, kdyby byl Marek napaden a bodnutím do krku přišel o velké množství krve a neokysličoval se mu mozek, zůstal s poškozený mozek, má diagnosu coma vigilie, nevidí, nemluví, je krmen přímo do žaludku, je na plínách. Bydlí ve 4.patře bez výtahu, aby se mohl dostat z bytu např. k lékařům, je třeba pomoci dalších lidí, aby ho pomáhali snést. Na plošinu přispívá úřad práce a další nadační fondy. Marek má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu na přestavbu bezbarierové koupelny. Narodila se s diagnozou Turnerův syndrom, poté se opakovaně léčila s rakovinou žaludku. Pro zhoršující se zdravotní stav musí přizpůsobit koupelnu pro potřeby svého postižení, aby byla schopna sebeobsluhy. Příjemkyně daru má průkaz ZTP. Na přestavbu přispěly i jiné nadační fondy.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu na pořízení el. vozíku značky Meyra. Simona je od narození postižená DMO, ležící kvadruspastická , nemluví. Má průkaz ZTP. Rodiče se o ní celodenně starají, ale vzhledem ke svým postupným zdravotním omezením, je pro ně el.vozík značným usnadněním pro přesuny Simony k lékařům, do přírody apod.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu na pořízení invalidního vozíku. Klient utrpěl při dopravní nehodě těžký úraz s poraněním páteře, je odkázán na invalidní vozík s diagnózou paraplegie. Klient má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Paní Švehlová žije se svým synem, který má pro své zdravotní omezení problém sehnat zaměstnání. Oba jsou finančně závislí na jejím starobním důchodu.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní střední školy. Chlapec je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Fond Míšovi pomáhal i v předchozích letech. Míša má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek ve výši 10 000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) na částečnou úhradu dekubitní matrace. Pan Herout po havárii zůstal ochrnutý, tato matrace mu pomůže předcházet vzniku dalších dekubitů a též pomůže k lepšímu zvládnutí silných spasem , které jsou důsledkem úrazu. Žadatel potřebuje téměř celodenní asistenci. Matrace je pořízena od předchozího majitele na základě kupní smlouvy. Patrik je držitelem ZTP.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskyt peněžní příspěvek na úhradu zimních pneumatik. Václav je ležící, má od narození DMO, nemluví, ale je vnímavý. Navštěvuje školu v Dačicích. Matka je samoživitelka, otec od rodiny odešel, v rodině žije ještě mladší nezletilá sestra. Za pomoci příspěvku od státu a od nadací si rodina pořídila auto pro převoz chlapce – auto musí mít nájezdové lyžiny. Aby mohli využívat auto i v zimním období (odvoz chlapce do školy, lékařům, na rehabilitace apod.) je nezbytné pořízení zimních pneumatik. Václav má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond poskyt 14-měsíčnímu Davídkovi peněžní příspěvek ve výši 6 039,- Kč (slovy šestttisítřicetdevětckorunčeských) na úhradu zvláštní výživa a hygienických prostředků (pleny, sanitol apod.). Davídek trpí akutní lymfoblastickou leukémií. Léčí se částečně ambulatně a hospitalizacemi. V rodině jsou dvě sestry – 4-letá holčička má dg. Downův syndrom, starší sestra – 8-letá má od pěti let dg. Diabetes I.a je závislá na inzulínu. Rodina má tak enormní náklady na živobytí a v důsledku onemocnění chlapečka se musí otec starat o zbývající sourozence a musí opustit zaměstnání. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení Svatu tělesně postižených.
Fond poskytl: 6 039,- Kč
 
Fond poskyt peněžní příspěvek na pohřeb matky 68-letému starobnímu důchodci s měsíčním příjmem 8 250,- Kč. Je rozvedený, bezdětný, jediným příbuzným je bratr, invalidní důchodce s mentálním postižením. Klient žije osaměle v garsoniéře v domě s pečovatelskou službou. Klient trpí vážnými zdravotními obtížemi souvisejícími s onkologickým onemocněním s četnými komplikacemi. Prodělal několik onkologických operací, další léčba již není indikována. Pro hluboké deprese je v péči psychiatra. Je příjemcem příspěvku na péči ve III. stupni, držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a příjemcem příspěvku na mobilitu. Dlouhodobě využívá pečovatelskou službu. V Centru následné péče Praha 9 klientovi zemřela matka. Pan Jiří Duras nemá finanční prostředky na zajištění pohřbu. Veškeré úspory vyčerpal v lednu letošního roku, kdy mu byl přidělen byt v DPS, zajišťoval si stěhování a nákup nábytku (nová postel apod.) Urnu s popelem matky by uložil do kolumbárního okénka na Olšanských hřbitovech, kde jsou uloženi matčini rodiče. Pokud by se uskutečnil sociální pohřeb na náklady obce, urna by byla uložena do společného hrobu. Příspěvek se poskytuje na doporučení Odboru sociálních věcí Městské části Praha 3.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskyt příspěvek 12-letému žáku ZŠ na částečnou úhradu nákladů na školní lyžařský zájezd. Cedric pochází z rodiny, které se do ČR přistěhovala z Konga. Nyní je vychováván pouze matkou. Chlapec je talentovaný sportovec, vzorně reprezentuje svůj basketbalový oddíl, ve třídě je oblíbený, vždy je ochotný pomoci i nad rámec svých povinností. Z finančních důvodů by se nemohl lyžařského kurzu zúčastnit a byl by tak vyčleněn z třídního kolektivu. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti a doporučení jeho třídního učitele ze ZŠ u sv. Štěpána
Fond poskytl: 4 500,- Kč
Fond poskytl dar na úhradu platby jistina při pronájmu. Terezka je 4 měsíční holčička s těžkým postižením /její matka v těhotenství užívala drogy a pila alkohol/,která byla svěřena do péče babičky. Matka následně spáchala sebevraždu. Při kontrole OSPOD bylo konstatováno, že v bytě, ve kterém s babičkou bydlí nemůžeme déle zůstávat a pokud by se situace nevyřešila byla babičce odebrána a umístěna do ústavní péče. Babička se ocitla v roli matky ze dne na den a musí se starat Terezku, jejíž zdravotní stav je velmi vážný /má problémy s polykání a uvažuje o zavedení peg pro příjem živin/. Celodenní péče mimo ostatní běžné povinnosti znamená i řadu spec. cvičení a časté návštěvy u lékařů. Bez složení jistoty je nemožné změnit pronájem a Terezku přestěhovat, aby mohla zůstat s babičkou. Příspěvek se poskytuje na doporučení Rané péče Diakonie Stodůlky a OSRákosníček, kteří se snaží babičce pomáhat edukativně a administrativně.
Fond poskytl: 18 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu matrací do postele a šatní skříně. Matka je v plném invalidním důchodu , děvčata se po rozvodu rodičů /alkoholismus a domácí násilí ze strany otce/ musela přestěhovat, změnit školu atd. Jsou silně fixovaná na matku , starší holčička je v péči psychiatrické ambulance /opakovaná hospitalizace/. Rodina nemá dostatek prostředků pro pořízení těchto nezbytností.
Fond poskytl: 7 366,- Kč
 
Fond poskytl na úhradu vyšetření na ortopedii a příspěvek na kroužek ve Středisku volného času Kroužky pro děti Praha. Holčička chodí do 5.třídy. Má Dg. Myopatie, blíže nezařazená – myogenní vzorec EMG a mírná elevace CK, stp. Porlongací Achil.šlach. Je svěřena do péči babičky, která nemá dostatek prostředků na úhradu. Holčičce fond přispíval i v loňském roce. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti třídní učitelky.
Fond poskytl: 1 660,- Kč
 
Fond poskytl pěněžní dar na úhradu nákladů na topení paní žijící se svým postiženým synem ve společné domácnosti.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl těžce postiženému Míšovi, který navštěvuje specielní základní školu příspěvek na asistenta. Chlapec trpí těžkou formou autismu, má průkaz ZTP/P. Fond chlapci příspíval i v předchozích letech.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na osobní asistenci na základní specielní škole. Vojta má diagnozu atypický autismus, střední až těžká retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je další nezletilý sourozenec. Chlapci fond pomáhá opakovaně.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu rovnátek. Holčička žije v trvalé péči babičky, matka je závislá na návykových látkách, otec je neznámý. Dg.myopatie, blíže nezařazená - myogenní vzorec EMG a mírná elevace CK, stp.prolongaci Achil. šlach 11/2014 vlevo, 2/2015 vpravo. Babička není schopna z finančních prostředků, které má na vnučku, uhradit rovnátka, která dívka potřebuje. Příspěvek se poskytuje na doporučení třídní učitelky.
Fond poskytl: 3 950,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu zdravotního bidetového prkénka. Markétě je patnáct let, vinou chyby lékaře u porodu má dcera DMO - kvadruparetickou formu. Po psychické stránce je však naštěstí v pořádku. Je ale odkázaná na celodenní pomoc druhé osoby. Při posledním rehabilitačním pobytu měla možnost vyzkoušet bidetové prkýnko, které jí umožnilo obejít se na toaletě bez velké pomoci a stala se v tomto směru o mnoho více samostatná. Je ve věku, kdy je jí někdy nepříjemná přítomnost jiné osoby a asistence. V rodině je další nezaopatřený sourozenec. Příjmy rodiny neumožňují úhradu. Dívka má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl prostřednictvím zájmového spolku Štěpán zřizovaný při Základní škole sv. Štěpána v Praze 2 příspěvek na pobyt na škole v přírodě nebo školním celodenním výletě čtyřem školákům na prvním stupni, kteří by se nemohli zúčastnit těchto aktivit z důvodu nedostatku finančních prostředků v rodinám s často velmi komplikovaným rodinným zázemím. Děti by tak byly vyčleněné ze svého třídního kolektivu a z finančního důvodu znevýhodněné. Příspěvek se poskytuje vždy na doporučení třídní učitelky žáka. Fond celkem poskytl: 9 520,- Kč fond poskytl příspěvek na úhradu vyšetření v Centru terapie autismu. Holčička se narodila předčasně a je v péči Střediska pro ranou péči, její chování je nestandartní a neodpovídá vývojovému stadiu přiměřenému jeho věku, proto bylo navrženo toto spec.vyšetření. Jeho cílem bylo též vyvrátit podezření ze zanedbané péče ze strany matky. Vyšetření je provedeno na doporučení Střediska pro ranou péči Liberec.
Fond poskytl: 9 520,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na péči v týdenním stacionáři. Kateřina se narodila z dvojčat, je jí 30 let a má diagnózu DMO – spastická kvadruparéza, mentální retardace. Je upoutána na lůžko a pokud jí asistence posadí na vozík, tráví den na invalidním vozíku. Je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně (v noci se musí polohovat). Pravou rukou je schopná ovládat elektrický vozík. Žije s matkou, která je v invalidním důchodu, má výrůstky na obratlích v důsledku péče o dceru. Otec Kateřiny zemřel, když jí byl rok. Fond již Kateřině pomáhal i v minulých letech. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P
Fond poskytl: 8 974,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení automobilu. Mirek se narodil s diagnozou dětská mozková obrna. Trpí spastickou kvadruparézou a navíc je i mentálně postižený. Ve třech měsících měl vážnou oční operaci – oboustrannou kataraktu. Ve svém životě prodělal 12 ortopedických operací a další operace očí, v očích má implantáty. Matka se o něj celodenně stará a před 3 lety jí byla diagnostikovaná rakovina prsu. Mirek potřebuje automobil do kterého se vejde el. invalidní vozík. Příspěvek poskytují i další fondy a nadace. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Klient žije se svojí matkou, s ohledem na zdravotní postižení nejsou schopni zabezpečit s finančních prostředků, které mají k dispozici základní životní potřeby
Fond poskytl: 12 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu sluchadel. Jakub vyrůstá v rodině sluchově postižených rodičů, stejný problém mají i jeho dva sourozenci. Pro Jakuba jsou sluchadla nezbytná, aby se mohl začlenit do běžné třídy ZŠ. Příjmy rodiny neumožňují plnou úhradu sluchadel.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu léčebného pobytu v sanatoriu Klímkovice. Kristýna je 15-letá dívka, která je od narození postižena dětskou mozkovou obrnou. Stále jenom leží, je krmena a je nezbytná celodenní péče. V roce 2011 navštívili lázně Klimkovice a po terapii se její stav zásadně změnil. V rodině je ještě bratr. Otec dívky zemřel v roce 2008. Příjmy rodiny neumožňují úhrady terapie Kristýna má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu přenosné odsávačky. Evička má epilepsii, komibinovanou poruchu zraku a sluchu a je krmena přes nosogastrickou sondu. Evička je neustále odsávána, pro domácí péči odsávačku má, ale nemá odsávačku přenosnou, kterou potřebuje při pohybu mimo domov. Matka je samoživitelka a nemá dostatečný příjem na úhradu doplatku této odsávačky, kterou má holčička od revizního lékaře schválenou. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Střediska rané péče Liberec, o.p.s
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí resp.nutného dietního režimu vyplývajícího z jejího zdravotního stavu. Obdarovaná trpím diabetem, velmi labilní formou, jsem závislá na inzulinu, pravidelném měření glykemií a dietním režimu. V roce 2011 jí zcela selhaly ledviny, musí chodit třikrát týdně na dialýzu a dodržovat další dietní režim a léčebná opatření. Její zdravotní stav vyžaduje dosti přísný léčebný režim, na kterém je zcela závislá. V roce 2012 jí onemocněl dlouhodobý životní partner psychickou chorobou a pro dosti dramatický průběh jeho onemocnění zůstala v bytě sama. Od 30.7.2014 čeká na vyřízení příspěvku na péči atd. Pobírá invalidní důchod ve výši přibližně stejné jako činí náklady na bydlení. Má ještě vyživovací povinnost k synovi, který studuje třetím rokem na obchodní akademii.V blízké době bude přihlášena do transplantačního programu ke kombinované transplantaci ledviny a slinivky břišní, dialýza je opatření provázené neustálými nevolnostmi a k tomu trpí častými hypoglykemiemi, v současnosti je odkázána na pomoc druhých.
Fond poskytl: 12 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na vzdělávací program Studia pro asistenty pedagoga. Paní Darja má od narození neslyšícího 2-letého syna Damiána, kterému byl voperován kochleární implantát. Ráda by se zaměřila na děti s podobným postižením jaké má její syn, a proto se rozhodla absolvovat tento kurz a po ukončení mateřské dovolené sama pomáhat rodičům dětí se stejným postižením. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl mimořádný příspěvek na úhradu operace na klinice Ulzibat. Příspěvek je poskytnut 12-letému Adámkovi, který má vrozený rozštěp páteře a je nechodící, pohybuje se na invalidním vozíku. Operace mu pomůže k uvolnění spasmů, stabilnější sezení na vozíku a možnosti alespoň omezeně narovnat nebo ohnout nohy v kolenou. Chlapec vyrůstal do 4 let v kojeneckém ústavu. Nyní žije v pěstounské rodině. Adam má průkaz ZTP/P. Náš fond chlapci pomáhá opakovaně.
Fond poskytl: 69 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu ručního ovládacího zařízení na osobní automobil. Klient je 16let upoután na invalidní vozík z důvodu postižení horních a dolních končetin s dg. těžká kvadruparesa se zřejmou progresí. K vzhledem k jeho postižení je ruční ovládání a přesedací zařízení nezbytností. Na pořízení pomůcky přispívají i jiné nadační fondy a sociální odbor. Klient má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí. Paní žije se svým synem, který má pro své zdravotní omezení problém sehnat zaměstnání. Oba jsou finančně závislí na jejím starobním důchodu.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu doplatku za speciální sportovní kočárek Kozlík. Příspěvek je poskytnut 11-letému Adámkovi, který má vrozený rozštěp páteře a je nechodící, pohybuje se na invalidním vozíku. Chlapec vyrůstal do 4 let v kojeneckém ústavu. Nyní žije v pěstounské rodině. Aby mohl se svými pěstounskými sourozenci i do přírody potřebuje tento spec.kočárek. Adam má průkaz ZTP/P. Fond rodině pomáhal i v uplynulých letech.
Fond poskytl: 20 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu doplatku na nutridrinky na 1 měsíc a na úhradu odlehčovacích víkendových respitních pobytů zajišťovaných APLA Praha pro děti s autismem. Johan a Florimon jsou dvojčata. mají diag.dětský autismus a zároveň nervosvalové progresivní onemocnění – myotonickou dystrofii. Florimon je od 3 let v noci napojen na trvalou monitoraci dechu – má centrální zástavy dechu ve spánku a je nutné jej i několikrát za noc oživovat ambuvakem a kontrolovat pulzním oxymetrem. Johánek není schopen přijímat pevnou stravu, vše se musí mixovat, kvůli poruše příjmu potravy je v péči dětské gastroenterologie a v péči ARO nutriční lékařky – musí dostávat denně 3 ks Nutridrink. V důsledku dystrofie má i potíže s dýcháním. Matka se o chlapečky od těhotenství stará sama. Chlapečci mají průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 12 200,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu invalidního vozíku Champion. Slečna Jana je upoutána na od dětství na invalidní vozík. Žije sama v Praze v bezbariérovém bytě, pracuje na poště. Stávající vozík má již 9 let je značně opotřebovaný a poruchový. Na doplatek přispívají i jiné fondy a nadace. Obdarovaná má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu stomatologického zákroku mladé dívce. Irena žijeme sama, oba rodiče jí před lety zemřeli, studuje poslední ročník střední školy a náklady na živobytí hradí ze sirotčího důchodu a přivýdělkem po odpoledních a víkendech v supermarketu. Částka na opravu esteticky velmi exponovaného zubu je však již nad její možnosti.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl pěněžní příspěvek ve výši 6 000,- Kč. Příspěvek je poskytnut těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Chlapec je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Fond Míšovi pomáhal i v předchozích letech. Míša má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu speciálně upraveného kočárku Otto Bock. Adélka se narodila předčasně s diagnózou Corpus Callosum, je ležící, nechodící s nutností náročného polohování. Kromě zrakového postižení má centrální zrakovou vadu. Matka je samoživitelka. Doporučení na pořízení této pomůcky vydalo Středisko pro ranou péči EDA. Adélka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu speciální didaktické pomůcky tablet iPad. Chlapeček se narodil předčasně, ve dvou letech u něj byla zjištěna genetická porucha 9.chomozomu. Z tohoto důvodu je vývojově pozadu. Touto v lázních doporučenou pomůckou bude Vítek lépe zvládat komunikaci a učit se novým věcem. Doporučení na pořízení této pomůcky vydalo Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu transportu po úrazu do ČR. Pan Štyks utrpěl ve Francii vážný úraz, byl operován a hospitalizován s polytraumatem v nemocnici ve Francii. Nyní je v rehabilitačním ústavu v Kladrubech a ze svých příjmů není schopen uhradit náklady spojené s transportem. Příspěvek se poskytuje na doporučení Odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na částečnou úhradu speciální autosedačky se zádržným systémem. Mareček je 6-letý chlapec s diagnózou těžká až hluboká mentální retardace s poruchami chování, hyperkinetická porucha, atypický autismus. Matka dostala příspěvek na motorové vozidlo, aby Marečka mohla vozit do speciální školky a centra pro takto handicapované děti a za lékaři, rodina žije 12 km od většího města. Do normální autosedačky se Mareček již nevejde a vzhledem k jeho diagnózám je třeba, aby v autě byl bezpečně a plnohodnotně připoután. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě 14-letá sestra Marečka. Chlapec má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na částečnou úhradu invalidního vozíku. Obdarovaný je po úraze ochrnutý, je vozíčkář. Pohybuje se pomocí mechanického vozíku, který má v současné době v havarijním stavu a čeká na jeho výměnu. Je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu školního pobytu v Chaloupkách, který je spojen s programem v tamním ekologickém středisku. Michaela přešla do 4. třídy z jiného města po rozvodu rodičů. V rodině jsou ještě dva mladší sourozenci. Matka by tento pobyt nemohla holčičce umožnit z finančních důvodů, ale pro její začlenění do nového kolektivu bude pro ni pobyt s třídou prospěšný. Příspěvek se poskytuje na doporučení její třídní učitelky.
Fond poskytl: 1 880,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu osobního asistenta v ZŠ na školní rok 2014/2015. Vojtíškovi je 8 let a má diagnózu těžká porucha zraku praktická slepota s kombinací atypický autismus a středně těžká retardace.. Od záři má chlapeček navštěvovat speciální školu v Liberci. Matka je rozvedená, v rodině je ještě 14-letý sourozenec. Její finanční situace je složitá. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně Rané péče. Fond této rodině pomáhal i v minulých letech. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu doplatku za elektřinu. U paní Slabové se projevují známky stařecké demence a byl jí ustanoven příjemce dávek důchodového pojištění, který převezme důchod paní Slabové a zajistí za ní náležité placení za bydlení. Aby nedošlo k odebrání elektroměru, poskytne fond na žádost vedoucí oddělení sociální práce tento dar, sociální oddělení též paní Slabovou bude zastupovat.
Fond poskytl: 6 449 Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu speciálních brýlí. Rok a půl stará holčička má těžké kombinované postižení. V rodině je další malý sourozenec, příjmy rodiny neumožňují vyrobené brýle holčičce uhradit. Příspěvek se poskytuje na žádost a v zastoupení pracovnice Rané péče Diakonie Stodůlky středisko Praha 5.
Fond poskytl: 1 500,- Kč
 
Fond poskytl dvěma chlapcům ze sociálně-finančně slabších rodin příspěvek na školu v přírodě na doporučení jejich třídní učitelky, aby chlapci nebyli znevýhodnění oproti ostatním spolužákům a nemuseli se tak ze třídy vyčlenit
Fond poskytl: 2 x 2 500 Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu doplatku za naslouchadlo. Jenifer je11-letá dívka, těžce zdravotně postižená, od roku 2004 je nad ní nařízena ústavní výchova, matka zbavena rodičovské zodpovědnosti, poručníkem je OSPOD zdejší MČ , je umístěna v Integrovaném centru pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna. Jenifer vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu postižení vyžaduje odbornou komplexní péči. Navštěvuje Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze – Foniatrickou kliniku. V současné době ke korekci vážné sluchové vady nutně potřebuje naslouchadlo. Dne 13.6.2014 je objednána na foniatrické oddělení VFN Praha 2, kde jí vhodné naslouchadlo bude poskytnuto. Příspěvek je poskytnut na žádost pracovnice Oddělení sociálních služeb M.Č. Praha 3.ýhodně oproti svým vrstevníkům. Škola v přírodě je pro ně jediná možnost jak poznat jiné prostředí a něco nového zažít.
Fond poskytl: 1 190,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu na speciální sedačku do stacionáře. Helenka je 12-letá holčička, která po operaci hlavičky /dermální sinus/, kterou prodělala v půl roce a byla v dlouhé narkóze, má diagnózu autismus a v důsledku vykrvácení a následnému přijetí nevhodné krevní konzervy diagnózu retardace. Pro časté horečnaté stavy s křečemi je léčena imunoglobuliny. Vrozenou má těžkou displazii kyčlí. Holčička má sebepoškozující chování, není možné jí nechat bez dozoru, z ohrady a klecového lůžka vyskakuje. Sama se nenají, není schopna udržovat hygienu – má stále pleny, v noci musí spát v přítomnosti některého z rodičů. Helenka má ještě mladší sestru. Rodina bez fungování osobních asistentů není schopna normálního života a péče o mladšího sourozence, protože Helenku nelze nechat bez dohledu ani po dobu, kdy je matka na toaletě. Uklidňující medikace na ni nemá pozitivní účinek. Klientka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu iPad. Dominik má vývojovou dysfázii – poruchu postihující vývoj řeči způsobený postižených center v mozku. Tato porucha postihuje nejen oblast verbálního projevu, ale i další oblasti chlapcova vývoje – zrakové vnímání, sluchové vnímání i oblast motoriky. Pro Dominika je důležité ještě před nástupem do školy rozvíjet tyto oblasti. Dominik žije se svojí matkou, sestřičkou dvojčetem a jedenáctiletým bratrem. Matka je samoživitelka, s ohledem na péči o Dominika je odkázána na příjem výživného a soc.dávek. Ipad pro Dominika doporučuje poradkyněStřediskaproranoupéčiLiberec,o.p.s.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl pěněžní dar na úhradu pobytu na škole v přírodě dvěma žákům ZŠ U Svatého Štěpána, chlapci chodí do III. třídy. O příspěvek za ně požádala jejich třídní učitelka, aby nebyli z finančních důvodů vyloučení z třídního kolektivu. Chlapci se nemohli žádné školy v přírodě zúčastnit a jsou tak znevýhodně oproti svým vrstevníkům. Škola v přírodě je pro ně jediná možnost jak poznat jiné prostředí a něco nového zažít.
Fond poskytl: 2 000,- Kč + 2 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek 65-leté starobní důchodkyni na nezbytné revize rozvodů elektřiny a na připojení elektroměru. Paní B. má měsíční příjem 4 042,- Kč. Je příjemkyní dávky státní sociální podpory – příspěvku na bydlení ve výši 2 955,- měs. a dávky v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí – ve výši 783,- Kč měs. Trpí hypertenzí, je astmatička, svobodná, bezdětná, zcela osamělá. Po uhrazení nájemného a poplatků spojených s užíváním bytu jí zbývá cca 500,- Kč na měsíc. Vzhledem k tíživé sociální situaci byl paní B. přidělen obecní byt malých rozměrů, na adrese Praha 3, Jana Želivského 22. Dar se poskytuje na žádost Odboru sociálních věcí Praha 3.
Fond poskytl: 1 500,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar ve výši 7 000,- Kč /slovy sedmtisíckorunčeských/ na částečnou úhradu na opravu auta. Vojtíškovi je 8 let a má diagnózu těžká porucha zraku praktická slepota s kombinací atypický autismus a středně těžká retardace.. Chlapeček navštěvuje speciální školu v předpřípravném stupni v Liberci.Auto denně potřebují na přepravu do speciální školy. Vůz byl ve špatném stavu – hrozilo upadnutí kola. Matka je rozvedená, v rodině je ještě 12-letý sourozenec. Její finanční situace je složitá. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně Rané péče. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond posyktl příspěvek na částečnou úhradu iPad. Martinovi je 21 let a navštěvuje 1. Ročník ZŠ a Praktické školy Svítání v Pardubicích. Od narození je postižený s dg. Těžká mentální retardace, těžká kyfoskolióza, porucha růstu, porucha zraku a sluchu. Ipad je Martinovi doporučen speciálním pedagogem - logopedem zejména s ohledem na jeho přínos pro kompenzaci řečové poruchy a zrakového a sluchového vnímání, dále pro rozvoj krátkodobé paměti, vnímání symbolů a rozvoj úmyslného chování a konvenčních hlasových projevů a gestikulací. Martin je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu opravy automobilu. Obdarovaný má po úraze amputované obě končetiny, je vozíčkář. Pohybuje se pomocí mechanického vozíku, který má v současné době rozbitý a čeká na jeho výměnu. Na nákupy, k lékaři apod. využívá automobil, který si pořídil za příspěvek sociální péče. Klient trpí klaustrofobií a nemůže využívat hromadné dopravní prostředky. Je držitelem průkazu ZTP/P. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Svazu tělesně postižených v ČR z.s.
Fond poskytl: 4 795,- Kč
 
ond poskytl 7- leté Kristýně Balogové peněžní dar na úhradu 2 ks dek+2 ks polštářů+2 ks povlečení. Kristýnka má dg atypický autismus a střední mentální retardaci a má velký problém s nočním pomočováním. V rodině je ještě další sourozenec. Matka je samoživitelka, otec Kristýnky zemřel. Holčička má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 3 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu saxofonu. Maruška má od narození zrakové postižení a další zdravotní problémy. Přes své postižení odmaturovala na křesťanském gymnáziu v Hostivaři. Na hudební nástroj hraje od svých 5 let a nástroj měla vždy zapůjčený od ZU školy. Nyní po ukončení výuky musela saxofon vrátit. Dívka pokračuje ve studii na Katolickém institutu. Hra na saxofon jí přináší pro život mnoho duševní pomoci. V rodině je 5 nezaopatřených dětí. Marie je držitelkou průkazu ZTP.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl 1,5 leté Aničce Zachové peněžní dar na úhradu opravy nepojízdného osobního vozidla. Anička se narodila předčasně o 2,5 měsíce dříve. Narodila se jako dvojče původně ze 3 dětí. Od narození má velké zdravotní problémy – je u ní diagnostikována centrální koordinační porucha, leukomalácie, hydrocefalus, epilepsie a těžká zraková vada. Rodina se z finančních důvodů přestěhovala z Prahy do Doks. Maminka musí s Aničkou několikrát denně rehabilitovat a každé dva týdny jezdí na pravidelné rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeutky do Mladé Boleslavi. Další lékaře - specialisty navštěvují více než je nezbytné s jinými dětmi – neurologa, oční lékařku a bohužel často i lékařskou pohotovostní službu. Cesty autobusem a vlakem jsou pro rodinu s postiženým dítětem a stejně starým sourozencem velmi stresující , zdlouhavé a fyzicky náročné. Automobil je nepojízdný více jak 3 měsíce. V rodině je ještě další 8-letý sourozenec. Rodina není schopna náklady spojené s opravou auta zvládnout. Holčička má průkaz ZTP. Dar se poskytuje na doporučení pracovnice Ranné péče, která do rodiny dochází.
Fond poskytl: 5 800,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu domácí pekárny 6-leté holčičce Lindě s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další sourozenec. Linda má nařízenu bezlepkovou dietu a zároveň nesmí konzumovat ani kravské mléko či výrobky z něj. S ohledem na svoje další diagnózy má i problém s polykáním. Domácí pekárna SANA je schopná připravit i jogurty a sýry z kozího sýra. Matka není schopna náklady na nákup již hotových výrobků hradit, vlastní výrobou se tak výrazně sníží náklady na dietní stravu Lindy. Holčička má průkaz ZTP/P. Fond Lindě pomáhal i v předchozích letech.
Fond poskytl: 6 930,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu elektrocentrály-generátoru typ BSTE 3000. Šimonek je čtyřletý chlapeček, který má diagnózu achondroplazii a v podstatě od narození je neustále v nemocnicích. Má za sebou operaci hydrocefalus-shunt, bronchoskopii, operaci hlavy CC přechod, spánková apnoe. Matka se o chlapce musí starat 24 hod. denně. Po operaci hlavičky je jeho stav stabilizovaný, ale je nutné aby byl připojen na přívod kyslíku a BIP PAP na noc. Od září 2013 je trvale napojen na kyslíková koncentrátor. Přístroj je neustále připojen do el. sítě, v případě výpadku el. proudu je odkázán na kyslíkovou bombu, která má omezenou kapacitu. Z tohoto důvodu je třeba mít pro zdroj kyslíku záložní zdroj. Rodina není schopna náklady spojené zdravot.potřeb chlapečka zvládat. Dar se poskytuje na doporučení pracovnice Ranné péče, která do rodiny dochází. Nadační fond rodině pomáhal i v uplynulém roce.
Fond poskytl: 4 499,- Kč
 
Fond poskytl dar 35-letému Tomášovi na částečnou úhradu na pořízení skládacího Vojtova stolu. Klient je po autonehodě po poranění míchy v oblasti krční páteře ochrnutý na dolní a částečně i horní končetiny tzv. tetraplagie. Žije sám se svojí matkou, které se o něj stará. Rehabilitační stůl mu byl doporučen lékaři, aby mohl pravidelně cvičit i v domácím prostředí, protože v posledních 3 letech ho trápí soustavné bolesti zad, které souvisí s dlouholetým pohybem na mechanickém vozíku. Klient má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu zimních pneumatik. Linda je pětiletá holčička s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další sourozenec. Ze sbírky na kterou přispěli soukromí dárci, nadační fondy a podnikatelé byl pořízen automobil, aby bylo možné dopravovat Lindu k lékařům a na terapie. Po ukončení sbírky však je třeba pořídit povinnou výbavu – zimní pneumatiky. Holčička má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek Tomášovi, který žije sám s matkou, která je nezaměstnaná a s otcem chlapce je v rozvodovém řízení a i on je bez práce. Chlapec vzniklou situaci psychicky špatně zvládá. Příspěvek je poskytnut na třídní pobyt v Chaloupkách, Nové Brtnici, kde děti poznávají život našich předků v předvánočním období. Matka nemá na zaplacení pobytu finanční prostředky a chlapeček by tak byl vyčleněn z třídního kolektivu. Příspěvek se poskytuje na žádost Tomášovy učitelky.
Fond poskytl: 1 700,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek Dominikovi. který bydlí s matkou v azylovém domě, na třídní pobyt v Chaloupkách, Nové Brtnici, kde děti poznávají život našich předků v předvánočním období. Matka nemá na zaplacení pobytu finanční prostředky a chlapeček by tak byl vyčleněn z třídního kolektivu. Oblečení na cestu pro něj od bývalých žáků sežene paní učitelka. Příspěvek se poskytuje na žádost Dominikovy učitelky.
Fond poskytl: 2 200,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu specielního zdravotního kočárku . Tří-letý chlapeček Šimonek se narodil předčasně s porodní váhou 680g a s diagnózou spastická diplegická mozková obrna. V rodině je ještě mladší sestra. Výdaje na péči o chlapce nepostačují na krytí všech nezbytných nákladů. Na tento speciel.kočárek přispívá i zdravotní pojišťovna, ale rodina nemá dostatek finančních prostředků na doplatek. Příspěvek je poskytnut na doporučení Šimonovi dětské lékařky. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu osobního asistenta v ZŠ. Vojtíškovi je 7 let a má diagnózu těžká porucha zraku praktická slepota s kombinací atypický autismus a středně těžká retardace.. Od záři má chlapeček navštěvovat speciální školu v Liberci. Matka je rozvedená, v rodině je ještě 13-letý sourozenec. Její finanční situace je složitá. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně Rané péče. Fond této rodině pomáhal i v minulých letech. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu dotykové tabletu iPad pro využívání programů na zrakovou stimulaci. Holčička je v péči organizace Střediska rané péče Liberec pro děti se zrakovým postižením. Její diagnóza je praktická slepota, ale při „hře“ s tabletem se zároveň učí i hraje a tím je zachována zraková stimulace, která je pro její vývoj nezbytná. Dar se poskytuje na doporučení pracovnice Ranné péče, která do rodiny dochází.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu elektrického odklopného ramene k bradovému ovládání el.vozíku zn.Pride. Klient zůstal po úrazu páteře upoután na invalidním vozíku, celodenně o něj pečuje jeho manželka. Klient má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Příspěvek fondu je poskytnut těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Chlapec je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Náš nadační fond Míšu podporoval i v minulých letech. Míša má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Příspěvek fondu je poskytnut dvouletému Martínkovi na částečnou úhradu speciálního terapeutického polohovacícho zařízení. Martínek trpí dětskou mozkovou obrnou, nechodí, nesedí a bez podpory se neudrží. Podstupuje rehabilitační terapie a další podpůrné léčby. Finanční prostředky rodiny jsou omezené. Martínek má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Příspěvek fondu je poskytnut na doplatek speciálního držáku notebooku na invalidní vozík a příspěvek na tábor. David se narodil s diagnózou DMO – kvadruparéza – nechodí, je na vozíku, který sám neovládá, komunikuje pomocí notebooku s hlasovým výstupem a ke všem úkonům potřebuje pomoc druhé osoby. V rodině jsou ještě další 3 nezletilí sourozenci. Rodina potřebuje pro finanční podporu, protože její příjmy nepokryjí potřeby výdajů. David má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl poskytl příspěvek na částečné jednorázové pokrytí pobytu v chráněném bydlení pro zdravotně postižené. Klient zkušebně pobýval v tomto zařízení, ale nebyl schopen v tomto zařízení být ubytován a musel být již v průběhu pobytu přemístěn do jihého zařízení, které bude odpovídat službami jeho potřebám. Za této situace ale musel tento měsíc platit poplatky za ubytování v obou zařízeních. Ze svého invalidního důchodu však není schopen takové položky uhradit. Příspěvek byl poskytnut na žádost socialních pracovnic zařízení, do kterého byl klient přemístěn.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu rehabilitační pomůcky LOPED. Pavlík se narodil s vrozenou vývojovou vadou, těžká retardace, hypotonický syndrom, makrocefalie. Tato pomůcka pomůže Pavlíkovi bojovat s hypotonií. Matka je samoživitelka, která se musí celodenně o chlapce starat. Dar se poskytuje na doporučení poradkyně Střediska rané péče SPRP Liberec. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na doplatek invalidního vozíku. Věrka je 15 dívka, která má DMO, středně těžkou mentální retardci, atipický autismus. Dívka vyžaduje neustálý dohled, mechanický vozík je pro její doprovod nezbytný. El. vozík má na cestu do školy, kde je velké převýšení a mechanický vozík je těžké utlačit. Mechanický vozík využívá tam, kde je problém s bariérami. Věrka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
FFond poskytl příspěvek na pořízení automobilu se zvýšenou střechou pro převoz el. invalidního vozíku. Kateřina se narodila z dvojčat, je jí 27 let a má diagnózu DMO – spastická kvadruparéza, mentální retardace. Je upoutána na lůžko a pokud jí asistence posadí na vozík, tráví den na invalidním vozíku. Je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně (v noci se musí polohovat). Pravou rukou je schopná ovládat elektrický vozík. Žije s matkou, která je v invalidním důchodu, má výrůstky na obratlích v důsledku péče o dceru. Otec Kateřiny zemřel, když jí byl rok. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 20 000,- Kč
 
Fond poskyltl příspěvek na úhradu regulačního poplatku za dobu hospitalizace. Šimonek je tříletý chlapeček, který má diagnózu achondroplazii a v podstatě od narození je neustále v nemocnicích. Má za sebou operaci hydrocefalus-shunt, bronchoskopii, operaci hlavy CC přechod, spánková apnoe. Matka se o chlapce musí starat 24 hod. denně. Po operaci hlavičky je jeho stav stabilizovaný, ale je nutné aby byl připojen na přívod kyslíku a BIP PAP na noc. Rodina není schopna náklady spojené s hospitalizací a s úhradami pomůcek a zdravot.potřeb chlapečka zvládat. Dar se poskytuje na doporučení pracovnice Ranné péče, která do rodiny dochází.
Fond poskytl: 6 500,- Kč
 
Fond poskytl pěžní příspěvek na úhradu letního školního výcvikového kurzu. Příspěvek byl poskytnut i v loňském roce na doporučení jeho učitele. Patrik je žákem 9. ročníku ZŠ školy. O Patrika se stará pěstounka. Patrik je jediný žák třídy, který by se akce nezúčastnil.
Fond poskytl: 2 600,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu doplatku invalidního vozíku. Chlapec má vícečetné postižení – těžká retardace, sám se nenají, nenapije, neumyje, neobleče, je inkontinentní. Projevují se u něj značně autistické reakce. Jeho stav vyžaduje 24-hodinovou péči. Martin má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu monitoru dechu. Šestiletý chlapeček je svěřen do péče nevlastní babičky, protože jeho matka není schopna se o něj z důvodu jeho postižení starat. Míša je od narození nepohyblivý, má postižení mikrocefalie, DMO, kvadrupostižení, centrální hypotonie, epilepsie, má zaveden peg do žaludku, aby mohl přijímat potravu. Míša v posledních dvou letech trpí častými celodenně apnoickými pauzami, jež ohrožují jeho život. Současný monitor dechu je již poškozený a stává se nebezpečným. Finanční poměry rodiny neumožňují koupi přístroje z vlastních zdrojů. Fond již rodině v minulosti pomáhal. Příspěvek se poskytuje na doporučení Střediska ranné péče Stodůlky. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 590,- Kč
 
Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek ve výši 8 000,- Kč (slovy osmtisíckorunčeských). Příspěvek je poskytnut tělesně postiženému osmiletému chlapci, který má diagnózu DMO, na pořízení speciální rehabilitační tříkolky Loped. Tato pomůcka mu výrazně pomůže v rehabilitaci nohou. Na kratší vzdálenost používá chodítko, jinak mechanický vozík.. Matka je samoživitelka. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Ranné péče Liberec. Radek má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl obdarovanému peněžní příspěvek ve výši 10 000,- Kč na doplatek mechanického invalidního vozíku. Kamil přestal ve 13 letech chodit, důvodem byl krevní hamatom v míše Th 6-8. Následkem toho došlo k paraplegii. Po intenzivní rehabilitaci se dokáže částečně postavit na nohy. Studuje na dálkovou formou na Univerzitě Tomáše Bati v magisterském studiu. Žije s matkou a sestrou, která studuje gymnázium, otec před 2 lety zemřel. Kamil se snaží se aktivně věnovat sportu, sledgehokeji. Má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl obdarovanému peněžní dar na částečnou úhradu zádové opěrky k mechanickému vozíku. Pan R. zůstal po úrazu páteře upoután na invalidní vozík, celodenně o něj pečuje jeho manželka. Na opěrku přispívají i další nadační fondy. Klient má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 4 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na částečnou úhradu osobního asistenta v ZŠ. Vojtíškovi je 6 let a má diagnózu těžká porucha zraku praktická slepota s kombinací atypický autismus a středně těžká retardace.. Chlapeček navštěvuje speciální školu v předpřípravném stupni v Liberci. Matka je rozvedená, v rodině je ještě 12-letý sourozenec. Její finanční situace je složitá. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně Rané péče. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar částečnou úhradu speciálního vozíku pro postižené. Lukáš je 15-letý těžce tělesně postižený chlapec v současné době na plicní ventilaci. Vzhledem k deformitám páteře nemůže sedět na klasickém invalidním vozíku, již po půlhodině si musí kvůli silným bolestem lehnout Speciálně zkonstruovaný vozík, v kterém může ležet, mu umožní přeci jen větší „svobodu“ pohybu. Chlapec žije s matkou a bratrem, rodina nemá jiné příjmy než soc. dávky a příspěvek na péči. Na vozík částečně přispěje i zdravotní pojišťovna. Lukáš má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na doplatek rehabilitačního přístroje Activ od firmy Kalpe. Hanička je šestiletá holčička s těžkým kombinovaným postižením, s diagnózou Westův syndrom, psychomotorický retardace, mentální retardace, těžká zraková vada. Je odkázána na celodenní péči druhé osoby. Pravidelné cvičení je pro ní velmi důležité. Motomed jí pomůže ke zlepšování motoriky a udržování rozsahu pohybu na dolních končetinách. Pravidelné zapojovnání břišních svalů při cvičení jí ulehčí vyprazdňování, protože holčička trpí chronickou zácpou. Pomůcka je doporučená ošetřujícím lékařem z Hamzovy odborné léčebny Luže – Košumberk Hanička má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na pobytový kurz pro rodiny dětí s autismem zaměřený na dvojčata. Chlapcům byl ve 2 letech diagnostikován autismus, byl jim přiznán třetí stupeň závislosti – těžká závislost. Kurz, který pořádá Centrum Terapie Autismu s.r.o., by měl pomoci rodičům jak zvládat péči o takto postižené děti, dětem se na kurzu budou terapeuti také věnovat. V rodině je ještě 9-letý chlapec. Otec je zaměstnán v dělnické profesi, matka se věnuji péči o dvojčata.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na částečnou úhradu elektrického vozíku pro postižené. David trpí nevyléčitelnou nemocí, progresifní svalovou dystrofií, je zcela imobilní a odkázán celodenně na péči matky. V únoru letošního roku se jeho stav výrazně zhoršil – oslabil se dýchací a polykací systém, musel mu být zaveden PEG do břicha. V noci a na převozy k lékařům potřebuje dýchací přístroj. El. vozík je hrazen zdravotní pojišťovnou, hrazena není speciální el. sedačka, sedací podložka a ovládací joystik, který je uzpůsoben Davidovým možnostem ovládat jej. Matka Davida je vdova, v rodině žije ještě nezletilá dcera. Finanční možnosti rodiny nedovolují tyto pro Davida nezbytné úpravy uhradit. David má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 22 922,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na doplatek mechanického invalidního vozíku. Monika má svalovou dystrofii 3 stupně. Na pohyb venku má el. vozík, ale ten není vhodný pro pohyb po bytě a na víc je nezbytné svaly rukou alespoň při pohybování vozíku zatěžovat, aby neztrácely ještě více sílu. Obdarovaná má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na doplatek mechanického invalidního vozíku. Pavel je po úrazu páteře odkázán na invalidní vozík a péči druhé osoby. Bydlí na vesnici s prarodiči a tetou, když byl 8-letý zemřela mu maminka, před 8 lety mu zemřel i otec. Pavel používá též el. invalidní vozík a z tohoto důvodu nemá od pojišťovny nárok na výměnu vozíku mechanického. Na jeho pořízení mu však z invalidního důchodu nezbývají peníze. Obdarovaný má průkaz ZTP/P. Na pořízení vozíku přispívají i jiné fondy.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek žadatali s diagnózou smíšená kvadruparéza s výrazným postižením dolních končetin. Byl propuštěn z léčebny dlouhodobě nemocných a městská část mu poskytla byt v domě s pečovatelskou službou. Řízení příspěvku na péči zatím není ukončeno a žadatel nemá prostředky na zaplacení nájmů, než mu budou příspěvek a dávka v hmotné nouzi vyřízena. Příspěvek je poskytnut na úhradu nájmu na dva měsíce v domě s pečovatelskou službou. Dar se poskytuje na žádost sociálního odboru. Obdarovaný má průkaz ZTP/P, je trvale plně invalidní.
Fond poskytl: 4 256,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu osobního asistenta v ZŠ. Vojtíškovi je 6 let a má diagnózu těžká porucha zraku praktická slepota s kombinací atypický autismus a středně těžká retardace.. Od záři má chlapeček navštěvovat speciální školu v předpřípravném stupni v Liberci. Matka je rozvedená, v rodině je ještě 12-letý sourozenec. Její finanční situace je složitá. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně Rané péče. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení speciálního kočárku pro postiženého chlapečka Ládíka. 2,5letý chlapeček má vážné zdravotní postižení – spastickou kvadruparezu. Specielní kočárek s možností polohování mu umožňuje stabilní sed s boční podporou. Dar se poskytuje na doporučení Rané péče Diakonie ČCR Praha Stodůlky. Dar je účelově vázán dárcem nadačního fondu právě pro pořízení kočárku Ládíkovi. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl dar na osobní asistenci těžce tělesně postiženému Míšovi při integraci do specielní ZŠ školy. Míša nastoupil v záři 2011 do 8. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl 9-měsíčnímu chlapečkovi peněžní příspěvek na úhradu poplatku při léčení v Jánských Lázních. Daník se narodil předčasně s těžce poškozeným mozkem po autohavárii, kterou způsobil bezohledný řidič jedoucí v protisměru. Chlapeček potřebuje v lázních obnovit poškozené nervové dráhy. Je často hospitalizovaný, po porodu byl intubovaný, po extubaci mu praskly obě plíce, selhávaly mu ledviny, prodělal těžký zápal plic s rezistencí na léčbu antibiotiky. V současné době má silnou hypertonii ručiček a nožiček, hypotonii šíje. Je diagnostikována epilepsie. Lékaři i přes jeho nízký věk rozhodli o zahájení neprodlené léčby v lázních. Matka s ním 6x denně cvičí dle Vojty. Matka je samoživitelka, v rodině jsou ještě dvě nezletilé děti /4 a 7 let/. Matka je samoživitelka a není schopna poplatek uhradit i s ohledem na častý pobyt Daníka v nemocnici, kdy musí matka platit regulační poplatek.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl Emičce Zhibové dar na částečnou úhradu na pořízení speciálního kočárku pro postižené děti. Emička je 3,5 letá holčička s těžkou psychomotorickou retardací. Má průkaz ZTP/P. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice střediska Ranné péče.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu léčby na LOGO klinice v Brně. Linda je pětiletá holčička s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další mladší sourozenec. Holčička má průkaz ZTP/P. Linda má problémy s polykáním a je podezření na diagnózu skrytý rozštěp horního patra. Na klinice podstoupí diagnostická vyšetření a bude jí stanoven postup léčby či případná operace.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu rehabilitačních pomůcek doporučených na léčbu myofunkční poruchy na LOGO klinice v Brně. Na tento pobyt Fond sounáležitosti též přispíval. Linda je pětiletá holčička s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další sourozenec. Holčička má průkaz ZTP/P. Linda má problémy s polykáním a její diagnóza je myofunkční porucha. Na klinice podstoupila diagnostická vyšetření a byl jí stanoven další postup léčby včetně nezbytných rehabilitačních pomůcek jinak jí čeka operace.
Fond poskytl: 4 800,- Kč
 
Fond poskytl poskytne desetileté postižené Lence příspěvek na částečnou úhradu na pořízení ošetřovatelského lůžka. Desetiletá holčička trpí od narození vrozeným onemocněním centrální nervové soustavy - neuronální ceroid lipofuscinou tip. II., má 4.stupeň postižení a pouze leží. Je krmená pegem /sondou přímo do bříška/, je stále na plenách. Je těžce retardovaná, má centrální spastickou kvadruparesu. Nekomunikuje, neváže zrakový kontakt, jen bloudivé pohyby očních bulbů. Je silně zahleněná, trpí záchvaty dusivého kašle a je nutné jí průběžně odsávat. Matka o holčičku celodenně pečuje. Lenka má ještě 7 letou sestru. Otec rodinu opustil. Pro každodenní péči o dceru matka potřebuje polohovací ošetřovatelské lůžko. Ze svých prostředků není schopna je sama pořídit. Dar poskytnou i jiné nadační fondy. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 8 090,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu speciální rehabilitační židličky. Mareček je 7 letý chlapeček s dg. Dětský autismus s těžkou mentální retardací a alergií na lepek. Matka se snaží naučit ho komunikaci pomocí obrázků, má špatnou motoriku, hyperkinetický syndrom. Nerozumí mluvenému slovu, sám se nenají ani neobleče. Nechápe nebezpečí a neorientuje se v cizím prostředí v důsledku toho potřebuje stálý dohled. Mareček chodí do přípravné pedagogické školky a od září bude chodit do školy, kde pro něj židlička bude nezbytnou pomůckou. Mareček totiž není schopen v klidu sedět na běžné židli, stále se kroutí, terapeutická židle ho udrží v rovném sedu a nehrozí jeho pád jako z běžné židle. Židličku si již vyzkoušel v SPS. Speciální židličku potřebuje, aby se mohl zklidnit a soustředit. Matka se celodenně o syna sama stará, proto není schopna finančně zvládnout takovou to mimořádnou platbu. Marek má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu léčby na LOGO klinice v Brně. Linda je pětiletá holčička s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další mladší sourozenec. Holčička má průkaz ZTP/P. Linda má problémy s polykáním a je podezření na diagnózu skrytý rozštěp horního patra. Na klinice podstoupí diagnostická vyšetření a bude jí stanoven postup léčby či případná operace.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl 12-letému Adamovi, který má poruchu autistického spektra a úzkostnou poruchu příspěvek na pořízení notebooku. Adam se neorientuje v běžných sociálních situacích a nerozumí jim bez názorné vizualizace pomocí obrázků – nakreslených postupů. Před třemi lety byl hospitalizován na psychiatrické klinice, kde mu byl nastaven pro něj přijatelný režim. Notebook potřebuje pro nácvik logopedie /má problém komunikovat/ a díky speciálním programů pro autistické pacienty dovede komunikovat se svým okolím. Matka je samoživitelka a chlapec vyžaduje téměř celodenní dohled. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím a na doporučení OS Za sklem.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl chlapci upoutanému na invalidní vozík příspěvěk na úhradu týdenního pobytu na moři, který pořádá občanské sdružení ARCHA community pro vozíčkáře. Tomáš je od narození z důvodu vícečetných anomálií na vozíku. Žije sám s matkou, která se o něho celodenně stará. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P. Tomášovi Fond sounáležitosti pomáhal již v minulosti.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl finanční dar na úhradu pohřbu /zpopelnění bez obřadu/ jejího zesnulého manžela. Paní Čadková je důchodkyně, držitelka průkazu ZTP, je obtížně mobilní. Péči o její osobu zajišťuje dcera. Manžel zemřel na geriatrické klinice. Rodina je klientkou odboru sociálních věcí a na vyžádání sociálních pracovnic byl příspěvek poskytnut.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl paní Ludmile finanční dar na částečnou úhradu na pořízení invalidního vozíku. Paní Ludmila utrpěla pracovní úraz, když na ní spadla z výšky 4m dřevěná cívka s kabelem o váze 300 kg. Utrpěla mnohačetná poranění a stala paraplegičkou. Je upoutána na invalidní vozík. Žije v rodinném domku, který má uzpůsobený pro svoje potřeby. Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna na vozíky Otto Bock nepřispívá, a tak je paní nucena sehnat celou částku, protože na tento typ vozíku je již zvyklá a plně jí vyhovuje. Obdarovaná je držitelkou průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl Kateřině dar na úhradu povinných poplatků léčebného pobytu v léčebně Luže Košumberk a týdenní pobyt na táboře v Bělči nad Orlicí, pořádaný pro mládež s postižením za asistence dobrovolníků. Kateřina se narodila z dvojčat, je jí 27 let a má diagnózu DMO – spastická kvadruparéza, mentální retardace. Je upoutána na lůžko a pokud jí asistence posadí na vozík, tráví den na invalidním vozíku. Je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně (v noci se musí polohovat). Pravou rukou je schopná ovládat elektrický vozík. Žije s matkou, která je v invalidním důchodu, má výrůstky na obratlích v důsledku péče o dceru. Otec Kateřiny zemřel, když jí byl rok. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 8 021,- Kč
 
Fond poskytl dar na úhradu zvedáku z vany. Chlapeček je svěřen do péče babičky, protože jeho matka není schopna se o něj z důvodu jeho postižení starat. Míša je od narození nepohyblivý, má postižení mikrocefalie, DMO, kvadrupostižení, centrální hypotonie, epilepsie, má zaveden peg do žaludku, aby mohl přijímat potravu. Protože už je přeci jen větší, je třeba babičce usnadnit především i do budoucna manipulaci s hošíkem a zvedák z vany jí to umožní. Zvedák je již starší, použitý. Příspěvek se poskytuje na doporučení Střediska ranné péče Stodůlky. Chlapeček má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 1 500,- Kč
 
Fond poskytl panu Richardovi finanční dar na částečnou úhradu na pořízení invalidního vozíku. Obdarovaný je v důsledku DMO a následné kvadruparézy upoután na el. invalidní vozík. Zdravotní pojišťovna uhradí cenu nového el. vozíku, ale úpravy, které je potřeba na vozíku provést mu neuhradí. Jedná se o polohovací sedačku z důvodu postižení skeletu a výrazné skoliozy páteře s torpidními bolestmi. Obdarovaný žije sám s matkou. Doplatek je nad jeho finanční možnosti. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu povinného poplatku v lázeňském zařízení a částečnou platbu procedur nehrazených zdravotní pojišťovnou. Klient má diagnostikovanou Bechtěrevovu nemoc. Pravidelně dochází na infuze do Thomayerovi nemocnice. Nyní chodí o francouzských holích. Má průkaz ZTP. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Svazu tělesně postižených a byl poskyt i v uplynulém roce.
Fond poskytl: 2 400,- Kč
 
Fond poskytl dar na úhradu školy v přírodě v ekologickém centru Chaloupky – Kněžice. Chlapec žije v sociálně a finančně slabé rodině, má též 3-letou sestru. Otec i matka jsou nezaměstnaní. Chlapec je nadaný, bystrý a kamarádský a nemohl by se školy v přírodě zúčastnit z finančních důvodů a tím by byl vyčleněn z kolektivu spolužáků.
Fond poskytl: 2 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu invalidního vozíku. Pan J. je již 18 let upoután na invalidní vozík po těžké autohavárii. Jeho stávající vozík je již po 18 letech nevyhovující, protože pádem s vozíku došlo ke zlomení stehenní kosti pod krčkem a dlouhodobé léčbě spojené s dekubity. Pan J. má rodinu, dvě 13-leté děti a manželku. Je zaměstnán ve společnosti API, která přestavuje vozidla na potřeby vozíčkářů, bohužel v důsledku zlomeniny a následné léčby, musel svoji pracovní aktivitu omezit. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P. Na vozík mu též přispěje zdravotní pojišťovna a další nadační fondy.
Fond poskytl: 11 500,- Kč
 
Fond poskytl poskytne desetileté postižené Lence příspěvek na částečnou úhradu na pořízení ošetřovatelského lůžka. Desetiletá holčička trpí od narození vrozeným onemocněním centrální nervové soustavy - neuronální ceroid lipofuscinou tip. II., má 4.stupeň postižení a pouze leží. Je krmená pegem /sondou přímo do bříška/, je stále na plenách. Je těžce retardovaná, má centrální spastickou kvadruparesu. Nekomunikuje, neváže zrakový kontakt, jen bloudivé pohyby očních bulbů. Je silně zahleněná, trpí záchvaty dusivého kašle a je nutné jí průběžně odsávat. Matka o holčičku celodenně pečuje. Lenka má ještě 7 letou sestru. Otec rodinu opustil. Pro každodenní péči o dceru matka potřebuje polohovací ošetřovatelské lůžko. Ze svých prostředků není schopna je sama pořídit. Dar poskytnou i jiné nadační fondy. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 8 090,- Kč
 
Fond poskytl 29-letému Romanovi příspěvek na pořízení vertikalizačního stojanu. Roman utrpěl v 17 letech úraz na kole, byl dlouhodobě v kómatu. Po intenzivní léčbě a rehabilitaci se pohybuje na vozíku. Při rehabilitaci ve FN Královské Vinohrady mu byl doporučen vertikalizační stojan k udržení a rozvoji hybnosti a pro každodenní rehabilitaci v domácím prostředí. Stojan mu pomůže díky elektrickému zvedání dostat se do vertikMatka se o syna celodenně stará, on pobírá invalidní důchod. Na přístroj poskytl příspěvek soc. odbor a jiné nadační fondy. Žadatel je držitelem průkazu ZTP.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení komponentů k dýchací masce. Klient je po cévní mozkové příhodě a musí usínat s maskou napojenou na přístroj, protože má diagnózu obstrukční spánkové apnoe. Zdravotní pojišťovna v roce 2012 na tyto komponenty nepřispívá. Žadatel je držitelem průkazu ZTP.
Fond poskytl: 988,- Kč
 
Fond poskytl 57-letému panu Vratislavovi příspěvek na částečnou úhradu invalidního vozíku. V roce 1984 utrpěl úraz při práci v dole – poranění hrudních obratlů Th6-7 s poškozením míchy. Od té doby je odkázán na invalidní vozík. Zdravotní pojišťovna hradí pouze část z ceny vozíku a doplatek je nucen uhradit klient, který ale nemá dostatek potřebných finančních prostředků – jeho příjem je pouze invalidní důchod a příspěvek na péči. Je držitelem průkazu ZTP/P. Na úhradě se podílejí i další nadační fondy.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl Jáchymovi peněžní příspěvek na úhradu povinného poplatku v lázeňském zařízení. Matka je samoživitelka se 3 nezletilými dětmi, Jáchym čtyřletý chlapeček s kombinovaným postižením – mentální a částečně i fyzické. Má mimořádné výhody 3.stupně. Byla mu schválena lázeňská péče pro zlepšení jeho zdravotního stavu. Matka chlapečka do lázní doprovázela a střídala se s babičkou, protože Jáchym je zcela odkázán na druhou osobu. Vzhledem k finanční situaci rodiny má matka velký problém se zaplacením poplatku za pobyt. Chlapec má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 4 500,- Kč
 
Fond poskytl Lindě prostředky na částečnou úhradu léčby Biomodulací u RNDr.Šmardy a Dr. Šuly. Linda je čtyřletá holčička s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další sourozenec. Holčička má průkaz ZTP/P. Dobrý skutek již uhradil první rok léčby a pro velmi uspokojující výsledky se rozhodl v pomoci pokračovat. Holčičce náš fond pomáhal již v loňském roce.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na rehabilitační pobyt v Centru ADELI 5-letému Davídkovi, který má diagnósu DMO a který do svých 4 let nechodil. Po týdnu rehabilitace v Centrum ADELI začal chodit s chodítkem. Léčba je velmi finačně náročná, proto bylo Davídkovi zřízeno sbírkové konto u občaského sdružení I MY, které podporuje postižené. Fond pomáhál Davídkovi i v loňském roce. Je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu nákladů na odvoz chlapce do Integračního centra a školy U Zásobní zahrady z důvodu bariérového přístupu v domě, kde žije. V současné době se v domě buduje plošina pro postižené. Osmiletý chlapec trpí svalovou distrofií a je odkázán na vozík. Vzhledem k finanční situaci rodiny má matka velký problém se zaplacením poplatku za svoz, protože musí platit poplatky v Integračním centru. Chlapec má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 4 500,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení příslušenství ke kochleárnímu implantátu. Paní Eva pracuje jako sociální pracovník s lidmi s mentálním postižením a vzhledem ke svému sluchovému postižení musí kompenzovat svojí sluchovou vadu kochleárním implantátem, který má v operovaný do vnitřního ucha. Vždy po čase je třeba vyměnit vnější části kochleárního implantátu, které se dennodenním nošením opotřebovávají. Klientka má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl šetiletému Lukášovi příspěvek na pobyt na specializované LOGO klinice v Brně. Chlapeček v důsledku epileptických záchvatů v pěti měsících života je vývojově opožděný, jeho vývoj odpovídá 2 rokům a hlavním problémem je, že nemluví. Pobyt na LOGO klinice již Lukáš absolvoval a byl pro něj velkým přínosem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přispět na opakovaný pobyt i z našeho nadačního fondu. Lukáš je držitelem průkazu ZTP/P, je klientem Centra ranné péče.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek 52-letému muži příspěvek na invalidní vozík. Před lety náš klient utrpěl pracovní úraz ne svojí vinou /při práci v lese/, při kterém došlo k ochrnutí dolních a čátečně i horních končetin. Od zdravotní pojišťovny má poskytnutý el. vozík, ale s tím se nedá pohybovat ve stísněném prostředí. Aby mohl být co nejvíce soběstačný, potřebuje ultra lehký vozík pro snadnou manipulaci. Dar poskytly i jiné nadační fondy. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek ve výši na částečnou úhradu kompenzační pomůcky komunikátoru CRESCENDO 50. Obdarovaný je 90-letý pán s oboustrannou sluchovou vadou, která není korigovatelná sluchadlem, je těžce hybný za pomoci francouzských holí. Žije s manželkou, využívají služeb pečovatelské služby. Jejich příjmy pokrývají stěží náklady na živobytí, na mimořádné výdaje již jim peníze nezbývají. Zdravotní pojišťovna tuto kompenzační pomůcku nehradí. Je držitelem průkazu ZTP/P. Dar se poskytuje na základě šetření pracovnice sociálního oddělení.
Fond poskytl: 4 500,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu poplatků ve zdravotnickém zařízení – lázních. Maminka vychovává sedmiletá dvojčátka, která se narodila v 26.týdnu těhotenství. Maminka nežije s otcem dětí, takže o ně pečuje sama, s občasnou pomocí svých rodičů. Obě děti jsou postižené. U holčičky se jedná o středně těžké opoždění psychomotorického vývoje a hydrocefalus /DMO/. U chlapečka je těžké psychomotorické opoždění a oční vada /DMO/. Letos s nimi maminka chce opět odjet do lázní, protože holčička je operaci nohou a čeká jí náročná rehabilitace. Péče o dvě děti v lázeňském prostředí je velmi náročná. Problém je v tom, že v jejím případě jsou velmi vysoké poplatky za pobyt. Pojišťovna hradí pobyt, ale nehradí tyto poplatky. Maminka je ve složité finanční situaci, příspěvek na lázně jsme jí poskytli již v roce 2009 a v roce 2011. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně rané péče Liberec. Obě děti mají průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl 63-leté ženě příspěvek na pořízení invalidního vozíku. Obdarovaná po těžké autonehodě ochrnula na dolní a částečně i horní končetiny, u kterých začíná docházet ke zhoršení, při kterém není možno obsluhovat normální mechanický vozík. Proto potřebuje vozík s el. pohonem respektive je vozík ovládán pomocí obruče, která je poháněná elektricky. Takový vozík jí umožní alespoň částečnou samostatnost – pohyb po bytě, docházky k lékaři, na rehabilitaci apod. Ze svých prostředků není schopna sama pořízení vozíku financovat. Dar poskytnou i jiné nadační fondy. Obdarovaná je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 12 000,- Kč
 
Fond poskytl Patrikovi peněžní příspěvek na úhradu letního školního výcvikového kurzu. Příspěvek byl poskytnut i v loňském roce na doporučení jeho učitele. Patrik je žákem 8. ročníku ZŠ školy. O Patrika se stará pěstounka. Patrik je jediný žák třídy, který by se akce nezúčastnil.
Fond poskytl: 2 600,- Kč
 
Fond poskytl sourozencům Kristýně a Ondřejovi příspěvek na úhradu poplatků ve škole a školce. Rodina se ocitla v tíživé finanční situaci z důvodu nepřiznání příspěvku na péči na Kristýnku ve výši odpovídající její diagnóze, dětský autismus. V důsledku toho došlo k opožděnému vývoji holčičky především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Její péče je na úrovni tříletého dítěte a vyžaduje neustálý dohled, přesto je matka povinna zajistit Kristýnce povinnou školní docházku dle zákona, jinak by hrozilo odebrání dítěte z rodiny. Rodina se dostala do přechodné tíživé finanční situace a čeká na vyřešení odvolání o příspěvku na péči. Příspěvek se poskytuje na žádost poradkyně rané péče.
Fond poskytl: 4 080,- Kč
 
Fond poskytl paní Věře dar na částečnou úhradu nákladů na pořízení osobního automobilu. Paní V. je invalidní důchodkyně /průkaz ZTP-P/ po operaci páteře na elektrickém invalidním vozíku. Žije sama odkázána na invalidní důchod a vdovský důchod a není schopna si z těchto prostředků uhradit pořízení osobního auta, na kterém je závislá, aby se mohla sama dostat k lékařům, na rehabilitace apod. Obdarovaná je držitelkou průkazu ZTP/P. Na pořízení vozidla přispěly i jiné fondy a byl poskytnut státní příspěvek.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu lázeňského poplatku při pobytu v Jánských Lázních. Pan B. má následkem onemocnění dětskou obrnou těžkou parézu levé dolní končetiny, má kardiostimulátor. Rehabilitaci v lázních absolvoval naposledy před 3 lety, nemůže si z finančních důvodů dovolit poplatek za pobyt – jeho příjem je pouze invalidní důchod. Lázeňské procedury jsou pro zdravotní stav po prodělané dětské obrně velice přínosné a zlepšují zdravotní stav nemocného. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P. Příspěvek se poskytuje na žádost Svazu tělesně postižených v České republice.
Fond poskytl: 920,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na pořízení ojetého motorového vozidla. Paní Danuše má v pěstounské péči nyní 16-letou postiženou dceru Regínu. Po operaci kyčle a následných komplikacích paní Danuše nemůže chodit bez francouzských holích a toho je schopna po bytě. Dívka musí dojíždět do 8. Roč. ZŠ, ale vzhledem k její téměř hluchotě a lehké mentální retardaci, musí být do školy, kde má osobní asistentku, dovážena matkou. Škola je vzdálena 7 km od vesnice, kde obě bydlí. Obě dvě mají průkaz ZTP/P. Příspěvek poskytli též dárci přes Nadaci Konta bariery.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu kompenzační pomůcky – sluchadel. Klientka má diagnostikovanou dědičnou progresivní oboustrannou nedoslýchavost. Je studentkou Masarykovy univerzity v Brně, žije s rodiči. Nemá vlastní příjem a finanční situace rodiny neumožňuje část doplatku hradit z vlastních prostředků. Na sluchadla přispívá zdravotní pojišťovna.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu kočárku pro postižené. David je 11-letý chlapec, který při těžkém porodu utrpěl četná poškození mozku. V důsledku toho je postižený, zcela závislý na péči rodiny. Sám se nenají, neotočí, má jen zbytky zraku. Svůj život tráví v noci v postýlce a přes den v tomto speciálním kočárku, kde může sedět, nekroutí se mu páteř ani nepadá hlava. Kočárek není plně hrazen pojišťovnou. Rodina nemá dostatek prostředků na úhradu doplatku. David je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl dar na částečnou úhradu rehabilitačního přístroje Motomed. Tříletý chlapeček má po prodělaných rotavirových infekcích a salmonele psychomotoricky opožděný vývoj s přechodnými potížemi příjmu potravy. Sám se nenají, neumí kousat, sám nestojí, pouze leze po čtyřech, nemluví. V dětské léčebně mu bylo doporučeno cvičení na tomto rehabilitačním přístroji s ohledem na výrazné posílení trupového svalstva. V rodině je ještě sourozenec předškolního věku. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na pořízení osobního počítače. Paní Aleně je 36 let, po pádu ze střechy je ochrnutá od pasu dolů, žije v Ústavu sociální péče pro zdravotně postižené v Hrabyni. Studie v 5.ročníku obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pracuje v chráněné dílně jako operátorka PC, vytváří grafiku, na reklamní předměty potisky, pálí do dřeva leisrem. Pracuje v neziskových sdruženích v Hrabyni. Je předsedkyní Sportovního klubu Hrabyně, hospodářka Svazu tělesně postižených v rehabilitačním centru v Hrabyni. Jejím snem je mít svůj osobní počítač, ale invalidní důchod i příspěvek na péči pokrývají náklady na pobyt v ústavu a z přivýdělků si musí hradit inkontinentní pomůcky, léky a další potřeby. Paní Alena má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu elektrického invalidního vozíku. 19-letá Kristýna má od narození diagnozu spinální muskulární atrofie svalů, která jí neumožňuje se pohybovat jinak než na elektrickém vozíku. Kristýna žije s rodiči a bratry /4 roky, 18 let studující/, ona sama studuje Obchodní akademii v Jánských lázních a ráda by studovala na vysoké škole. Dívka je držitelkou průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond poskytl přííspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Míša nastoupil v záři 2011 do 7. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Míša má průkaz ZTP/P. Fond Míšovi pomáhal již v uplynulých letech.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl nadační dar jako částečný příspěvek na pořízení osobního automobilu. Klient je po úrazu páteře odkázán na invalidní vozík s ochrnutím dolních a částečně i horních končetin. Žije s přítelkyní a dvěma malými dětmi. Přítelkyně je mu zároveň asistentkou a celodenně se o něj stará. Finanční situace rodiny neumožňuje rodině pořízení vozu ze svých prostředků. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P. Příspěvek mu je poskytnut též jinými fondy a soc. úřadem.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl nadační dar na částečnou úhradu polohovací pomůcky pro děti. Viktorka trpí westovým syndromem s hypertonií a psychomotorickou retardací. Holčičce je 18 měsíců a je vývojově na úrovni novorozence. Polohovací sadu vhodnou pro děti s kombinovanými vadami si holčička již vyzkoušel a bude jí pořízena na doporučení dětské neuroložky. Je držitelkou ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl dvouleté holčičce nadační dar na částečnou úhradu rehabilitačního kočárku s polohovacím zařízením. Holčička v důsledku porodu má spastickou kvadruparézu. Dojíždí s matkou na rehabilitace autobusem a cesta trvá 1,5 hodiny. Z důvodu nekvalitní polohy při přepravě a vzniku případných deformit páteře byl holčičce doporučen speciální kočárek. Je držitelkou průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 4 000,- Kč
 
Fond poskytl nadační dar načástečnou úhradu vozíku za kolo. Toník je těžce postižený chlapeček, je pouze ležící. Rodina se mu maximálně věnuje, matka s ním jezdí denně na rehabilitace a jiné léčebné metody se snahou zlepšit jeho zdravotní stav. Toník potřebuje řadu rehabilitačních pomůcek, na které si rodina musela vzít půjčky /jsou jen zčásti hrazené zdrav. pojišťovnou nebo nejsou hrazeny vůbec/. V rodině je ještě zdravý šestiletý sourozenec Adam. Vzhledem k finanční situaci rodiny, kdy se matka celodenně stará o chlapečka a nemůže nastoupit do zaměstnání je velký problém se zaplacením této pomůcky. Chlapec má průkaz ZTP/P. Příspěvek se poskytuje na doporučení ošetřující dětské lékařky.
Fond poskytl: 13000,- Kč dar byl poukázán přímým dárcem
 
Fond poskytl nadační dar na částečnou úhradu léčby Biomodulací u RNDr.Šmardy a Dr. Šuly. Linda je čtyřletá holčička s diagnosou autismus a psychomotorická retardace. Matka je samoživitelka, v rodině je ještě další sourozenec. Holčička má průkaz ZTP/P. Dobrý skutek již uhradil první rok léčby a pro velmi uspokojující výsledky se rozhodl v pomoci pokračovat.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl nadační dar na částečnou úhradu kompenzační pomůcky – vertikalizačního polohovacího pronačního a supinačního zařízení. Tříletý chlapeček má po těžkém úrazu hlavy (pád z 9 m výšky/ apalický syndrom, centrální kvadruparézu. V rehabilitačním ústavu byl Filípkem stojan vyzkoušen a pomáhá mu k udržení správného držení těla a k lepšímu dýchání a fungování ostatních orgánů. Rodina nemá možnost dojíždět na vertikalizační stojan , protože v okolí bydliště není nikde k dispozici. VZP příspívá poloviční částkou, ale zbytek si musí rodina doplatit, což znamená více než 68000,- Kč. Filípek má staršího 7-letého bratra a v rodině bude další miminko. Chlapec má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu invalidního vozíku 34-letému klientovi, který po úrazu krční páteře zůstal trvale upoután na invalidním vozíku. Má ochrnuté dolní a částečně i horní končetiny. Vozík, který v současné době používá je již opotřebován a oprava již není vhodná. Je držitelem ZTP/P. Příspěvek poskytly i jiné fondy.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu poplatků ve zdravotnickém zařízení – lázních. Maminka vychovává dvojčátka, která se narodila v 26.týdnu těhotenství. Maminka nežije s otcem dětí, takže o ně pečuje sama, s občasnou pomocí svých rodičů. Obě děti jsou postižené. U holčičky se jedná o středně těžké opoždění psychomotorického vývoje a hydrocefalus /DMO/. U chlapečka je těžké psychomotorické opoždění a oční vada /DMO/. Dětem budou v září čtyři roky. Letos s nimi maminka chce odjet do lázní. Péče o dvě děti v lázeňském prostředí je velmi náročná. Problém je v tom, že v jejím případě jsou velmi vysoké poplatky za pobyt – 60 Kč na každé dítě a i za sebe, což vyjde na 180 Kč denně. Pojišťovna hradí pobyt, ale nehradí tyto poplatky. Maminka je ve složité finanční situaci, příspěvek na lázně jsme jí poskytli již v roce 2009. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně rané péče Liberec. Obě děti mají průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 4 200,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na zakoupení mechanického invalidního vozíku. Klient utrpěl v 15 letech po skoku do vody úraz krční páteře s následným ochrnutím horních i dolních končetin. Nyní je mu 42 let a má 13-letou dceru. Je předsedou Sportovního klubu vozíčkářů v Ostravě. Je trvale odkázán na invalidní vozík. Vzhledem ke své výšce /200 cm/ a váze /90 kg/ mu vozík, který do této doby používal, mu nevyhovuje. Několikrát praskl a je těžký pro manipulaci. Zdravotní pojišťovna /Revírní bratrská pojišťovna/ mu schválila koupi pouze jednoho typu vozíku, právě ten je dle zkušeností klienta pro něj nevhodný. Proto klient od pojišťovny nedostane ani částečnou úhradu na jím vybraný a pro něj vyhovující vozík. Prostředky na svůj nový vozík tak sehnal z nadací a nadačních fondů.Je držitelem průkazu ZTP/P
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
fond poskytl peněžní příspěvek 6-leté holčičce jako příspěvek na částečnou úhradu ozdravného pobytu u moře. Terezka je těžce zdravotně postižená šestiletá holčička /DMO/ a z důvodu častých bronchitid jí lékaři doporučili ozdravný pobyt u moře. Otec se celodenně o Terezku stará, matka se stará o dvouletá dvojčátka. Terezka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek klientovi, který trpí od dětství progresivní dystrofií a od 25 let je na invalidním vozíku, na zakoupení mechanického invalidního vozíku. V současné době má el. vozík, který používá výhradně pro pohyb venku a se kterým se nelze pohybovat v bytě pro jeho robustnost. V domácím prostředí používá vozík mechanický, který je již značně závadový. Je držitelem průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na pořízení ojetého osobního automobilu. Pan B. po skoku do vody utrpěl úraz krční páteře a je ochrnutý od loktů dolu. 17 let je upoután na invalidní vozík. Vzhledem k rozsahu ochrnutí používá el. invalidní vozík, který je ale na přepravu velmi robustní a je třeba speciální úprava pro jeho přepravu /lyžiny/. Žije s manželkou a 4-letými dvojčaty, která jsou nedonošená a mají též zdravotní problémy. Manželka pana Bartáčka se celodenně o rodinu stará. P an Bartáček se snaží o přivýdělek z doma, ale má nehybné zápěstí a prsty, a tak může pracovat pouze za pomoci pomůcek a doma. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P. Příspěvek na pořízení automobilu poskytl sociální odbor a další nadace a fondy.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu povinného lázeňského poplatku. Eliška je 19-měsíční holčička, postižená Downovým syndromem a srdeční vadou, která byla řešena chirurgicky, ale je stále v péči kardiologů. Maminka je samoživitelka, otec neplní vyživovací povinnosti a o rodinu nejeví zájem.
Fond poskytl: 3 600,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek mladé dívce na částečnou úhradu na pořízení rehabilitačního přístroje MOTOMED. Dívka se již od 5 let léčí s autoimunitním systémovým onemocněním pojiv MCTD, nemoc je nevyléčitelná a napadla již řadu orgánů. Důsledkem je i omezení pohybu. Dívka má artrózu, svalovou atrofii a těžkou osteoporozu s kompresivními frakturami 4-22 Th obratlů a řadu dalších zdravotních komplikací a diagnóz. FN Motol, kde se léčí jí byl ke každodennímu cvičení doporučen rehabilitační přístroj Motomed na procvičování HK a DK. Studuje na gymnáziu. Příspěvek poskytl i soc.odbor. Dívka je držitelkou průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl 27-leté ženě příspěvek na pořízení nového invalidního vozíku. Klientka prodělala po pobytu v zahraničí neznámou nemoc, zřejmě neuroinfekt, po které u ní došlo k postižení dolních končetin s nemožností chůze a částečným problémům s hybností horních končetin. Je vdaná, manžel je studentem doktorského studia s univerzitním stipendiem. Příjem rodiny je dále z plného invalidního důchodu a částečného příspěvku na péči. Příspěvek je poskytnut též jinými fondy /např. Konto Bariéry/. Je držitelkou ZTP/P.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek 29-letému na pořízení notebooku. Klient od 2 let bojuje s neuropatií. Postupem času se jeho zdravotní stav zhoršil na tolik, že je upoután na invalidním vozíku. Vystudova střední školu v Jánských Lázních a z počátku pracoval v chráněné dílně. Se zhoršením svého zdravotního stavu musel začít pracovat z domova (zpracovává dokumentaci, grafické úpravy obrázků apod.). Ke své práci potřebuje počítač. Je držitelem ZTP/P. Příspěvek mu byl poskytnut též jinými fondy a soc. úřadem.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na rehabilitační pobyt v lázních na Slovensku pro čtyřletého chlapečka s dětskou mozkovou obrnou, který dosud nechodí. Danečka navštěvuje raná péče ze Soběslavi. Otec je provozní montér, matka se o chlapce stará. Je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu specielního zdravotního kočárku. Míša je pětiletý chlapeček, který je od narození těžce tělesně postižený. Po předčasném porodu mu byla indikována diagnóza DMO, pravostrannou hemiparezou s kvadruparesis spascitis dolních končetin. Po narození prodělal krvácení IV.stupně do levé hemisféry, rupturu střívek, má zaveden VA schunt do srdce pro odvod mozkomíšního moku z komor mozku, jelikož má neprůchozí páteřní kanálek. Nedávno prodělal operaci obou nožiček a operaci recidivy papilomu na patře úst. Matka se o Míšu celodenně stará, třikrát týdně dojíždějí autobusem do specielní školky v Krči, kde má Míša stanovenou rehabilitaci. Stávající kočárek je již pro Míšu nevhodný vzhledem k jeho váze a skrčeným nožičkám. Zdravotní pojišťovna odmítá kočárek uhradit. Na pořízení kočárku přispívají i jiné nadační fondy. V rodině jsou 4 děti, manžel pracuje jako skladový dělník a jeho příjem je měsíčně 15 000,-, matka pobírá příspěvek na péči. Míša má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu rehabilitační a kompenzační pomůcky invalidnímu důchodci, který je 12 let upoután na invalidní vozík z důvodu postižení horních a dolních končetin s dg. těžká quadruparesa se zřejmou progresí. Ze svých prostředků si není schopen el. moto-med pořídit.Na pořízení pomůcky přispívají i jiné nadační fondy a sociální odbor. Pan Kretek má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu antidekubitního sedáku na invalidní vozík. V roce 1992 po úrazu páteře po pádu ze žebříku zůstal pan M. ochrnutý. Je odkázán na invalidní vozík, který denně používá pro dopravu do zaměstnání, za rehabilitací a k ostatním účelům. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, je ženatý a má 2 děti. Manželka mu dělá osobní asistenci. Pracuje v neziskové organizaci ParaCENTRUM Fenix, která pomáhá lidem po poranění míchy. Nový vozík si pořídil z příspěvků od jiných dárců. Má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 3 669,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu osobního asistenta na školu v přírodě. Bára má kombinované postižení IV.stupně – těžká mentální retardace, porucha růstu, oboustranná nedoslýchavost, porucha štítné žlázy, hypoxie. Holčička chodí do speciální základní školy Korálek v Kladně. Letos poprvé by mohla se školou na školu v přírodě, ale bez osobního asistenta je to vyloučené. V rodině je ještě starší sestra, otec přišel o práci, matka pobírá příspěvek na péči o osobu blízkou. Bára má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 2 000,- Kč
 
Fond posktyl peněžní příspěvek ve výši 3 600,- Kč na úhradu povinného poplatku v lázeňském zařízení a částečnou platbu procedury nehrazených zdravotní pojišťovnou. Pan Prchlík má diagnostikovanou Bechtěrevovu nemoc. Pravidelně dochází na infuze do Thomayerovi nemocnice. Nyní chodí o francouzských holích. Má průkaz ZTP. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Svazu tělesně postižených.
Fond poskytl: 3 600,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na úhradu za zhotovení brýlí. Pan H. je plně invalidní, svobodný, bezdětný nemá příbuzné. Dlouhodobě léčen na psychiatrické klinice pro schizoafektivní poruchu. Dle vyjádření lékaře nutně potřebuje brýle. Ze svých finančních prostředků /invalidní důchod/ není schopen ušetřit na jejich zhotovení. Příspěvek se poskytuje na doporučení vedoucí soc. oddělení.
Fond poskytl: 1 352,- Kč
 
Fond poskytl na částečnou úhradu na pořízení chodítka Miniwalk. Příspěvek je poskytnut sedmiletému Adámkovi, který má vrozený rozštěp páteře a je nechodící, pohybuje se na invalidním vozíku. Po náročné operaci kyčle se pokouší za pomoci specielního chodítka stát a může se i pohybovat. . Chlapec vyrůstal do 4 let v kojeneckém ústavu. Nyní žije v pěstounské rodině. Adam má průkaz ZTP/P. Na chodítko přispěl i sociální odbor. Nadační fond Adámkovi poskytl příspěvek i v loňském roce.
Fond poskytl: 12 500,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu nezbytně nutných pomůcek pro zkompletování mechanického invalidního vozíku. Nikol se narodila předčasně a v 1.roce života jí byla diagnostikována těžká forma DMO. Dívka nesedí, nechodí, její pohyb je pouze v plazení. Je zcela odkázána na pomoc matky. Přes svůj fyzický handicap se snaží aktivně zapojit do života, navštěvuje 7.ročník specielní ZŠ, hraje sport pro tělesně postižené BOCCIA, jezdí na hodiny keramiky a různé volnočasové aktivity. Na dovybavení vozíku, které nehradí zdravotní pojišťovna, jí byly poskytnuty příspěvky i z jiných fondů a nadací. Nikol má průkaz ZTP/P. Matka v současné době žije s dcerou sama, otec je opustil. Příjmy domácnosti tak tvoří pouze příspěvek na péči a výživné ve výši 1 000,- měsíčně.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu rehabilitační pomůcky MOTOMED. Pan S. byl ve svých 45 let stižen cévní mozkovou příhodou. Přístroj měl po omezenou dobu zapůjčený a nyní by zůstal bez možnosti každodenní rehabilitace, která je pro jeho zdravotní stav důležitá. Po krvácení do mozku mu zůstaly následky ovlivňující hybnost, komunikační schopnosti, postižení zraku. Žije u sestry, která se o něj stará, manželka ani synové nejeví zájem o jeho péči. Obdarovaný je držitelem průkazu ZTP/P. Na přístroj přispěl soc. odbor a další nadace.
Fond poskytl: 57 000,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu povinného poplatku v lázeňském zařízení. Otec zůstal s postiženým 4-letým chlepečkem sám. Matka ho opustila a dítě je svěřeno do péče otce. Matěj má diagnostikovanou DMO a vyžaduje celodenní péči. V loňském roce absolvoval pobyt v lázních a letos by měl objet na léčení odjet. Otec nemá dostatečné příjmy, aby si mohl dovolit poplatek za oba zaplatit. Příspěvek se poskytuje na doporučení poradce rané péče. Chlapec má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 040,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu rehabilitační pomůcky MOTOMED. Pětiletá Adélka má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu a triparézu. Je držitelkou průkazu ZTP/P. V lázních si mohla vyzkoušet rehabilitační přístroj Motomed a byl jí doporučen pro každodenní používání v domácím prostředí bez závislosti dojíždění do rehab. zařízení. Přístroj podporuje správnou pozici nohou a chodidel a přirozené vyvíjení pohybu. Holčička za pomoci osobní asistentky může navštěvovat běžnou školku, tam leze po kolenou nebo jí asistentka nosí nebo vodí. Holčička je adoptovaná, spolu se sedmiletým chlapečkem. V rodině žije vlastní dcera studující VŠ. Na přístroj přispěl soc. odbor a další nadace.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
 
Fond poskytl obdarovaným dvojčatům peněžní příspěvek na úhradu poplatku za pobyt v lázních. Tadeášek je narozen z dvojčat s dg. DMO triparéza. Byl mu předepsán pobyt v lázních, ale matka se stará o 1 ročního sourozence, který je ještě kojený a musí být v lázních s nimi. V rodině je ještě 12 letá holčička, která v době pobytu je u babičky. Matka je samoživitelka, otec rodinu finančně nepodporuje. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti Sdružení pro ranou péči v Pardubících a předsedkyně sdružení rodinu zastupuje.
Fond poskytl: 5 040,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu zdravotního plavání pro miminka. Roční chlapeček má diagnostikován Downový syndrom. V první měsících života prodělal operaci srdíčka. Vzhledem ke své diagnóze musí rehabilitovat včetně rehabilitací doplňkových „nevojtovských“, orofaciální stimulace a další a zároveň jim bylo doporučeno plavání pro miminka. V rodině jsou dvě nezletilé děti, příjmy rodiny zajišťuje pouze otec a matka má rodičovský příspěvek, vzhledem k tomu, že rodina řadu rehabilitací hradí sama, na plavání pro chlapečka již nemá prostředky. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Rané péče Diakonie Stodůlky. O průkazu ZTP bude požádáno.
Fond poskytl: 4 050,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu osobního asistenta na školu v přírodě. Bára má kombinované postižení IV.stupně – těžká mentální retardace, porucha růstu, oboustranná nedoslýchavost, porucha štítné žlázy, hypoxie. Holčička chodí do speciální základní školy Korálek v Kladně. Letos poprvé by mohla se školou na školu v přírodě, ale bez osobního asistenta je to vyloučené. V rodině je ještě starší sestra, otec přišel o práci, matka pobírá příspěvek na péči o osobu blízkou. Bára má průkaz ZTP.
Fond poskytl: 2 000,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu povinného poplatku v lázeňském zařízení a částečnou platbu procedury nehrazených zdravotní pojišťovnou. Pan Prchlík má diagnostikovanou Bechtěrevovu nemoc. Pravidelně dochází na infuze do Thomayerovi nemocnice. Nyní chodí o francouzských holích. Má průkaz ZTP. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Svazu tělesně postižených.
Fond poskytl: 3 600,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu letního školního výcvikového kurzu. Příspěvek byl poskytnut i v loňském roce na doporučení jeho učitele. Patrik je žákem 7. ročníku ZŠ školy. O Patrika se stará pěstounka. Patrik je jediný žák třídy, který by se akce nezúčastnil.
Fond poskytl: 2 500,- Kč
 
 
Fond poskytl pěněžní příspěvek na částečnou úhradu gymnaziálního sportovně ozdravného pobytu v Itálii Elišce, která žije v rodině s pěti dětmi, třemi vlastními (12,15, 16 let) a dvěmi v pěstounské péči (5,13 let). Její matka se o děti stará a není tedy v žádném zaměstnaneckém poměru. Velkým problémem pro rodinu je, že z jejích příjmů a při počtu pěti dětí, není možné Elišce tento pobyt zaplatit. Elišce byl příspěvek poskytnut i v loňském roce.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu na pořízení specielního dětského chodítka. 2,5 letá holčička se narodila s diagnózou cysty na mozku, později dg. zněla spastická diuréza s kvadrusymptomatologií a asymetrickým vyjádřením. Eliška je mentálně zdravá, ale je třeba snažit se podporovat její motorické schopnosti. Rodina si z příjmů, které má, není schopna takovou zdravotní pomůcku pro Elišku dovolit. Eliška má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl tříleté holčičce s dg. Westův syndrom peněžní příspěvek na úhradu rehabilitačního pobytu na Klinice synergické reflexní terapie. Dítě je hypotnické, ležící s mnohačetnými epi zachváty denně. Maminka by ráda absolvovala s dcerkou synergickou reflexní terapii, kterou provádí p. Vodičková v Praze. Jedná se o deseti denní pobyt s intenzivní rehabilitací. Rodina nemá finanční prostředky na úhradu rehabilitace, v rodině je ještě 9-letý chlapec. Tatínek pracuje v dělnické profesi, příspěvek na péči je zatím v jednání. Příspěvek se poskytuje na doporučení pracovnice Rané péče v Pardubicích
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu na pořízení motorového vozidla. Chlapec je od narození zcela imobilní, odkázán na péči druhé osoby a používá invalidní vozík. Pro pravidelnou dopravu do školy a k lékařům je automobil nutností. Matka žije se synem sama a nemůže si dovolit žádné půjčky. Chlapec má průkaz ZTP/P. Na pořízení automobilu dostane též příspěvek od sociálního odboru a dalších nadačních fondů.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu pořízení elektrického vozíku. Tomáš utrpěl ve svých 12 letech skokem do vody poranění páteře s poraněním míchy a následkem toho ochrnul na dolní končetiny a z části na končetiny horní. Je držitelem průkazu ZTP/P. Tomáš vystudoval v Jánských Lázních střední školu a v současné době je zaměstnán jako operátor. V Praze se přihlásil do florbalového družstva a jezdí s českou reprezentací na závody. Vzhledem k častému používání vozíku na sport i na každodenní přesuny do zaměstnání, je životnost vozíku podstatně zkrácena a je třeba pořídit nový ještě před uplynutím 5-leté lhůty, kdy vznikne nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny. Tomáš nemá dostatek prostředků na úhradu nového el. vozíku. Je držitelem průkazu ZTP/P. Tomášovi fond poskytl pomoc již dříve.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu specielní dětské autosedačky. Anetka je dítě s velmi těžkým kombinovaným postižením vzniklým z důvodu těžké perinatální asfyxie, hypoxicko ischemické encephalopatie III.stupně: tracheotomie, gastroesofageální refl. sonda na krmení , spastická kvadruparéza, sek. epilepsie, flekční záchvaty, mikrocephalie, atrofie mozková. V rodině je ještě jedno dítě. Matka se o holčičku celodenně stará. Finanční situace rodiny je z důvodu nezbytnosti nákupu rehabilitačních pomůcek a častým návštěvám lékařů svízelná. Otec byl delší dobu bez zaměstnání poté, co jeho zaměstnavatel z důvodu krize propouštěl zaměstnance. Anetka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond přispěl na pořízení invalidního vozíčku. Matěj je šestiletý chlapec s diagnózou kvadruparetická forma dětské mozkové obrny, který žije se svojí matkou – samoživitelkou. Chlapec potřebuje přejít z dětského kočárku na invalidní vozíček, ale částka na pořízení pro něj vyhovujícího typu je nad finanční možnosti matky. Matěj má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní dar na úhradu osobního asistenta v mateřské školce, do které je Marek integrován. 5,5 letý chlapeček má dg. Dětský autismus s ment. ratardací. Dochází na 4 hod. dopoledne, kde s ním je osobní asistentka. Osobní asistentka je ze Služeb pro zdrav. postižené v Ústí nad Orlicí. Matka se celodenně o syna sama stará, proto není schopna finančně zvládnout platbu osobního asistenta . Marek má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 7 200,- Kč
 
Fond poskytl dvouleté Kačence Červené peněžní příspěvek na úhradu poplatku za léčebný pobyt v lázních. Holčička má diagnostikován Prader-Willi syndrom, který se projevuje hypotonií, poruchou endokrinního systému a centrálního nervového systému a obezitou. Matka je samoživitelka, v rodině žije ještě nezletilá dcera. Matka není schopná potřebnou částku uhradit a s ohledem na zdravotní stav dcery je lázeňský pobyt lékaři doporučován. Kačenka má průkaz ZTP
Fond poskytl: 3 240,- Kč
 
Fond poskytl Veronice /5 let/ a Vítězslavovi /8 let/ peněžní dar na částečnou úhradu na pořízení vozu. Víťa má DMO a velmi poškozený zrak /15 dioptrií/, je středně těžce mentálně retardovaný. V posledním roce se k diagnóze přidala epilepsie. Navštěvuje specielní školku má průkaz ZTP. Sestra Veronika se narodila ve 28. týdnu s porodní váhou 880 g, má též diagnózu DMO /spastická diparéza/. Matka vozí děti do specielní školky, na vyšetření k lékařům a na rehabilitace a automobil je pro ně nepostradatelný. Příspěvek na jeho pořízení též poskytl sociální odbor. Otec pracuje v dělnické profesi.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek sedmiletému postiženému chlapečkovi Adámkovi na úhradu výživového doplňku stravy, který mu byl doporučen ošetřujícím lékařem. Adámek má vrozený rozštěp páteře a je nechodící, pohybuje se na invalidním vozíku. Aby mohl stabilně na vozíku sedět, podstoupil náročnou operaci kyčle. V důsledku dlouhodobé nehybnosti /fixace v sádrovém krunýři/, došlo ke komplikacím /trombóza v dolní končetině, zlomenina stehenní kosti/. Chlapec vyrůstal do 4 let v kojeneckém ústavu. Nyní žije v pěstounské rodině. Adam má průkaz ZTP/P. Fond posktytl:
 
Fond poskytl: 3 000,- Kč
Fond poskytl tříleté Anetce peněžní dar na úhradu speciálních brýlí s kantefiltry ZEISS F90. Holčička má vrozenou oční vadu, je středně těžce slabozraká v kombinaci se světloplachostí, což způsobuje praktickou nevidomost. Anetka musí mít speciální filtry podle toho, kde se pohybuje – jiné na doma, jiné ven a jiné do prudkého slunečního jasu. Anetka má sestru /6 let/, matka se celodenně stará o Anetku, otec je řidič v pekárně. Příspěvek je poskytnut na doporučení Střediska rané péče Praha.
Fond poskytl: 3 200,- Kč
 
Fond poskytl zdravotně postižené holčičce příspěvek na pořízení automobilu přes Konto bariéry. Holčička je z dvojčat, maminka se o ní celodenně stará, protože u ní byl diagnostikováno mentální postižení - střední až těžká retardace s epilepsií a zároveň atypický autismus a mozková dysfunkce. Matka jí dováží do specielní školy do autistické třídy. Z tohoto důvodu je automobil pro rodinu nezbytný. Holčička má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Míša nastoupil v záři 2010 do 6. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Míša má průkaz ZTP/P. Příspěvek byl Míšovi schválen i v minulých letech.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Fond poskytl 58-letému invalidnímu důchodci peněžní dar na částečnou úhradu elektrického 4-kolového skútru. Pan Miroslav po mozkové příhodě ochrnul na levou horní a dolní končetinu. Vzhledem k onemocnění cukrovkou u něj došlo k nekrotizaci pravé dolní končetiny a k její následné amputaci v horní části stehna. Bydlí na vesnici, kde je nerovný terén a je mu tak znemožněn pohyb na invalidním vozíku. Má průkaz ZTP/P. Na el. skútr mi byl též poskytnut příspěvek příslušným soc. odborem.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl dvouletému Toníčkovi peněžní dar ve výši 5 000,- Kč na částečnou úhradu na pořízení canisterapeutického a asistenčního psa. Toníček se narodil s vrozenou hypoplazií optického nervu. V důsledku toho má velmi špatné vidění a to jen na jedno očičko. Díky této diagnóze zaostává v motorickém vývoji. Pes bude cvičen u organizace Helppes, která též zřídila pro Toníčka účet na shromáždě ní finančních prostředků. Toníček má průkaz ZTP. Pes se pořizuje na doporučení odborných lékařů v příslušné specializaci.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl 39-leté paní Margitě peněžní dar na částečnou úhradu rehabilitační pomůcky Motomed. Žena je na invalidním vozíku s diagnózou roztroušená skleróza, žije s rodiči, bez jejichž pomoci by nemohla existovat. Manžel jí opustil, když se její stav zhoršil na tolik, že zůstala upoutána na invalidním vozíku. Má syna, který nastupuje do 1.ročníku VŠ. Má průkaz ZTP/P. Sociální odbor jí přispěl 50% nákladů na pořízení
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl 24-letému studentovi peněžní dar na částečnou úhradu na pořízení invalidního vozíku. Po těžkém úrazu elektrickým proudem mladý muž utrpěl trvalé následky a je odkázán na invalidní vozík. Stávající vozík je již nevyhovující, je těžký a neskladný do auta a velmi Aleše omezuje v samostatnosti. Nárok na výměnu vozíku má ale od zdravotní pojišťovny až za 2 roky. Je stále studentem a nemá možnost přivýdělku. Má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl 28-letému nevidomému příspěvek na částečnou úhradu mobilního telefonu pro nevidomé s hlasovým výstupem – NOKIA 5630. Pan Tolog má diagnosu absolutní slepota. Na svůj současný přístroj dostal příspěvek od soc. odboru, a proto nemá zatím na nárok na příspěvek na pořízení nového, přestože současný telefon je již velmi poruchový a nelze na něj sehnat náhradní díly. Pro slepého člověka je tento telefon velmi významným pomocníkem. Pan Milan má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 4 500,- Kč
 
Fond poskytl 42-letému zrakově postiženému peněžní dar na částečnou úhradu školení na obsluhu kompenzační pomůcky – digitální zvětšovací lupy. Vzhledem k zrakovému postižení mu kompenzační pomůcka pomůže při zaměstnání, vést evidenci docházky zaměstnanců, provádět pracovní konzultace a jiné práce, na které se svým postižením stačí, pro zaměstnavatele, který mu umožnil pracovat z domova. Pan Přecechtěl má průkaz ZTP/P. Příslušný sociální odbor poskytl příspěvek na pořízení digitální zvětšovací lupy
Fond poskytl:5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek 33-letému postiženému Václavovi na částečnou úhradu rehabilitačního přístroje MOTOMED. Pan Václav si poranil při skoku do vody míchu a je upoután na invalidní vozík s diagnózou tetraplegie (ochrnutí dolních a částečně horních končetin). V letošním roce si musel též pořídit nový vozík /ten starý již byl nevyhovující s ohledem na stáří 6let/. Příspěvek poskytl též soc. odbor a jiné nadační fondy.
Fond poskytl: 6 686,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu regulačního poplatku za pobyt v dětské léčebně matce čtyř dětí z nichž jedno je v pěstounské péči. Matka je v současné době samoživitelka upoutaná nemocí na invalidní vozík. Pro svou léčbu si musela rehabilitační pobyt hradit sama. V pěstounské péči maá 19-letou mentálně postiženou dívku Elišku. Děti jsou léčeny na astma, Maruška po prodělané operaci trpí opakovanými angínami. Rodina se nachází v těžké finanční situaci.
Fond poskytl: 8 370,- Kč
 
Fond přispěl sedmiletému chlapci na úhradu ubytování a stravy při pobytu na logoklinice v Brně. Jaroušek je postižený, jedná se o PMR+opoždění řeči. Jeho matka je po smrti manžela samoživitelka a stará se ještě o bratra Jarouška, který je také postižený. Pobyt na soukromé logoklinice byl chlapci doporučen ošetřující lékařkou – logopediatrem. Na klinice se provádí komplexní diagnostické posouzení stavu z hlediska psychologického, neurologického, ORL a foniatrického i psychiatrického a domluví se na dalším postupu péče. Zdravotní pojišťovna hradí jednotlivá vyšetření, ale pobyt a stravu na klinice si musí rodina hradit sama. Příspěvek je poskytnut na doporučení pracovnice Střediska rané péče Liberec pro děti s kombinovaným postižením.
Fond poskytl: 7 400,- Kč
Fond poskytl 29-letému muži příspěvek na pořízení invalidního vozíku. Po skoku do mělké vody utrpěl těžký úraz, jehož následkem došlo k ochrnutí dolních končetin. Je držitelem průkazu ZTP/P. Tento vozík je jeho první a je třeba aby byl lehký a skladný.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
Fond poskytl 61-leté paní Jaroslavě příspěvek na nový invalidní vozík. Paní Jaroslava utrpěla po pádu ze stromu úraz, při kterém došlo k poškození míchy a rozdrcení Th9,8 a 10 obratel je fixován šrouby. Vzhledem k tomu je ochrnutá od pasu dolu. Po dvouch operacích se pohybuje na mechanickém vozíku. Stávající vozík je těžký a způsobuje jí brnění rukou, na pravé ruce jí po úraze chybí články dvou prstů a na levé ruce má poškozené rotátorové manžety. Paní Jaroslava pobírá invalidní důchod, její manžel pouze starobní důchod. Je držitelkou ZTP/P, příspěvek na péči jí byl přiznán pouze 2000,-Kč.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
Fond žákovi 6.třídy ZŠ příspěvek na školní sportovní soustředění. Patrik je v péči pěstounky, která se z důvodu stěhování ocitla v tíživé finační situaci. Patrik je jediný žák, který by se akce nezúčastnil. Příspěvek je poskytnut na doporučení Patrikova učitele.
Fond poskytl: 2 500,- Kč
Fond poskytl třem dětem ze specielní mateřské školky příspěvek na školku v přírodě. Jedná se o postižené děti, jejichž rodiče nemají finanční prostředky na uhrazení celé částky za pobyt. Příspěvky jsou poskytnuté na základě doporučení ředitelky specielní mateřské školky.
Fond poskytl: Danielovi 1800,- Kč, Pavlíkovi 2 800,- Kč,
Marušce 2 300,- Kč
Nadační fond poskytl postižené dívce Daniele příspěvek na pořízení motorového vozidla. Daniela je odkázána ve všech úkonech na pomoc rodiny. Po silném zánětu mozku /meningitida/ došlo k obstrukčnímu hydrocefalu – funkční ztráta hybnosti obou dolních končetin, mentální retardace. Daniela byla zbavena způsobilosti k právním úkonům a jejím opatrovníkem byl ustanoven otec. Rodina má tři děti, nejstarší syn žije mimo rodinu, nejmladší dceři je 5 let. Rodina se celodenně o dívku stará, otec musel odejít ze zaměstnání, aby se mohl o dceru starat. Matka byla zaměstnána v supermarketu OBI Zlín, v současné době je bez práce evidovaná na úřadu práce, ale již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Je držitelkou ZTP/P. Daniele přispěl sociální odbor města Zlína a další nadace a nadační fondy, aby bylo dosaženo chybějící částky na pořízení vozidla.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
Nadacní fond poskytl 48-leté paní, která má od detství vrozenou ocní vadu penežní dar dofinancování kompenzacní pomucky - digitální lupy respektive na dofinancování tiskárny a potrebného SW k této kompenzacní pomucce. Digitální zvetšovací lupa jí nahradí bežný pocítac, díky kterému muže komunikovat s úrady a být i jinak sociálnee zapojená ve spoleccnosti. Je vdova a její príjem, který tvorí invalidní a vdovský duchod, nestací na dofinancování takové kompenzacní pomucky. Odbor sociálních vecí jí na porízení zvetšovací lupy poskytl príspevek. Je držitelkou ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
Nadacní fond poskytl príspevek na cástecnou úhradu ortopedického vozíku QUICKIE Argon Ti. Pan S. má od svých dvou let diagnostikovanou závažnou poruchu kostního vývoje – diagnóza Osteogenesis imperfekta, nejdríve II.stupne pozdeji IV. Stupne, což znamená, že jakýkoliv náraz nebo pád z vozíku mu muže zpusobit zlomeninu, kterých mel za svuj život pres 40. Má prukaz ZTP/P. Stávající vozík má již sedmý rok a je již v havarijním stavu. Zdravotní pojištovna mu na nový vozík prispeje 50% cástky, ale na zbytek si musel vzít preklenovací úver, aby si mohl vozík od výrobce prevzít a postupne jej splácet.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
Nadacní fond poskytl príspevek na cástecnou úhradu rehabilitacního prístroje Motomed Viva 2. Pan P. utrpel pri dopravní nehode úraz pátere s následkem úplného ochrnutí dolních koncetin a velké cásti hrudníku s nutností používat mechanický a elektrický vozík. Vzhledem k tomu, že je na vozíku již 33 let, potrebuje k udržení kondice pravidelnou rehabilitaci. Proto mu bylo doporuceno porízení rehabilitacního prístroje. Žije v domove pro seniory a jeho príjmem je invalidní duchod a príspevek na péci, po uhrazení pobytu v domove mu zbývá necelých 200 Kc mesícne. Z této cástky si nemuže prístroj doplatit sám. Odbor sociálních vecí MÚ Trebíc mu prispeje 50% z cástky. Má prukaz ZTP/P
Fond poskytl: 5 000,- Kč
Nadacní fond poskytl príspevek Nicolce na úhradu ozdravného pobytu Morský koník, který porádá VZP. Holcicka Nicolka je v péci babicky, která se také zároven stará o svojí težce nemocnou dceru, matku Nicolky. Nicolka chodí do 5. trídy ZŠ. Príspevek se poskytuje na základe doporucení detské lékarky starající se o Nicolku. Pro holcicku, která je casto nemocná, má opakované infekce horních cest dýchacích, je ozdravný pobyt u more velmi prínosný, príspevek byl poskytnut již v minulých let.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
Nadacní fond poskytl penežní príspevek 32leté mladé žene, která trpí težkou zrakovou vadou, na multifunkcní kompenzacní pomucku. Díky této pomucce muže císt cernouškové predlohy (tzn. napr. pracovní dokumenty, složenky, úcty, korespondenci nebo také knihy, casopisy, noviny atd.) pomocí velkého zvetšení na obrazovce pocítace. Veškeré získané informace bude moci dále zaznamenávat a s pripojenou tiskárnou je prevádet zpet do cernotiskové podoby, což výrazne zjednodušuje komunikaci s okolím. Velké možnosti komunikace a získávání informací prináší také využití Internetu. Pracuje jako administrativní pracovnice a pomucku využije také ve své profesi a ke svému sebevzdeláváni v oboru.Príspevek poskytl též Odbor sociálních vecí mesta Olomouc..
Fond poskytl: 5 000,- Kč
Fond poskytl 48-leté ženě příspěvek na pořízení vnitřní schodišťové sedačky Flow pro postižené. Po pádu z kola (ve sjezdu prasklo brzdové lanko) utrpěla frakturu TH6 s následkem ochrnutí dolních končetin a je odkázána na vozíku. Pomocí schodišťové plošiny se postižená žena bude moci přesunovat v domě, ve kterém bydlí. Sociální odbor přispěl částkou 100 000,-. Má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
Fond poskytl 10-leté Elišce peněžní dar na částečnou úhradu studijního pobytu v Anglii. Eliška žije v rodině s pěti dětmi, třemi vlastními (10,14, 15 let) a dvěmi v pěstounské péči (4,12 let). Její matka se o děti stará a není tedy v žádném zaměstnaneckém poměru. Eliška má dosud samé jedničky na ZŠ, je v páté třídě. Její ZŠ v termínu pořádá 8 denní jazykový/poznávací pobyt do Anglie - Londýn s intenzivní výukou angličtiny (12 lekcí) zakončenou certifikátem o absolvování kurzu. Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách v Londýně. Moc by si přála tam jet a zdokonalit se v angličtině. Velkým problémem pro rodinu je, že z jejích příjmů a při počtu pěti dětí, není možné Elišce tento pobyt zaplatit.
Fond poskytl: 4 500,- Kč
Fond poskytl 4,5 letému Markovi na úhradu osobního asistenta v mateřské školce, do které je Marek integrován. Chlapeček má dg. dětský autismus s ment. ratardací. Dochází na 4 hod. dopoledne, kde s ním bude osobní asistentka. Osobní asistentka je ze Služeb pro zdrav. postižené v Ústí nad Orlicí. Matka se celodenně o syna sama tará, pobírá pouze rod. příspěvek 3800,- a PnP III. , výživné 2 000,- z tohoto důvodu není schopna finančně zvládnout platbu osobního asistenta . Marek má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 5 000,- Kč
Fond poskytl příspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Míša nastoupil v záři 2008 do 4. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Příspěvek je poskytnut na žádost ředitelky školy. Míšovi fond pomáhal již v minulých letech
Fond poskytl: 5 000,- Kč
Fond poskytl 18-leté studentce Romaně příspěvek na částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku.Romana je studentka na VDA obor informatiky, postižená DMO a pohybující se výhradně na vozíku. Před třemi lety jí VZP schválila elektrický vozík. Tento vozíček používá ve volném čase i o víkendech a umožňuje jí být nezávislá na druhé osobě. Vozík jí plně vyhovuje, ale nemůžu na něm navštěvovat střední školu. Škola jí umožnila denní studium a z části vyřešila bezbariérovost nájezdovou zvedací plošinou, ale elektrický vozík se na ni nevejde. Z tohoto důvodu ke studiu stále využívá vozík mechanický. Stávající mechanický vozík je ve velmi špatném technickém stavu, neopravitelný a především již není bezpečný. VZP jí neposkytne příspěvek na pořízení nového mechanického vozíku, který by její situaci vyřešil. Má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 7 000,- Kč
Fond poskytl 17-leté dívce příspěvek na pořízení automobilu. Dívka byla postižena dětskou mozkovou obrnou. Je studentkou obchodní akademie. Lucie žije s matkou a sestrou. Lucie používá elektrický i mechanický vozík, a proto auto, které potřebuje , musí umožnit najet s vozíkem po ližinách a zároveň mít dostatečně velký zavazadlový prostor na oba vozíky. Matka se celodenně o Lucii stará, vozí dívku do školy, na rehabilitace, k lékařům apod. a z tohoto důvodu nemůže mít stálé zaměstnání. Sociální odbor přispívá částkou 100 tis. Kč, ale na pořízení vhodného auta to nestačí. Lucie má zřízen sponzorský účet u konta Bariéry. Má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
Fond poskytl pětiletému Danielovi příspěvek na úhradu pobytu ve škole v přírodě. Chlapec žil do svých 4 let v kojeneckém ústavu, má výrazné problémy v adaptaci a v socializaci, v jeho chování se projevuje citová deprivace i hyperkinetická porucha chování, není možné využít hlídání jinou osobou. Je v pěstounské péči učitelky, která se s ním účastní již třetího ozdravného pobytu organizovaného zmiňovanou mateřskou školou v průběhu jednoho školního roku, avšak finanční situace rodiny neumožňuje uhradit chlapci tento třetí pobyt v plné výši. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení ředitelky speciální mateřské školy
Fond poskytl: 1 600,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek rodině se dvěma postiženými dcerami obě mají průkaz ZTP/P z toho jedna ve IV.stupni a druhá mladší III.stupeň. Obě děvčata mají DMO s diagnózami: starší z dívek kvadruparéza s těžkým mentálním postižením a je autista sebepoškozuje se. Navštěvuje školu Svítání v Pardubicích dvě hodiny v týdnu a mladší z děvčat DMO diparesa mentální lehká retardace, která má nastoupit do Svítání do první třídy na 4hod.denně.Obě dívky jsou upoutány na invalidní vozík. Oba rodiče musejí celodenně o dcery pečovat, protože jinak se to už nedá zvládat a nemají dost financí na to, aby hradili vysoké poplatky ve škole, měsíčně to dělá skoro 5000 Kč(svoz, osobní asistence, příspěvek na provoz školy atd.). Jejich situace je opravdu velmi těžká, stále jezdí po nemocnicích, mladší holčička byla v Jičíně na operaci nožiček a starší sestru čeká operace v listopadu.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl šetileté holčičce Elisabeth peněžní příspěvek na úhradu regulačního poplatku v lázních. Holčička má potvrzený nástup do Jánských Lázní na léčení, ale rodina nemůže z finančních důvodů tento poplatek uhradit. V rodině jsou ještě dvě nezletilé děti, matka je samoživitelka a pobírá pouze příspěvek na péči na holčičku. Elinka je holčička s vrozenou vývojovou vadou – meningomyelokélou, tj. rozštěpem páteře. Toto postižení se projevuje zejména narušením hybnosti a funkce dolních končetin, mentální funkce zůstávají zcela zachovány. Sekundárně vlivem základního postižení došlo u Elinky k fyzickému porušení kyčelních kloubů (dvojí operace luxace kyčlí v předchozích dvou letech) i kolenního kloubu (vychýlení z kolenní jamky). Letos na jaře absolvovala Elinka operaci kolene, po níž by měla následovat intenzivní rehabilitace v lázních. Je držitelkou průkazu ZTP/P. Dar se poskytuje na doporučení Střediska rané péče diakonie ČCE
Fond poskytl: 5 040,- Kč
 
Fond poskytl čtyřletému Markovi peněžní příspěvek ve výši 5 000,- Kč na úhradu osobního asistenta v mateřské školce, do které je Marek integrován. 4 letý chlapeček má dg. Dětský autismus s Ment. ratardací. Dochází do školky na 4 hod. dopoledne, kde s ním je osobní asistentka. Osobní asistentka je ze Služeb pro zdrav. postižené v Ústí nad Orlicí. Matka se celodenně o syna sama stará, pobírá pouze rod. příspěvek 3800 a PnP III. , výživné 2 000,- , proto není schopna finančně zvládnout platbu osobního asistenta . Marek má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení sportovní náčiní – kladkového luku. Pan Vladislav /52 let/ je po autonehodě, kterou nezavinil, již 27 let odkázán na invalidní vozík. I přes toto omezení se snaží aktivně zapojit do života a sport – lukostřelba mu k tomu významně pomáhá. Pořízení nářadí na tento sport je však finančně nákladné. Je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na úhradu rehabilitačního stroje Motren -solo mladému muži, u kterého po pádu z výšky došlo k poranění míchy a ochrnutí. Je upoután na invaladní vozík . Přístroj pohybuje končetinami a pomáhá k udržení pohyblivosti ostatních částí těla a tím funguje jako prevence proti důsledkům jeho zdravotního postižení jako jsou cévní nemoci, otoky, odvápnění kloubů a kostí apod. Pan Roman je ženatý, má dvě malé děti /8 a 12 let/ a jeho finanční situace mu neumožňuje pořízení rehabilitačního přístroje. Je držitelem ZTP/P. Sociální odbor mu též přispěl na pořízení tohoto přístroje.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení notebooku. Ladislavovi utrpěl jako spolujezdec při autonehodě úraz, následkem kterého došlo k ochrnutí dolních končetin. Ladislav žije u cizích lidí, kteří se ho po úraze ujali. Vyrůstal v dětském domově a tak se z léčebny pro dlouhodobě nemocné neměl kam vrátit. Má průkaz ZTP/P. V loňském roce mu fond poskytl příspěvek na nové baterie do specielního invalidního skútru.
Fond poskytl: 11 908,- Kč
 
Fond poskytl rodině 11 letého Martina příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s přestavbou bezbarierové koupelny. Martin má těžké kombinované postižení, je zcela imobilní, odkázaný na péči druhé osoby. Rodina bydlí v panelovém domě a je třeba provést rekonstrukci koupelny tak, aby bylo možné Martinovi zajistit hygienickou péči – je nutné vyměnit umakartové jádro za zděné, aby se daly osadit madla a zvedáky, vyměnit dveře, aby se do koupelny a na záchod mohlo zajet vozíkem apod. Místně příslušný odbor sociální péče na rekonstrukci částečně přispívá, avšak částka doplatku nutná na přestavbu je mimo finanční možnosti rodiny. V rodině je ještě jedno studující dítě, matka se celodenně stará o Martina. Má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl mladé ženě příspěvek na částečnou úhradu na proškolení s prací s digitální zvětšovací televizní lupy. Eliška má vrozenou genetickou vadu zraku a je od puberty na hranici praktické nevidomosti. Pracuje v soudnictví a digitální zvětšovací lupu potřebuje při komunikaci v práci i při jednání s úřady a k dalšímu sebevzdělávání. Je držitelkou průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl pětiletému Matyášovi příspěvek na částečnou úhradu trojkolového kola pro postižené děti. U Matyáše se po porodu zjistilo poškození mozku a poté byla stanovena diagnóza DMO-spastická diparéza. Chlapeček se narodil z dvojčat a má ještě staršího sourozence /8 let/. Trojkolové kolo umožní dle doporučení neurologa a rehabilitační sestry Matyášovi zlepšit pohyblivost a možnost zdolat delší vzdálenosti. Rodina je odkázána na příjem otce, matka pobírá příspěvek na péči. Zdravotní pojišťovna na toto speciální kolo nepřispívá. 50% částky uhradí Magistrát města Pardubic, odbor sociálních věcí. Matyáš je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
 
Fond poskytl 21-letému postiženému chlapci příspěvek na úhradu rehabilitačního ozdravného pobytu pro tělesně postižené v Chorvatsku. Tomáš je od narození těžce tělesně postižený. Žije sám s matkou, na jejíž péči je celodenně odkázán, dolní končetiny nejsou vyvinuté, zároveň s paralelním postižením horních končetin. Jejich jediným příjmem je příspěvek na péči a Tomášův invalidní důchod. Na ozdravný pobyt může Tomáš jet pouze v doprovodu osobního asistenta, kterého mu při pobytu nahradí maminka. Tomáš se může bezbolestně hýbat jen ve vodě, takže jde o jeho jedinou možnou rehabilitaci, v roce 2003 prodělal náročnou operaci páteře /tato byla provedena podruhé v naší zemi/- Je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
Fond přispěl 23-leté ochrnuté dívce na úhradu opravy vozu. Hanka měla autonehodu, po které zůstala trvale upoutána na invalidní vozík. Na stávající auto dostala příspěvek od úřadu v Moravských Budějovicích ve výši 99 900 Kč. Na další příspěvek má nárok až za necelý rok, ale aby mohla na stávající vůz z roku 1995 získat STK a aby bylo opět pojízdné, je nutná rozsáhlá oprava ve výši cca 40 tis. Kč. Sociální odbor jí opravu uhradí, ale je nutné doplatit rozdíl z již dříve poskytnuté částky, která byla na 5 let – do té doby jí chybí 326 dnů. Ona však ani tuto částku není schopna ze svých prostředků uhradit. Dívka bydlí s maminkou, která se celodenně stará ono ai o celou domácnost. Auto je pro ní nezbytnou součástí života a ulehčí jí i mamince spoustu času i námahy, jelikož maminka už je v letech, kdy už nemá sílu Hanu dovést všude, kam potřebuje a ona osobně nemá známé ani přátele, kteří by jí byli nápomocni. Nové Syrovice je vesnice dál od většího města, kde vyřizují veškeré záležitosti a žádné spojení z domova není bezbarierové. Je zaměstnaná a vykonává práci z domu pozorovatel/analytik. Je držitelem průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 8 927,- Kč
 
Fond částečně uhradil 20-leté dívce kompenzační pomůcku - elektronický zápisník s hlasovým výstupem. Petra je od narození nevidomá /po narození byla umístěna do inkubátoru, který jí poškodil zrak/. Vzhledem k jejímu postižení se tak bude schopna pomocí této pomůcky lépe uplatnit při studiu i při komunikaci s úřady a při udržování sociálních kontaktů. Je držitelkou ZTP/P. Příslušný sociální odbor též poskytuje jednorázový příspěvek z prostředků soc. péče.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond přispěl na částečnou úhradu kompenzační pomůcky elektronický zápisník s hlasovým výstupem invalidní důchodkyni, která je od narození stižený praktickou slepotou. Vzhledem k jejímu postižení se tak bude schopna pomocí této pomůcky lépe uplatnit při jejích aktivitách pro zdravotně postižené občany /je předsedkyně SONSS pro Prahu Jih/ i při komunikaci s úřady a při dalším sebevzdělávání a sociálních kontaktech. Je držitelkou ZTP/P. Příslušný sociální odbor též poskytuje jednorázový příspěvek z prostředků soc. péče.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl invalidnímu důchodci příspěvek na úhradu stěhování ve výši 6 000,- /slovy šesttisíckorunčeských / a na úhradu telefonní kreditu ve výši 200,- /Slovy dvěstěkorunčeských/. Pan Ryšlavý je zdravotně postižený invalidní důchodce, držitel průkazky ZTP/P, příjemce příspěvku na péči ve III. Stupni. Po úraze v mládí mu byly amputovány obě ruce. V současné době získal v programu ústupového bydlení od městské části menší byt, kde bude platit i nižší nájem. Vzhledem ke zdravotnímu stavu není schopen přivydělat si k invalidnímu důchodu, žádné úspory nemá. Z prostředků sociální péče není možno stěhování hradit. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení vedoucí odd. sociálních služeb.
Fond poskytl: 6 200,- Kč
 
Fond poskytl 29-leté ženě příspěvek na částečnou úhradu invalidního vozíku. Mlladá žena po úraze míchy /skok do vody ve volné přírodě/ zůstala ochrnutá. Úraz se jí stal, když bylo synovi 1 rok, nyní ji dosloužil vozík,který dostala před 6 lety po úraze, a potřebuje nový. Zdravotní pojišťovna jí proplatí jen část ceny, zbytek si musí hradit sama. Je svobodná matka, žije s rodiči, kteří jí pomáhají s péčí o syna. Snaží se přivydělávat /její plat je 4 600,- měsíčně/, jiný příjmem je pouze invalidní důchod 6 024,-. Má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl mladé ženě, která utrpěla po pádu z výšky poškození míchy, v důsledku úrazu je upoutána na invalidní vozík. Potřebuje denní rehabilitaci pro zachování zbytkové hybnosti v nohách a tím předcházet bolestem během dne a zmírňovat spasmy, které jí právě v hybnosti brání. Andree Parisové peněžní dar ve výši 7 000,- Kč k. Sociální úřad Andree přispěl na pořízení MOTOMEDU částku 25 000,- . Zbývající částku není Andrea z invalidního důchodu sama schopna rehabilitační přístroj doplatit. Je držitelkou průkazu ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl devítileté postižené holčičce příspěvek a úhradu nákladů osobní asistentky doprovázející holčičku na školu v přírodě. Katka je žákyní 2.třídy běžné ZŠ, u které byla diagnostikována DMO- spastická diparéza. V rodině je ještě o rok starší sourozenec. Možnost zúčastnit se ŠVP s ostatními spolužáky má pro holčičku pozitivní přínos s ohledem na její sociální i psychický rozvoj. Má průkaz ZTP/P
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl sedmileté postižené holčičce Rozárce příspěvek na úhradu pobytu ve škole v přírodě. Dívenka má od narození závažné tělesné postižení, je třeba, aby ji matka doprovázela a zajistila osobní hygienu. Matka dívky není zaměstnaná, kromě dopoledne se soustavně stará o svoji dcerku. Jejich finační situace jim neumožňuje uhradit ozdravný pobyt v plné výši. Z tohoto důvodu by Rozárka nemohla s ostatními dětmi na ŠVP odjet, přestože by velmi ráda jela. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení ředitelky speciální mateřské školy.
Fond poskytl: 2 600,- Kč
 
Fond poskytl sedmiletému Míšovi příspěvek na úhradu pobytu ve škole v přírodě. Chlapec žije v problematickém rodinném prostředí – matka je dlouhodobě v péči lékařů, otcův vztah k rodině je komplikovaný, otec přišel o práci, matka příležitostně uklízí. Z důvodu tíživé finanční situace, by chlapec nemohl s ostatními dětmi na ŠVP odjet, přestože by se jí rád zúčastnil.
Fond poskytl: 2 700,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek zdravotně postiženému invalidnímu důchodci, držiteli průkazky ZTP/P, příjemce příspěvku na péči ve III. Stupni příspěvek na stěhování do "ústupového bydlení". Po úraze v mládí mu byly amputovány obě ruce. V současné době získal v programu ústupového bydlení od městské části menší byt , kde bude platit i nižší nájem. Vzhledem ke zdravotnímu stavu není schopen přivydělat si k invalidnímu důchodu, žádné úspory nemá. Z prostředků na sociální péče není možno stěhování hradit.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení invalidního vozíku pro ženu, která zůstala po úraze ochrnutá. Vozík není plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Paní se věnuje lukostřelbě a sjezdovému lyžování, reprezentuje naší republiku na paraolympijských hrách. Je držitelkou ZTP/P.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl čtyřleté postižené holčičce Monice peněžní dar na úhradu oblečení, ortopedické obuvi a postele. Rodina holčičky je v péči organizace, Střediska rané péče SPRP Liberec od roku 2006. Spolupráce s rodiči je na výborné úrovni, drží se doporučení lékařů i poradkyně rané péče, která dojíždí na pravidelné konzultace zhruba jednou za měsíc. Monika má diagnostikována Downův syndrom. S tímto postižením se pojí mnohé další komplikace, v Moničině případě se jedná především o zrakovou vadu (krátkozrakost), opoždění psychomotorického vývoje a srdeční vadu. Rodina se v současné době nachází v těžké finanční situaci, otec je od října bez práce. Maminka nemá finance ani na zakoupení oblečení pro Moniku (oblečení po pěti starších sourozencích už není v použitelném stavu) ani na ostatní dětí. V měsíci lednu rodina nečekaně přišla o dům, v kterém bydlela. Dočasnou pomoc jim nabídla širší rodina. Je to však dočasně. Sedmičlenná rodina s dítětem s postižením má nyní k dispozici jedinou místnost, i to však dočasně. V místnosti je jen jedna postel k dispozici.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl holčičce Nicolce peněžní dar na úhradu ozdravného pobytu Mořský koník, který pořádá VZP. Děvčátko je v péči babičky, která se také zároveň stará o svojí těžce nemocnou dceru, matku Nicolky a svojí matku. Sama se též potýká se zdravotními problémy. Nicolka chodí do 4. třídy ZŠ. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení dětské lékařky starající se o Nicolku. Pro holčičku, která je často nemocná, má opakované virosy a musí dokonce podstoupit biopsii lymfatické uzliny je ozdravný pobyt u moře velmi přínosný.
Fond poskytl: 6 800,- Kč
 
Fond poskytl postiženým dvojčátkům Haničce a Martinkovi příspěvek na úhradu poplatků ve zdravotnickém zařízení – lázních.Maminka vychovává dvojčátka, která se narodila v 26. týdnu těhotenství. Maminka nežije s otcem dětí , takže o ně pečuje sama, s občasnou pomocí svých rodičů. Obě děti jsou postižené. U holčičky se jedná o středně těžké opoždění psychomotorického vývoje a hydrocefalus. U chlapečka je těžké psychomotorické opoždění a oční vada. Dětem budou v září čtyři roky. Letos s nimi maminka chce odjet do lázní. Péče o dvě děti v lázeňském prostředí je značně náročná. Problém je v tom, že v jejím případě jsou velmi vysoké poplatky za pobyt – 60 korun na každé dítě a i za sebe, což vyjde na 180 korun denně. Pojišťovna hradí pobyt, ale nemůže uhradit tyto poplatky. Maminka využívá státem uznaných dávek, pro děti má tedy od letošního roku zřízen příspěvek na péči. Jenže, pokud rodina bude v lázních déle než jeden měsíc, musí nahlásit tuto skutečnost na sociální odbor a nebude jí za toto období vyplacen příspěvek na péči. Maminka se tak dostává do dost složité situace a obává se, že si lázně nebude moci uhradit. Maminka se velmi snaží dětem zprostředkovat veškerou péči a řídí se doporučeními poskytnutými při konzultacích s ranou péčí. Příspěvek je poskytnut na doporučení poradkyně rané péče Liberec.
Fond poskytl: 5 040,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení ojetého automobilu pro rodinu s chlapcem, který je od narození stižen dětskou mozkovou obrnou. Kájovi je 20 let a byl mu přidělen elektrický vozík. Z toho důvodu musí rodina vyměnit stávající starý vůz za takový, do kterého se el. vozík vejde. Od státu dostanou příspěvek 100 tis.Kč, ale vzhledem k tomu, že se maminka o Káju celodenně stará a v rodině žije ještě Kájova studující sestra, nestačí příjem otce z dělnické profese na doplatek tak vysoké částky. Karel dojíždí do specielní školy ve Zlíně z malé vesnice, kde není ani obchod a rodina se bez auta neobejde.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na pořízení zimního pytle /fuksaku/ jako doplňku k rehabilitačnímu kočárku GEMINI 1 a na úhradu zdravotnické podložky šestiletému chlapci Tomášovi. Chlapeček je tělesně postižený se stanovenou diagnózou Edwardsův syndrom. Jedná se o genetickou vadu. V rodině je ještě Tomášova sestra dvojče a starší bratr. Matka se celodenně stará o chlapečka, otec pracuje jako kuchař. Chlapeček má sníženou imunitu, a proto je pro něj cestování hromadnou dopravou nevhodné a musí se dopravovat k lékaři apod. tímto kočárkem tzn. za každého počasí. Zdravotní pojišťovna mu uhradila rehabilitační kočárek od firmy Interneta, doplňky jako je fuksak však pojišťovnou hrazeny nejsou. Rodina se nachází v nelehké finanční situaci. Tomášek má průkaz ZTP/P. Příspěvek se poskytuje na doporučení poradkyně ranné péče.
Fond poskytl: 3 647,- Kč
 
Fond poskytl pětiletému Jaroslavovi pěněžní příspěvek na částečnou úhradu cvičební pomůcky motomed. Chlapeček je od narození postižen DMO, pohybuje se na vozíku. Motomed mu pomůže k protahování a posilování horních a dolních končetin. Zároveň tento přístoj může používat i jeho bratr Tomáš, který je od narození hluchoslepý a je uzavřený, žije si ve svém světě. I pro něj bude motomed přínos pro zlepšení motoriky. Oba chlapci mají průkaz ZTP/P. V rodině jsou čtyři děti, kteří studují a nemohou rodině finančně pomoci. Otec se celodenně stará o oba chlapce, matka je po operacích páteře. Sociální úřad přispěl 50% spoluúčastí.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl 3,5 leté Beátce peněžní dar jako příspěvek na úhradu neurologické operace v Neurocentru Clinic Praha -Nymburk. Beátka je holčička s postižením DMO - spastická diparéza v tetraparetické fázi, středně těžká mentální retardace, strabismus a další poruchy ve vývoji. Vzhledem k těžké nepohyblivosti a strabismu se rodina rozhodla podstoupit operaci nazvanou selektivní dorzální rizotomie, kterou ovšem neproplácí pojišťovna a ani rodina nemá tolik prostředků, aby si tuto operaci mohla dovolit. V rodině je ještě roční sourozenec. Díky operaci se zlepšila pohyblivost a zmenšil strabismus holčičky. Beátka má průkaz ZTP/P. Na fond se obrátila Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. . .
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
FFond poskytl příspěvek na pořízení cvičební pomůcky motomed pro postiženého pana Josefa, u kterého po zánětu míchy došlo k ochrnutí dolních a částečnému postižení horních končetin. Před tímto onemocněním prodělat transplantaci kostní dřeně. Pro naprostou nepohyblivost dolních končetin je nutné pravidelné cvičení, aby se predešlo zdravotním komplikacím. Je držitelem průkazu ZTP/P. Sociální odbor přispěl 50% spoluúčastí. .
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu pořízení handbike. Při těžké autohavárii v roce 2003 si mladá žena poranila míchu a zcela ochrnula. Po operaci krční páteře se pohybuje na invalidním vozíku. V Centru Paraple se seznámila s možností handbike, díky kterému se může věnovat cyklistice, a tak se lépe vyrovnat s nepříjemnou životní situací. Paní Kubešová je vdaná, manžel je strojvedoucí, má dvě dcery /11 a 12 let/. Na toto kolo zdravotní pojišťovna nepřispívá. Je držitelem průkazu ZTP/P. Příspěvek je poskytnut na doporučení ošetřujícího lékaře a Centra Paraple.
Sociální odbor přispel cástkou 50 000,- Kč. 
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 

Fond poskytl Věře /10 let/, Nikole /10 let/, Michalovi /10 let/ a Martinovi /7 let/ prostřednictvím asociace ProHandicap finanční příspěvek na úhradu osobního. Jedná se o těžce zdravotně postižené děti s DMO, kombinovanými vadami, mentální retardací a autismem, kteří navštěvují zvláštní základní a mateřskou školu v Chomutově. Děti jsou držiteli průkazu ZTP/P. Finanční situace rodin vyžaduje pomoc při spolufinancování osobních asistentů jejich dětí. Finanční prostředky jsou za tímto účelem získávány prostřednictvím asociace ProHandicap. Tento projekt byl též podpořen Nadací naše dítě.

Fond poskytl: 28 000,- Kč

Fond poskytl tříletému chlapečkovi peněžní příspěvek na částečnou úhradu motomedu Gracile 12. Filípek se narodil s težkou vrozenou vadou dolních končetin pes equinovarus, areflexie as bilat, hypotrofie lýtek. Prodělal operaci a velmi náročnou rehabilitaci. K tomu, aby mohl chodit, potřebuje specielní ortopedické boty. Na motomedu má šanci na intenzivní rehabilitaci a tím k posílení svalstva nohou, aby se nožicky nevrátily do původního stavu před operací. V rodině je s Filípkem starší sestra, která má též zdravotní problém - nemá od narození jícen a složitou operací jí byl nahrazen střevem a potřebuje specielní tekutou stravu. Rodina není za této situace schopna si z vlastních prostředku přístroj pořídit.
Sociální odbor přispel částkou 50 000,-. Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond poskytl finanční příspěvek na studium na Vysoké škole Jana Ámose Komenského - obor specielní pedagogika 24-leté postižené dívce, která v důsledku dětské mozkové obrny, která postihuje hlavně pohybové ústrojí, se pohybuje na mechanickém vozíku. Své dětství strávila po nemocnicích a léčebnách. Po dokončení zvláštní školy absolvovala dvouletý kurz základního vzdělání při Jedličkové ústavu. Složila přijímací zkoušky na Střední odbornou školu sociálně právní v Praze 8 a tím se poprvé integrovala, za pomoci osobního asistenta, do bežného kolektivu. Do svých devatenácti let žila v jedné domácnosti s rodiči. Vzhledem k tomu, že vztahy v rodině nebyly zcela v pořádku a stále se zhoršovaly, rozhodla se zůstat v Praze a zažádala o bezbariérový byt v Praze a rok poté se nastěhovala do vlastního bytu. Ke studiu na vysoké škole potřebuje pomoc asistenta po celou dobu výuky (dopomoc s oblékáním, zapisování poznámek, příprava školních pomůcek, WC). Vzhledem k tomu, že v Praze žije sama, a to takřka bez emoční, finanční i sociální podpory rodičů, je nucena živit se sama. Veškerou podporu jí poskytují osobní asistenti. Vzhledem k tomu, že VŠ je soukromá a přrestože má dvě práce, finanční prostředky na úhradu studia nejsou dostatečné. Dita by se ráda věnovala práci s dětmi s postižením, snaží se získat co nejvíce vědomostí a připravit se na studium speciální pedagogiky. Absolvovala kurzy přípravy na speciální pedagogiku, lektorský kurz pro osobní asistenty. Nadační Fond Dítě přispíval již v minulém školním roce
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl čtyřicetileté žene finanční příspěvek na částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku. Paní Lada po pádu z výšky ochrnula. Aby se mohla sama přepravovat do práce, potřebuje odlehcený ortopedický vozík . Vozík, který v současné době používá, má hmotnost 16,5 kg a je ve špatném technickém stavu. Odlehčený vozík pro ní znamená zkvalitnění života a možnost nezávislého pohybu nejen do práce , ale i do kulturních zařízení. Před úrazem byla tanečním pedagogem. Má průkaz ZTP
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek pro šestiletou holčičku Anitku na úhradu měsíčního poplatku v denním rehabilitačním stacionáři ve Zlíně na Nivách. Anitka je šestiletá postižená holčička zařazená do III. Stupně zdravotně postižených, má průkaz ZTP/P. V minulosti prodělala řadu operací a dodnes není schopna přijímat potravu pusou - má zavedenou sondu přes brišní stěnu do žaludku (gastrostomii), přes kterou dostává jídlo a pití. Díky odborné péči ve stacionáři začíná alespoň občas pár lžicek potravy přijímat ústy. V rodině žije spolu s matkou a devítiletým sourozencem. Otec od rodiny odešel, matka zůstala na finanční zajištení dětí sama.
Fond poskytl: 12 600,- Kč
 
Fond poskytl 47-letému invalidnímu důchodci příspěvěk na zakoupení čtyřkolky. Po vážném úrazu krční páteře došlo k poranění míchy a k částečnému ochrnutí dolních a převážnému ochrnutí horních končetin. Pro svoje postižení není schopen řídit automobil, protože ruční ovládání řízení auta není pro pana Milana v ČR homologováno. Čtyřkolka mu vyhovuje s individuálními úpravami a bude schopen samostatné dopravy na delší vzdálenosti např. k lékaři a nebude odkázán pouze na své okolí. Tento příspěvek byl podporen též žádostí z Centra Paraple.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl šestadvacetiletému panu Antonínovi prostředky na částečnou úhradu ortopedického vozíku QUICKIE Neon. Pan Antonín utrpěl při skoku do vody poranění míchy s následným ochrnutím dolní poloviny těla a z velké části také horních končetin. Má průkaz ZTP. Ve všech denních aktivitách je závislý na pomoci matky, které je v invalidním důchodu /léčí se na EPI/. S novým vozíkem lépe udrží stabilitu a vzpřímený sed. S tímto vozíkem je i schopen se sám na kratší vzdálenosti pohánět.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl panu Petrovi příspěvek na částečnou úhradu ručního kola handbike Shark. Pan Petr trpěl těžký úraz krční páteře, když uklouzl na mokré podlaze na plaveckém stadionu a následkem toho došlo k ochrnutí dolních a z velké části i horních končetin. Má průkaz ZTP. Po úraze se zapojil aktivně zapojil do činnosti Sportovního Klubu vozíčkářů a zapojil se do cyklistiky pro vozíčkáře. Provozováním tohoto sportu tak zlepší jeho fyzickou a psychickou kondici.
Fond poskytl: 7000,- Kč
 
Fond poskytl   peněžní  příspěvek 27-letému Pavlovi  na částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku od firmy SIVAK. Pavel utrpěl těžký úraz krční páteře po skoku do rybníka a následkem toho došlo k ochrnutí dolních a z velké části i horních končetin. Má průkaz ZTP. Jeho stávající vozík je v havarijním stavu a mechanický vozík je pro Pavlův život nezbytný – projede do výtahu, do zúžených prostor v lékařských zařízeních,  je možné s ním manipulovat při převozu autem.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl  peněžní příspěvek těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Míša nastoupil v záři 2008 do 4. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta.  Příspěvek je poskytnut na žádost ředitelky školy. Náš fond Míšovi pomáhal i v minulých letech.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl   peněžní  příspěvek  na  úhradu baterií pro invalidní skútr. Ladislav  utrpěl  při nehodě úraz, následkem kterého došlo k ochrnutí dolních končetin.  Má průkaz ZTP. Žije u cizích lidích, protože jeho matka se ho odmítla po úraze ujmout. Aby mohl být alespoň částečně nezávislý na svém okolí, byl mu darován již použitý skútr pro invalidy, ale bez nových baterií je nepoužitelný . Díky jemu bude  Ladislav moci dojet do vedlejší vsi na nákup apod.
Fond poskytl: 6 998,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek na částečnou úhradu mechanického vozíku Champion pro slečnu Andreu, která po pádu z výšky utrpěla těžký úraz , při němž došlo k poškození míchy, v důsledku toho je Andrea odkázána na invalidní vozík. Zdravotní pojišťovna hradí jen část nákladů na pořízení nového vozíku a z invalidního důchodu není dívka schopna zbývající část ceny sama uhradit.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond  poskytl  Nicole /9 let/  peněžní příspěvek   na částečnou  úhradu  ozdravného pobytu  Mořský koník, který pořádá VZP.  Malá Nicolka je v péči babičky, která se také zároveň stará  i o svojí nemocnou dceru a sama má zdravotní potíže.
Příspěvek se poskytuje na základě doporučení dětské lékařky starající se o Nicolku. Pro holčičku, která je často nemocná, má opakované záněty průdušek a záněty středního ucha, je ozdravný pobyt pořádaný VZP velmi vhodný.  Fond holčičku podporoval i v minulých letech.
Fond poskytl: 5 500,- Kč
 
Fond poskytl Anitě    peněžní příspěvek na částečnou úhradu kurzovného intenzivního klarinetového kurzu. Kurz probíhá v Telči pod záštitou Francouzského velvyslanectví a Francouzského institutu. Příspěvek je poskytnut na doporučení  ředitele gymnázia a vedoucí sociálního odboru Prahy 3. Dívka je studentkou gymnázia Jana Nerudy se zaměřením na hudební výchovu. Byla přijata ke studiu na konzervatoř. Je velice talentovanou studentkou hry na klarinet.    Aneta žije od malička sama s maminkou, která  je v částečném invalidním důchodu.  Příjmy rodiny jsou na hranici životního minima. Fond Anitu podpořil i v minulých letech.
Fond poskytl: 4 000,- Kč
 
Fond poskytl čtyřicetitčtyřletému invalidnímu důchodci  na částečnou úhradu nákladů na pořízení antidekubitní matrace DynaFLO 8000 a antidekubitní podložky Combo 100 na elektrický vozík. Pan Miloš je postižen roztroušenou sklerózou, spastickou paraplegií. Je plně invalidní, má průkaz ZTP/P 4.stupně.  Již nyní má dekubity 1.stupně. Když leží nebo sedí na vozíku má nesnesitelné bolesti zatížené části těla. V noci ho musí manželka několikrát polohovat, protože sám se nemůže obrátit. Ve vozíku tráví celý den a nápor na sedací část  těla vyvolává též nesnesitelné bolesti. Antidekubitní matrace a podložka jsou poháněny vzduchovým kompresorem a pro léčbu dekubitů jsou vhodné. Zdravotní pojišťovny na tyto podložky nepřispívají.
Fond poskytl: 18 000,- Kč
 
Fond  poskytl pětileté holčičce Rozálce peněžní  dar na částečnou úhradu ozdravného pobytu. Rozálka má závažný problém s vyměšováním a její matka jí  doprovází, aby jí sama zajistila intimní hygienu. Matka holčičky není zaměstnaná, kromě dopoledne se soustavně stará o svoji dcerku. Jejich finanční situace jim neumožňuje uhradit ozdravný pobyt v plné výši.  
Příspěvek se poskytuje na základě doporučení ředitelky speciální školky.
Fond poskytl: 1 500,- Kč
 
Fond poskytl  Tomášovi /27 let/   peněžní  dar na částečnou úhradu opravy elektrického vozíku. Tomáš  utrpěl ve svých 12 letech skokem do vody poranění páteře s poraněním míchy a následkem toho ochrnul na dolní končetiny a z části na končetiny horní. Je držitelem průkazu ZTP/P. Tomáš vystudoval v Jánských Lázních střední školu a v současné době je zaměstnán jako operátor.  V Praze se přihlásil do florbalového družstva Lita sport a jezdí s českou reprezentací na závody. Ze sponzorských darů získal před lety sportovní el. vozík, na jehož generální opravu je dar nyní poskytnut, protože na úhradu celé částky za opravu  Tomáš nemá dostatek prostředků.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl Vítkovi /27 let/ peněžní  dar na  úhradu sluchadel. Vítek trpí od narození těžkou nedoslýchavostí a od svých 2 let je zvyklý nosit sluchadla binaurálně – tedy na obě uši. Vzhledem k tomu, že jeho sluchadla jsou již stará a nelze je ani v odborném servisu opravit a Vítek pracuje jako zubní laborant a musí komunikovat s lidmi, je vhodné aby měl opět obě sluchadla. VZP přispívá pouze částkou 5 100,- a to pouze na jedno sluchadlo. Příspěvek se poskytuje na doporučení lékařky foniatrické ordinace. Vítek pracuje za minimální plat  a jeho rodiče jsou nezaměstnaní a starají se celodenně o babičku, která je upoutána na lůžku. Z těchto důvodů není pro Vítka možné uhradit si sluchadla sám.  
Fond poskytl: 22 000,- Kč
 
Fond  poskytl  třem sourozencům Filipovi a Tomášovi /9 let/ a Honzíkovi /11let/   peněžní  dar  na úhradu poplatku za zájmové kroužky pro všechny tři chlapce a školy v přírodě pro Honzíka.
Jejich matka se sama stará o své tři syny a svojí nemocnou matku. Příjmy rodiny tvoří pouze dávky státní sociální podpory a rodina se tak často, po úhradě nájemného a služeb za byt,  ocitá bez finančních prostředků na ostatní potřeby rodiny. Fond byl osloven třídní učitelkou jednoho z chlapců a sociální pracovnicí s oddělení právní ochrany dětí, zda by bylo možné chlapcům uhradit poplatky za zájmové kroužky a školu v přírodě, aby nedopláceli na složitou finanční situaci v rodině. Na základě intervence sociální pracovnice byla též této rodině poskytnuta jednorázová výpomoc na úhradu doplatku za nájemné.  
Fond poskytl: 3 970,- Kč na kroužky a školu v přírodě a 2 000,- Kč na úhradu doplatku za nájemné
 
Fond poskytl dvanáctileté Natálce peněžní  dar  na  částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku. Natálka je od narození  těžce tělesně postižená holčička  s diagnózou   dětská mozková obrna – spastická kvadruparéza, je zcela imobilní, odkázána pouze  na pomoc druhé osoby. Před 2 lety VZP Natálce poskytla elektrický vozík, ale ten je vhodný pouze na ježdění venku a tam, kde je plně bezbariérový přístup, do domovního výtahu ani do auta se nevejde. Proto je třeba k přesunům po bytě a převozům k lékařům mít k dispozici i vozík mechanický.  O Natálku se celodenně stará maminka, otec nejeví o holčičku žádný zájem a ani není  ochoten jí finančně pomoci. Dívenka má průkaz ZTP/P.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl  invalidnímu důchodci příspěvek  na částečnou   úhradu mechanického invalidního vozíku. U tohoto pána došlo po  vážném úraze k fraktuře páteře C5, to znamená, že došlo k ochrnutí jak nohou, tak zčásti i rukou. V současné době používá vozík elektrický, ten ale nelze použít všude. Zároveň došlo vlivem nedostatku pohybu k přibrání  na váze, což negativně ovlivňuje jeho zdravotní stav. Jeho  jediným příjmem je invalidní důchod a proto není možné, aby si vozík platil sám. Příspěvek se poskytuje  na doporučení lékaře z Centra Paraple.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek  na  částečnou úhradu kompenzační pomůcky – digitální zvětšovací televizní  lupyDL22LCD-SN STD. Paní  je invalidní důchodkyně /ZTP/P, má těžkou ušní a oční vadu „Usherův syndrom“ . Kompenzační pomůcka jí pomůže k možnému pracovnímu uplatnění a pomůže jí též k nezbytnému sociálnímu kontaktu. Příslušný odbor soc. péče jí po prozkoumání skutečností též poskytl jednorázový příspěvek.
Fond poskytl: 7 900,- Kč
 
Fond poskytl peněžní  dar na částečnou úhradu ozdravného pobytu. Jedná se o pětiletou těžce tělesně postiženou holčičku,  která má závažný problém s vyměšováním a její matka jí  doprovází, aby jí sama zajistila intimní hygienu. Matka holčičky není zaměstnaná, kromě dopoledne se soustavně stará o svoji dcerku. Jejich finanční situace jim neumožňuje uhradit ozdravný pobyt v plné výši.  
Příspěvek se poskytuje na základě doporučení ředitelky speciální školky.
Fond poskytl: 1 500,- Kč
 
Fond poskytl finační prostředky na úhradu nákladu pohřbu manžela. Paní H. náhle zemřel manžel, který o ní dlouhodobě pečoval a byl zcela bez příjmu, žili z jejího důchodu. Paní je zdravotně postižená invalidní důchodkyně, nemá žádné úspory ani nikoho, kdo by jí půjčil nebo přispěl na pohřeb.
Fond poskytl: 9 123,- Kč
 
Fond přispěl na částečnou úhradu nákladu na doplnění stávající schodištové plošiny o automatické sklápění podlahy, zábran a nájezdu vozíku. Paní je invalidní důchodkyně po operaci páteře na elektrickém invalidním vozíku. Žije sama odkázána na invalidní a vdovský důchod a není schopna si z těchto prostředků úpravu plošiny uhradit. Ke změně z mechanického na automatické ovládání je nucena přejít vzhledem k jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.
Fond poskytl: 5000,- Kč
 
Fond poskytl  Nikolce peněžní příspěvek na úhradu pobytu školy v přírodě. Nikolka je žákyní 3.třídy ZŠ. Je v péči babičky, která se stará i o matku Nikolky, které je vážně nemocná.  Příspěvek je poskytnut na žádost dětské lékařky z důvodu zvýšené nemocnosti Nikolky.
Fond poskytl: 2250,- Kč
 
Fond přispěl  na částečnou úhradu nákladů na pořízení rehabilitačního přístroje MOTOMED. Paní Zárubová je invalidní důchodkyně /ZTP/, vozíčkářka, po operaci páteře.
Její zdravotní stav se  v současné době zhoršuje a klasické rehabilitace již nejsou dostačující. Paní bydlí na vesnici, která není pro vozíčkáře vůbec přizpůsobena. Manžel je též v invalidním důchodu. Na pořízení přístroje byl  též poskyt  příspěvek od místně příslušného sociálního odboru.
Fond poskytl: 7000,- Kč
 
Fond poskytl  příspěvek na úhradu kurzovného předplavecké průpravy. Tomášek má výrazné sociální problémy, proto byl přijat do speciální školky.  Trpí výrazným hyperkinetickým syndromem, a proto může docházet do školky  jen na 4 h denně, neboť více nezvládne. Jeho matka se o něj stará s mimořádným nasazením, např. jej doprovází do divadla, neboť je pro chlapce obtížné ráno přijít do školky a po půl hodině se znovu převlékat a odcházet do divadla. Podobně jej vodí i na odpolední kroužky. Z důvodu zdravotního stavu chlapce si nemůže najít žádnou práci (bylo zkoušeno prodlužování pobytu ve školce, ale jeho neklid se zhoršil dokonce i večer a v noci doma). Příspěvek se poskytuje na základě doporučení ředitelky speciální školky.
Fond poskytl: 980,- Kč
 
Fond poskytl  rodině se čtyřmi nezletilými dětmi -  čtyřleté Verunce,  desetiletému Pavlíkovi , čtrnáctileté Báře  a sedmnáctileté Míše  peněžní dar  na částečnou úhradu nákladů na bydlení.  Rodina se po náhlé smrti matky dětí   dostala do tíživé situace. Otec malé Veroniky po smrti své družky  převzal do péče ostatní sourozence, se kterými žil ve společné domácnosti /v přízemním bytě 1+1/, aby děti mohly zůstat pohromadě, přestože  nebyl jejich biologickým otcem a  stal se jejich opatrovníkem. Před rokem však vážně onemocněl a je do dnešního dne v pracovní neschopnosti. Z příjmu z nemocenských dávek a sirotčích důchodů hradil náklady spojené s obživou a provozem pětičlenné domácnosti,  nebyl však  schopen  hradit náklady rodiny spojené s bydlením. Fond nabídl rodině
pomoc na základě doporučení ředitele školy, kterou děti navštěvují, a na základě šetření sociálního odboru.
Fond poskytl: 21 730,- Kč
 
Fond poskytl invalidnímu důchodci odkázanému na invalidní vozík  příspěvek na pořízení elektrického vozíku pro invalidy značky CITYLINER 408. Pán je po úraze trvale odkázán na pomoc druhé osoby a bez cizí pomoci není chopen se pohybovat ani kolem domu z důvodu špatných terénních podmínek. Z invalidního důchodu není schopen si sám invalidní čtyřkolku uhradit.  Čerpání příspěvku doporučil  odborný ošetřující lékař.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl těžce tělesně a mentálně postižené  Barboře  peněžní  dar  na částečnou úhradu nákupu osobního auta. Barborka se narodila z trojčat těžce tělesně a mentálně postižená, má průkazku ZTP/P III. Stupně postižení. Její sestry navštěvují první ročník gymnázia.. Matka je samoživitelka která se musí celodenně starat o postiženou Barborku. Aby jí mohla  dopravovat k lékaři apod. potřebuje auto, do kterého se vejde i vozík. Rodina dostane příspěvek od úřadu M.Č.  a bude čerpat bezúročnou půjčku, přesto není schopna celou částku uhradit.
Dar se poskytuje na základě doporučení sociálního odboru a lékařské zprávy.
Fond poskytl: 20 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na vyřešení tíživé finanční situace sedmdesátidvouleté paní, která byla okradena o důchod a zůstala bez prostředků na živobytí  a na úhradu léků. Paní je invalidní důchodkyně (průkaz ZTP/ a má nastoupit do nemocnice na operaci oční sítnice. Příspěvek byl poskytnut na základě žádosti Farnosti Nejsvětějšího srdce Páně.
Fond poskytl: 3000,- Kč
 
Fond poskytl  čtyřicetišestiletému  plně invalidnímu důchodci  po transplantaci ledviny peněžní  dar na nákup ledničky. Pan Vladimír přišel o byt z důvodů výměny, kterou provedla jeho matka. Do současné doby bydlel v přístřeší v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci, které bylo nevyhovující s ohledem na jeho  zdravotní stav  /vlhký suterén/.  Nyní se přestěhovává do Domu s pečovatelkou službou.  Přestože mu byl přiznán invalidní důchod, nedostává jeho výplatu z důvodu  neplacení soc. pojištění ze strany bývalého soukromého zaměstnavatele. Pobírá příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení /z tohoto příspěvku bude hrazeno bydlení v domě s pečovatelskou službou/. Je rozvedený, děti neuvádí, ani žádné rodinné příslušníky. Nemá jiné finanční prostředky, než uvedené dávky, a proto není schopen zajistit si potřebné vybavení v novém ubytování. Příspěvek je poskytnut na doporučení sociálních pracovnic Prahy 10.  
Fond poskytl: 6 390,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek  těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ školy. Míša nastoupil v záři 2007 do 3. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta.  Příspěvek je poskytnut na žádost ředitelky školy. Fond pomáhal Míšovi i v roce 2006.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl obdarované Martině peněžní  příspěvek na částečnou úhradu  ultralehkého invalidního vozíku Pantera U2. Martina trpí od ranného dětství spinální svalovou atrofií  a kvůli nešťastnému pádu před 2 lety je nyní zcela odkázana na invalidní vozík. Problém je, že stávající vozík dostala od pojišťovny ještě před tímto úrazem a Martina při současném zdravotní stavu ho pro jeho značnou hmotnost není schopna sama naložit do auta a je tak odkázána na pomoc druhých. Slečna pracuje v knihovně na zkrácený pracovní úvazek a její příjmy jí neumožní pořízení ultralehkého vozíku. Podkladem pro schválení čerpání příspěvku je doporučující lékařská zpráva a průkaz ZTP
Fond poskytl: 14 000,- Kč
 
Fond poskytl dětem žijícím v azylovém domě v Praze 10 zimní bundičky a čepice. Příspěvek je čerpán přímo azylovým domem, který nákup  pro děti zajistil. Některé děti neměly na zimu vhodné oblečení a na doporučení sociální pracovnice a ředitele azylového domu bylo vhodné jim touto cestou pomoci.
Fond poskytl: 8 618,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu nákladů na osobní asistenci pro 4 letého Martínka, který  v 1,5 roce omylem požil čistící prostředek s obsahem louhu a došlo k popálení jícnu a ústní dutiny. Hošík postoupil řadu operací a pobýval dlouhou dobu po nemocnicích. V současné době je schopen přijímat pouze tekutou stravu a mentálně je na  úrovni batolete, špatně komunikuje, nenají se sám, nerozeznává barvy apod. Matka je rozvedená, stará se  ještě o další dva sourozence. Příspěvek na péči o dítě dlouhodobě těžce postižené vyžadující mimořádnou péči jí byl přiznán  pouze do konce července.  V současné době je nucena řešit svojí ekonomickou situaci tím, že si musí najít zaměstnání a chlapečka dát do školky a integrovat ho mezi ostatní děti. Podmínkou přijetí chlapce do školky je, že bude mít osobní asistentku.  Příspěvek je poskytnut na základě doporučení  ošetřujícího lékaře z Fakultní nemocnice v Motole - Klinika dětské chirurgie. Příspěvek je poukázán účelově na účet Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje, který je také za hošíka příjemcem příspěvku.
Fond poskytl: 14 000,- Kč
 
Fond poskytl  třicetisedmiletému Michalovi  příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pořízení mechanického invalidního vozíku model Küschall Cahmpion Neo. Zdravotní pojišťovna hradí část ceny na tento vozík a zbytek si musí postižení hradit sami. Michal je po úrazu páteře po skoku do vody odkázán na invalidní vozík. Oprávněnost čerpání příspěvku je  na základě lékařské zprávy a spoluúhrady VZP.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl dar na úhradu nákladů spojených s pobytem dětí u své babičky /potraviny, ošacení/. Babička si děti převzala ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc KLOKáNEK, kam je jejich matka odložila. Otec je ve výkonu trestu. Babička požádala o jejich svěření do péče, ale  soud ještě nevydal rozhodnutí. Současná finanční situace rodiny by neumožnila zajistit dětem pobyt v rodině jejich babičky, která  se zároveň stará o svoji 11- letou  dceru.  Příspěvek je poskytnut na doporučení sociální pracovnice OSPOD ústí nad Labem na měsíc 05-07/2007.
Fond poskytl: 7 500,- Kč
 
Fond poskytl 24-leté Ditě finanční příspěvek  na studium na Vysoké škole Jana ámose Komenského - obor specielní pedagogika. Dita je dívka, která se v důsledku dětské mozkové obrny, která postihuje hlavně pohybové ústrojí,  pohybuje na mechanickém vozíku. Své dětství strávila po nemocnicích a léčebnách. Po dokončení zvláštní školy  absolvovala dvouletý kurz základního vzdělání při Jedličkově ústavu. Složila  přijímací zkoušky na Střední odbornou školu sociálně právní v Praze 8 a tím  se poprvé integrovala, za pomoci osobního asistenta, do běžného kolektivu. Do svých devatenácti let  žila v jedné domácnosti s rodiči. Vzhledem k tomu, že vztahy v rodině nebyly zcela v pořádku a stále se zhoršovaly,  rozhodla se zůstat v Praze a zažádala o bezbariérový byt v Praze a rok poté se nastěhovala do vlastního bytu. V současné době studuje Vš veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze 10. Do školy se dopravuje městskou hromadnou dopravou s osobním asistentem. Ke studiu na vysoké škole potřebuje pomoc asistenta po celou dobu výuky (dopomoc s oblékáním, zapisování poznámek, příprava školních pomůcek, WC).  Vzhledem k tomu, že v Praze žije sama, a to takřka bez emoční, finanční i sociální podpory rodičů, je nucena živit se sama. Veškerou podporu jí poskytují osobní asistenti. Vzhledem k tomu, že Vš je soukromá a přestože má dvě práce, finanční prostředky na úhradu studia  nejsou dostatečné. Dita by se  ráda věnovala práci s dětmi s postižením, snaží se získat co nejvíce vědomostí a připravit se na studium speciální pedagogiky. Absolvovala  kurzy přípravy na speciální pedagogiku, lektorský kurz pro osobní asistenty a v současné době dochází na pokračující kurz lektorů osobních asistentů.   Finanční podpora z NF sounáležitosti jí umožní, být  prospěšnou lidem ve stejné situaci jako je ona sama.  
Fond poskytl: 14 000,- Kč
 
Fond poskytl osmnáctileté dívce  Adéle  peněžní  dar na částečnou úhradu nákladů na vybudování bezbariérové koupelny resp. na úhradu toalety a umyvadla pro postižené. Adéla je od mala  odkázána na vozík po prodělané mozkové obrně. Žije s matkou a sourozenci – starší bratr studuje na střední škole, mladší je čtyřletý. Otec Adély zemřel. Bezbariérovou koupelnu a pokojík pro Adélku je nutné vybudovat z důvodu nemožnosti nosit děvče do patra do jejího pokoje.   Dívka je tak nucena lézt do pokoje po schodech po čtyřech. Místní šetření bylo provedeno Odborem sociálních věcí Mú Kopřivnice, který bude také na přestavbu přispívat. Čerpání příspěvku příslušné pracovnice posoudily jako oprávněné.
Fond poskytl: 10 700,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na  úhradu nákladů na osobního asistenta na měsíc leden a únor 2007. Obdarovaná je 42- letá žena, která je odkázána po operacích páteře na vozík. Bydlí ve 4.patře bez výtahu a bez asistenta  nemůže použít “schodolez”,  díky kterému se může dostat z bytu  a do práce.
Fond poskytl: 8 000,- Kč
 
Fond poskytl peněžní příspěvek studentce Anitě na částečnou úhradu kurzovného intenzivního klarinetového kurzu. Kurz probíhá v Telči pod záštitou Francouzského velvyslanectví a Francouzského institutu. Příspěvek je poskytnut na doporučení  ředitele gymnázia a vedoucí sociálního odboru Prahy 3. Dívka je studentkou gymnázia Jana Nerudy se zaměřením na hudební výchovu. Je velice talentovanou studentkou hry na klarinet a v příštím roce se bude ucházet o studium na konzervatoři.   Aneta žije od malička sama s maminkou, která  je v částečném invalidním důchodu.  Příjmy rodiny jsou na hranici životního minima.  
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Fond poskytl Patrikovi, žáku 9. třídy ZŠ,  příspěvek na školní pobyt se sportovním zaměřením  do sportovního areálu Tesla Vršov, Horní Bradlo ve 21.6. – 27.6.2007.  Jedná se o nadaného chlapce, který školu reprezentoval v mnoha soutěžích /v týmu vicemistra Prahy v basketbale a volejbale/. I přes nedostatečné sociální a rodinné zázemí /žije s matkou, která nemá trvalý příjem, v azylovém domě/  byl přijat na střední průmyslovou školu chemickou a je plně integrován ve školním kolektivu. Z finančních důvodů se nikdy nemohl účastnit akcí pořádaných školou. Jeho učitelé by mu rádi za jeho úsilí tento pobyt umožnili a o čerpání příspěvku požádali a doporučili ho.
Fond poskytl: 2 400,- Kč
 
Fond poskytl prostředky na částečnou úhradu opravy a oplechování vstupních dveří, které byly poškozeny po vloupání a vykradení bytu invalidní důchodkyně starající se o dvě nezletilé děti. Po prodělaných mozkových mrtvicích trpí pravostrannou hemiparézou, je velmi obtížně hybná. Příspěvek je poskytnut na doporučení so-ciálních pracovnic.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na na částečnou úhradu pořízení invalidního vozíku. Paní Kubová zůstala v 16-ti letech ochrnutá na vozíku po autonehodě. Stará se o 2,5 letého syna. Stávající vozík má již 9 let a je pro ní zcela nevyhovující. Způsobuje jí bolesti zad v místech, kde byla operována. Nový vozík jí také umožní lépe se postarat o svého syna. Oprávněnost potřeby nového vozíku je podložena částečnou úhradou vozíku  zdravotní pojišťovnou.    
Fond poskytl: 13 000,- Kc
 
Fond poskytl   stejně jako již v loňském roce  bratrům Lukášovi a Filipovi   peněžní příspěvek na úhradu letního tábora v přírodě.  Příspěvek je poskytnut na doporučení  vedoucího oddílu Českého svazu ochránců přírody oddíl STOPA. Oba chlapci navštěvují oddíl Stopa již 4 roky a pravidelně se zúčastňují celoroční činnosti oddílu.Jedná se o velmi sociálně slabou rodinu, chlapci mají ještě 3 mladší sourozence, matka je samoživitelka a nemá dostatek finančních prostředků, aby je mohla poslat na tábor. Děti žijí s matkou  v pražských podmínkách bez možností pobytu v přírodě v kolektivu dětí, proto chceme chlapcům umožnit společný pobyt s kamarády v Lužických horách.
Fond poskytl: 3 500,- Kc
 
Fond poskytl  osmnáctiletému Pavlovi  peněžní  dar na úhradu specielních dioptrických skel a obrouček /7 040,-Kč/ a na nákup zdravotní obuvi -  sandály /587,-Kč/ a uzavřené venkovní obuvi /1290,-Kč/. Pavel je chlapec s mnohočetnými zdravotními problémy – těžká oční vada, ortopedické obtíže, obesita, disharmonický duševní vývoj, mentální retardace, DMO. Matka dítěte je též zdravotně handicapovaná s nižší rozumovou kapacitou. Z tohoto důvodu je chlapec na žádost sociální péče od pondělí do pátku v internátní škole pro nevidomé. Matka má k chlapci hezký vztah, ale její mentální i finanční schopnosti nepokryjí veškeré chlapcovy potřeby. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti sestřiček internátní školy pro nevidomé a a doporučení jeho  školní lékařky.
Fond poskytl: 8 917,- Kc
 
Fond poskytl  peněžní příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pořízení invalidního vozíku značky Argon pro devětadvacetilétého  mladého muže. Marian měl v  roce 2003 vážnou autonehodu, při které se jako řidič vážně zranil (zůstal  na invalidním vozíku).  Po havárii se nějakou dobu léčil a dostal se do poměrně tíživé finanční a životní situace. Vozík, který používal po nehodě,  je pro Mariana již nevyhovující, protože postupem času se změnila jeho fyziognomie a vozík je mu malý a jeho špatná  konstrukce zádové opěrky s nemožností nastavení tlačí přímo v místě úrazu. V důsledku toho Marian trpí nesnesitelnými bolestmi. Správný vozík je pro něj nejdůležitější pomůcka k životu. Zdravotní pojišťovna hradí pouze část z potřebné částky na nový vozík.Marian pracuje v chráněných dílnách, ale jeho výdělek na částku potřebnou k doplacení vozíku nestačí.  Příspěvek je poskytnut na základě doporučení a odborného posudku specializovaného zdravotnického zařízení.  
Fond poskytl: 14 000,- Kč
 
Fond poskytl sourozencům Vanesse a Vítkovi   peněžní  dar  jako příspěvek na školu v přírodě, kam mají odjet se svojí základní školou. Oba sourozenci žijí sami s matkou, otec zemřel. Matka je invalidní důchodkyně, která po prodělaných mozkových mrtvicích trpí pravostrannou hemiparézou, je velmi obtížně hybná. Příspěvek je poskytnut na doporučení sociálních pracovnic.
Fond poskytl: 5 100,- Kč
 
Fond poskytl pěněžní dar desetileté Madlence na částečnou úhradu pobytu na škole v přírodě. Madlenka je dívka s těžkým tělesným postižením, která je integrována ve 4. třídě základní školy Burešova Praha 8, a to za pomoci asistenta pedagoga. Třída, kterou dívka navštěvuje, pojede ve dnech 21.–28.5.2007 na školu v přírodě do Teplic nad Metují a pro holčičku by bylo nesmírným přínosem, kdyby se této akce mohla rovněž zúčastnit, neboť by tím byl lépe podpořen proces začleňování do společnosti vrstevníků. Magdalena potřebuje nepřetržitou pomoc asistenta nejen při denních činnostech, ale rovněž v noci přetáčení na lůžku, jako prevence vzniku proleženin, doprovod na toaletu apod. Magdalena má ještě mladší sestru. Pro rodinu, kde je zaměstnán pouze otec, je plná úhradu pobytu značnou zátěží. Dar se poskytuje na základě doporučení ředitelky speciálního pedagogického centra v Praze 8.
Fond poskytl: 4 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek na částečnou úhradu nákladů osobního asistenta pro pobyt ve specielní škole pro postižené na měsíce březen až červen 2007 devítiletému postiženému Honzíkovi. Honzík je od narození postižen mozkovou obrnou dystonicko-dyskinetickou formou, je na vozíku. Jeho stav vyžaduje trvalý dohled a dopomoc při všech životních úkonech. Matka – samoživitelka se ještě stará o Honzíkovu dvanáctiletou sestru. Specielní škola, do které je Honzík na dopoledne umisťován, přijme chlapce v doprovodu osobního asistenta. Rodina z příspěvku od státu, který maminka na Honzíka dostává,  nemůže v plném rozsahu zabezpečit tuto službu a zároveň zajistit potřeby domácnosti. Příspěvek se poskytuje na doporučení Svazu zdravotně postižených Pardubického kraje.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Fond poskytl   prostředky  na částečnou úhradu nákupu notebooku pro  31 letou mladou ženu, která při skoku do  bazénu utrpěla úraz s okamžitou ztrátou hybnosti a vědomí. Strávila více jak 1,5 roku v nemocnici a v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Je odkázána na el.invalidní vozík a její péče vyžaduje celodenní dopomoc, protože hybnost je zachována pouze v jedné ruce. Z tohoto důvodu pro ní bude přenosný počítač představovat spojení s okolním světem a možnost komunikovat s podobně postiženými lidmi.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond přispěl matce dvou dětí, z nichž mladší chlapeček je postižený autismem a matka je samoživitelka na částečnou úhradu elektrických jističů v bytě, do kterého se musela přestěhovat. Byt jí byl přidělen s ohledem na hygienickou závadnost předchozího bydlení a zdravotního stavu dítěte.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Fond přispěl šestiletému Tadeášovi na částečnou úhradu nákladů na osobního asistenta při pobytu chlapečka v mateřské školce na období 02 - 06/2007. Tadeáš trpí autismem, epilepsií, zrakovou a srdeční vadou. Vyžaduje celodenní péči, která se týká veškeré obsluhy jako je oblékání, stravování a osobní hygiena. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na asistenční službu by musel Tadeášek přestat od 1.1. 2007 navštěvovat kolektiv zdravých dětí v Mš Čtyřlístek, kam chodil na 4 hodiny denně již od roku 2004. Tento pobyt mu velice prospívá, hlavně díky přístupu osobní asistentky a učitelek Mš. Jsou znatelné i určité pokroky, nejvíce v sociálních vztazích. S příchodem nového zákona o soc. službách přestala být služba osobní asistentky Tadeáškovi hrazena. Tadeášek má ještě dva další sourozence.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Fond poskytl Nikole a Petrovi peněžní dar na úhradu stravného ve školní jídelně ZŠ a školce na měsíc leden a únor v celkové částce 1 682 ,-. Matka bydlí s dětmi v bytě IV. Kategorie se sociálním zařízením společným i pro ostatní nájemníky domu. Vzhledem k tomu, že se dostala do složité finanční situace a nebyla schopna splácet svoje dluhy a platit nájemné, byla na ní uvalena exekuce. Z tohoto důvodu se dostala mimo dosah sociální pomoci. Fond těmto dětem pomohál i v roce 2006.
Fond poskytl: 1 682,- Kč
 
Fond poskytl Nikole /5 let/ a Petrovi /10 let/ peněžní dar na úhradu stravného ve školní jídelně ZŠ a školce na měsíc listopad a prosinec a na úhradu poplatku za školní družinu a třídní fond. Zároveň NF poskytuje částku 1 069,- na nákup zimních bot a bundy pro Péťu a zimní bundy pro Nikolku. Matka bydlí s dětmi v bytě IV. Kategorie se sociálním zařízením společným i pro ostatní nájemníky domu. Péťa má vrozenou srdeční vadu. Vzhledem k tomu, že se matka - samoživitelka, která pracuje jako poštovní doručovatelka, dostala do složité finanční situace a nebyla schopna splácet dluhy na nájemném a půjčky, byla na ní uvalena exekuce. Z tohoto důvodu nemůže žádat o podporu odbor sociální péče a je tedy mimo dosah pomoci poskytované státem. Není schopna zajistit potřeby svých dvou dětí.
Fond poskytl: 4 794,- Kč
 
Fond poskytl dar na částečnou úhradu nákladů na pořízení rehabilitačního stolu Likos pro rodinu 1, 5 letého chlapečka s těžkým kombinovaným postižením. Jedná se o rodinu pocházející ze sociálně slabších poměrů. Rodina se příkladně stará o své 2 děti, 7letou holčičku a 1,5 letého Lukáška. Hned po narození byla u Lukáška diagnostikována atrofie zrakových nervů – visus se pohybuje u Lukáše v pásmu zbytků zraku. Další diagnózy se v průběhu přidružovaly : DMO – hemiparéza, vrozená vývojová vada, která souvisí s mentálním postižením a následně i epilepsie. Přesto Lukášek dělá velké pokroky a rodina je ochotna s dítětem doma cvičit i několikrát denně Vojtovu a Bobathovu metodu, která je nesmírně důležitá pro jeho další rozvoj. K tomu by jim měl pomoci právě rehabilitační stůl Likos. Příspěvek je poskytnut na žádost poradce ze Střediska rané péče v Praze.
Fond poskytl: 4 300,- Kč
 
Fond poskytl peníze na úhradu nákladů na pořízení zimního oblečení a potravin na vánoční pobyt sourozenců v rodině jejich babičky. Sedmiletá Petra byla svěřena babičce do péče, mladší sourozenci – čtyřletá dvojčata Kristýna a Robert jsou u babičky pouze na návštěvě ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc KLOKáNEK, kam je jejich matka odložila. Otec je ve výkonu trestu. Babička požádala o jejich svěření do péče, ale soud ještě nevydal rozhodnutí. Současná finanční situace rodiny by neumožnila zajistit dětem potřebné zimní oblečení a přiměřené zajištění vánočního pobytu /potraviny/ pro všechny čtyři děti /babička se zároveň stará o svoji 11-letou dceru/.
Fond poskytl: 5 000,- Kč
 
Andulka (6 let), Josífek a Marcelka (tříletá dvojčátka/ žijí s matkou v azylovém domě a jejich příjmy nestačí na pokrytí jejich potřeb. Peněžní dar ve výši 2 000,- se poskytuje na částečnou úhradu stravného ve specielní mateřské školce na měsíce listopad a prosinec 2006 a 1 370,- na zakoupení zimních bot pro všechny tři děti. Příspěvek se poskytuje na základě žádosti ředitelky speciální mateřské školky.
Fond poskytl: 3 370,- Kč
 
Příspěvek je poskytnut těžce tělesně postiženému Míšovi na úhradu jeho osobního asistenta při integraci do specielní ZŠ. Míša nastoupil v záři 2006 do 2. třídy. Je postižen atypickým dětským autismem, DMO ( hemi-paretická forma ), oční vadou ( nystagmus, strabismus, atrofie nervi optici ) a epilepsií. Jeho největším problémem je, že má sebepoškozovací nutkavé sklony. Když má psát nebo malovat, musí nosit helmu s ochranným plexisklovým štítem. Většinu dne sedí připoutaný ve speciální židli. Při pohybu v prostoru má speciální řemínky, za které musí být přidržován dospělou osobou, aby nedosáhl na okolní předměty a nechtěl se o ně zranit. Když je takto zabezpečen a jsou dodržovány určité navyklé pracovní postupy, je Míša v pohodě a schopen normálně pracovat. Jeho integrace je tedy možná jedině za stálé pomoci osobního asistenta. Příspěvek je poskytnut na žádost ředitelky školy.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Příjemcem příspěvku je 40letá matka dvou dětí (má 19ti letou studující dceru a 16ti letého syna v učení), která onemocněla před 8 lety roztroušenou sklerozou. V současné době na tom není příliš dobře, velmi obtížně se pohybuje a dle lékařské prognozy bude upoutána na invalidní vozík. Rodina je odkázána na dávky státní sociální podpory a její invalidní důchod. Nyní se jí rozbila pračka, opravář řekl, že je to starý typ a oprava nelze provést. Pro tuto paní jsou velmi obtížné jakékoliv domácí práce, a přesto se snaží zajistit běžný chod domácnosti. Bez pračky fungovat nemůže. Tento příspěvek je poskytnut na doporučení sociálního odboru.
Fond poskytl: 9 000,- Kč
 
Příspěvek je poskytnut na doporučení vedoucí oddělení sociální péče. 74 letá těžce zdravotně postižená invalidní důchodkyně je trvale odkázána na invalidní vozík, zcela závislá na pomoci druhé osoby. Byl jí přidělen bezbariérový byt v domě s pečovatelskou službou, který je třeba dle vyhlášky přizpůsobit jejímu konkrétnímu postižení. Vzhledem k tomu, že žije z invalidního důchodu, nemá prostředky na úhradu těchto úprav. Odbor sociální péče uhradil část zbývajících nákladů.
Fond poskytl: 15 000,- Kč
 
Příspěvek je poskytnut malé Klárce na doporučení ošetřujícího lékaře na pořízení specialní tříkolky pro zdravotně postižené děti na procvičování svalové akce. Malá Klárka je postižená. V rodině jsou ještě další dvě malé děti a příjmy rodiny, které se pohybují na hranici životního minima, neumožňují nákup této rehabilitační pomůcky. Příspěvek je poskytnut na doporučení ošetřující lékařky.
Fond poskytl: 6 000,- Kč
 
Příspěvek je poskytnut na doporučení ošetřující lékařky 4,5 letému Matoušovi na úhradu pobytu v dětské léčebně. Matka doprovází své dcery dvojčátka 2 a čtvrt roku staré na pobyt v dětské léčebně, který hradí VZP. Přestože byl i malému Matoušovi doporučen ze zdravotních důvodů tento léčebný pobyt také, odmítla pojišťovna úhradu za pobyt poskytnout. Nadační fond přispívá malému Matoušovi z důvodu nemožnosti odloučit tak malého chlapce na 7 týdnů od matky, kdy by bylo velmi problematické zajistit jeho péči mimo domov po tak dlouho dobu, a i důvodu zdravotního. Rodina se se svými příjmy pohybuje na hranici životního minima.
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Příspěvek je poskytnut na doporučení ředitele gymnázia a vedoucí sociálního odboru Prahy 3. Dívka je studentkou gymnázia Jana Nerudy se zaměřením na hudební výchovu. Je velice talentovanou studentkou hry na klarinet a ke svému dalšímu rozvoji a případnému ucházení se o studium na vysoké škole hudebního zaměření potřebuje svůj vlastní hudební nástroj odpovídající kvality. Příjmy rodiny jsou na hranici životního minima, na pořízení tohoto nástroje dostala částečný příspěvek od soc. odboru Prahy 3, na část úhrady si byla nucena půjčit peníze, zbývající část nezbytná k úhradě jí bude poskytnuta NF. Dívka žije sama se svojí matkou.
Fond poskytl: 10 000,- Kč
 
Příspěvek je poskytnut bratrům Lukášovi (12,5 roku) a Filipovi (10 let) na doporučení vedoucího oddílu Českého svazu ochránců přírody oddíl STOPA na úhradu letního tábora v přírodě. Oba chlapci navštěvují oddíl Stopa již 3 roky a pravidelně se zúčastňují celoroční činnosti oddílu včetně víkendových výjezdů a táborů. V poslední době se finanční situace matky, která je samoživitelka a stará se celkem o čtyři děti, natolik zhoršila, že se chlapci z tohoto důvodu nemohli zúčastnit ani víkendového čtyřdenního pobytu s oddílem v přírodě. Děti žijí s matkou převážně v pražských podmínkách bez možností pobytu v přírodě v kolektivu dětí, proto chce NF umožnit chlapcům společný pobyt s kamarády v Krkonoších v termínu od 1. do 9.července 2006.
Fond poskytl: 3 200,- Kč
 
......holčička Nikola je žákyní 1.A ZŠ štěpánská, vzhledem k finanční a sociální situaci v rodině jí fond poskytl příspěvek ve výši 1 000,- na školní zájezd na Orlickou přehradu. Příspěvek se poskytl na doporučení třídní učitelky. Finanční důvody by jinak bránily holčičce zúčastnit se školních akcí s následným vyčleněním z kolektivu......
Fond poskytl: 1 000,- Kč
 
......dvouapůlletý chlapeček Michal je postižen miotonickou distrofií tzn. svalovou nedostatečností. Nikdy nebude chodit ani lézt, pouze může sedět. Toto postižení je dědičné a jeho matka, která se o něj stará, je postižena stejnou diagnózou. U ní projevy onemocnění nejsou takového stupně jako u malého Michala a projevily se až v průběhu těhotenství. Příspěvek je poskytnut na doporučení dětské lékařky a sociálního odboru na částečnou úhradu specielního dětského kočárku nahrazujícího klasický invalidní vozík. Tento kočárek není hrazen zdravotní pojišťovnou, ale vzhledem k postižení chlapečka i matky je pro oba nejvhodnějším řešením. Rodina čerpá podporu prostřednictvím sociálních dávek. Na doporučení dětské lékařky byl pro sestru malého Michala poskytnut též příspěvek na školu v přírodě......
Fond poskytl Michalovi na invalidní kočárek: 6 000,- Kč
jeho sestře na šVP: 3 000,- Kč
 
......chlapeček Patrik, žák 2.třídy, je opuštěn matkou, aby nemusel do dětského domova, je svěřen do péče svojí tety. Teta je samoživetelka, která se stará o svojí malou nemocnou dceru. Finanční prostředky, které má na péči o obě děti, jí neumožňují uhradit účastnický poplatek za školu v přírodě za malého Patrika......
Fond poskytl: 2 500,- Kč
 
......holčička Nicolka je žákyní 1.A ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, příspěvěk je jí poskytnut na úhradu poplatku pobytu školy v přírodě. Malá Nicolka je v péči babičky, která má sama zdravotní potíže a přitom se zároveň stará i o svojí nemocnou zdravotně postiženou dceru, matku Nicolky. Příspěvek se poskytuje na základě doporučení dětské lékařky starající se o Nicolku. Pro holčičku, která je často nemocná, má opakované záněty průdušek a záněty středního ucha, je pobyt mimo Prahu velice vhodný......
Fond poskytl: 2 600,- Kč
 
......49 letá osamělá invalidní důchodkyně žijící v domě s pečovatelskou službou, mobilní pouze na invalidním vozíku, potřebuje ke specielnímu polohovacímu lůžku, k dosažení schopnosti základní sebeobsluhy, pojízdný stolek, který není hrazen zdravotní pojišťovnou.......
Fond poskytl: 4 990,- Kč
 

......romský chlapec studující ve 2. ročníku střední odborné školy BEAN v Praze 9 neobdržel od ministerstva školství studijní příspěvek na úhradu školného. Vzhledem k sociální a finanční situaci rodiny by bez příspěvku nadačního fondu musel tento chlapec školu opustit.......
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
......rodina se třemi dětmi, žijícími na hranici sociálního minima, potřebovala pro svoje dva malé syny , kteří jsou členy skautského oddílu, vybavení, protože bez spacáčků a batohů, by se nemohli zúčastňovat skautských výprav s ostatními dětmi.......
Fond poskytl: 5 400,- Kč
 
......romská dívka studující ve 2.ročníku SOš Kvarta nedostala z důvodů technické chyby od ministerstva školství studijní příspěvek na úhradu školného. Vzhledem k tomu, že se rodina pohybuje na hranici životního minima, nemohla by bez pomoci fondu pokračovat v tomto školním roce ve studiu.......
Fond poskytl: 7 000,- Kč
 
Fond poskytl příspěvek rodině se sedmi dětmi na úhradu nákupu vysavače a příspěvěk na nákup uhlí pro zimní období. Otec je po operaci páteře v invalidním důchodu, matka je v současné době zaměstnána na zástup v dětském domově, trvalý pracovní poměr nemůže v místě bydliště sehnat......
Fond poskytl: 3 125,- Kč a 2 000,- Kč
 
Fond uhradil šestiletému postiženému chlapečkovi dětskou autosedačku, protože bylo nezbytné zajistit jeho bezpečnost při převozech. Chlapeček je autista a maminka, samoživitelka, o něj sama pečuje, kromě toho se stará o druhého syna......
Fond poskytl: 5 290,- Kč
 
......osamělý invalidní důchodce na vozíčku, který onemocněl cukrovkou a po autohavárii mu byla amputována noha, potřeboval pomoc při opravě svého automobilu, aby se mohl sám dopravovat k lékaři, do nemocnice na vyšetření apod. Jako imobilní invalidní důchodce dostal na tento vůz podle zákona státní příspěvek, ale na jeho pozdější nezbytnou opravu již neměl nárok čerpat další příspěvek a ze svého příjmu invalidního důchodce nebyl schopen opravu zaplatit. Nadační fond proto uhradil fakturu za opravu vozidla.
Fond poskytl: 13 600,- Kč
 
......Maminka se celodenně stará o trojčata, z nichž jedno je těžce tělesně i mentálně postižené. Je samoživitelka a je příjemcem sociálního příspěvku na toto postižené dítě. úřad uhradil mamince ozdravný pobyt pro postižené dítě, čímž však podle zákona ztratila nárok na úhradu sociálního příspěvku po dobu trvání pobytu. Nadační fond zaplatil cenu za druhý týden pobytu, díky čemuž maminka nepřišla o nárok na pravidelný sociální příspěvek na tento týden......
Fond poskytl: 2 800,- Kč
 
......Invalidní důchodce je při epileptickém záchvatu okraden o všechny svoje peníze a potřebuje akutní finanční výpomoc na obživu......
Fond poskytl: 2 000,- Kč *)
 
......Prodavačka v hypermaketu, nemocná cukrovkou, starající se o invalidního manžela a dítě, si potřebuje na poukaz VZP vyzvednout boty pro cukrovkáře, ale nemá finanční částku na úhradu doplatku......
Fond poskytl: 5 000,- Kč *)
 
......Devítiletý chlapec byl opuštěn svými rodiči. Vychovává ho sociálně slabá a z pohledu dnešní doby velmi prostá babička. Fond přispěl na zaplacení jeho pobytu ve škole v přírodě. Bez tohoto příspěvku by musel chlapec zůstat v Praze a byl by zbytečně vyčleněn z dětského kolektivu. Podle svědectví třídní učitelky pro něj byl pobyt na škole v přírodě nejlepším a nejsilnějším zážitkem z celého roku......
Fond poskytl: 1 600,- Kč
 
 
..je samoživitelka a je příjemcem sociálního příspěvku na toto postižené dítě. úřad uhradil mamince ozdravný pobyt pro postižené dítě, čímž však podle zákona ztratila nárok na úhradu sociálního příspěvku po dobu trvání pobytu. Nadační fond zaplatil cenu za druhý týden pobytu, díky čemuž maminka nepřišla o nárok na pravidelný sociální příspěvek na tento týden......
Fond poskytl: 2 800,- Kč
 
......Invalidní důchodce je při epileptickém záchvatu okraden o všechny svoje peníze a potřebuje akutní finanční výpomoc na obživu......
Fond poskytl: 2 000,- Kč *)
 
......Prodavačka v hypermaketu, nemocná cukrovkou, starající se o invalidního manžela a dítě, si potřebuje na poukaz VZP vyzvednout boty pro cukrovkáře, ale nemá finanční částku na úhradu doplatku......
Fond poskytl: 5 000,- Kč *)
 
......Devítiletý chlapec byl opuštěn svými rodiči. Vychovává ho sociálně slabá a z pohledu dnešní doby velmi prostá babička. Fond přispěl na zaplacení jeho pobytu ve škole v přírodě. Bez tohoto příspěvku by musel chlapec zůstat v Praze a byl by zbytečně vyčleněn z dětského kolektivu. Podle svědectví třídní učitelky pro něj byl pobyt na škole v přírodě nejlepším a nejsilnějším zážitkem z celého roku......
Fond poskytl: 1 600,- Kč
 
*) Částka poskytnuta zakladateli fondu ještě před faktickým založením Nadačního Fondu.