Nadační fond SOUNÁLEŽITOSTI

„My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomozme lidem okolo nás, kteří jsou potřební“

Preambule zakládací listiny Nadačního fondu sounáležitosti

 

Smyslem nadačního fondu je projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm z nás, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo staršího člověka a nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi. Když si pročteme příběhy těch, kdo přijali naši pomoc, uvědomíme si, jak rozdílné jsou lidské osudy a jak rozdílnou pomoc můžeme poskytnout.
 

  • Příspěvek na školu v přírodě pro chlapečka, kterého opustila matka a byl svěřen do péče babičky, která si nemůže dovolit za něj uhradit požadovaný poplatek. Pro tohoto chlapečka se stal pobyt ve škole v přírodě největším zážitkem za celý rok. Bez našeho příspěvku by byl navíc vyčleněn z dětského kolektivu.
  • Invalidní důchodce je při epileptickém záchvatu okraden o všechny svoje peníze a potřebuje akutní finanční výpomoc na obživu.
  • Prodavačka v hypermarketu nemocná cukrovkou, starající se o invalidního manžela a dítě, si potřebuje vyzvednout na poukaz VZP boty pro cukrovkáře, ale nemá finanční částku na úhradu doplatku.

Každý z nás se s podobnými lidskými příběhy setkal, příběhy dospělých lidí a dětí, které i přestože se snaží čelit svému osudu a nečekají jen se založenýma rukama, nemohou bez pomoci nás ostatních svou situaci vyřešit nebo změnit.

Celý projekt je založen na myšlence zříci se jen malé částky z našich nadbytků, které si proměňujeme v další a další požitky. Kolikrát za rok si jezdíme na dovolené, k moři a na lyže. Odřekněme si jednou za čas něco ze svých požitků a ušetřené peníze darujme potřebným. Ruku na srdce, někteří ve svých rodinných financích ani nepocítíme, že jsme si něco odřekli. Je třeba si uvědomit, že pro někoho potřebného je 1000 Kč naprosto zásadní položka v jeho ročním rozpočtu a my, tím že mu přispějeme, můžeme projevit svoji lidskou solidaritu a ulevit mu v jeho těžkostech.

Vztah společnosti k charitě a pomoci bližním je zvláštní. Ve chvíli, kdy se přihodí něco mimořádného, přírodní katastrofa apod., zaktivujeme se s pocitem, že je nutné pomoci, když se stalo něco tak hrozného a přispějeme alespoň nějakou finanční částkou. Ono se však nemusí vždy přihodit něco tak závažného, co zaplní stránky novin, a přesto osud staví jednotlivé lidi den co den do situace, kdy potřebují pocítit naši sounáležitost a účinnou pomoc.

Často jsme od lidí slýchávali o pochybnostech, když pošlou složenkou nebo na účet nějakého dobročinného fondu peníze a nemají možnost přesvědčit se, že se jejich příspěvek dostane k těm, kteří ho skutečně potřebují a zda ho nepohltí správa a propagace fondu. Proto je základní zásadou tohoto fondu nepoužívat prostředky získané od dárců na hrazení nákladů spojených s administrativou fondu. Výjimkou je úhrada bankovních poplatků za vedení účtu a uhrazení účetní uzávěrky auditu. Členové správní a dozorčí rady vykonávají svoji činnost bezplatně a náklady na cestovné, webové stránky, poštovné, telefony apod. si hradí ze svých soukromých prostředků. Každý ze členů správní rady osobně prověřuje a také ručí za to, že prostředky jsou poskytovány těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. Spolupracujeme s učitelkami, dětskými lékařkami, s místním farním společenstvím, se sociálními pracovnicemi, s občanskými sdruženími zabývajícími se pomocí postiženým spoluobčanům.

Děkujeme Vám všem, kteří jste si přečetli tento text objasňující smysl našeho fondu a zvláště těm, kteří se po přečtení rozhodli projevit svoji lidskou sounáležitost s těmi potřebnými kolem nás.